Dziś jest: Piątek, 24 marca 2017 | imieniny: Marka i Gabriela


  

pilski

Ojczym dziewczynki usłyszał zarzuty

  W czwartek ojczymowi dziewczynki przedstawiono zarzuty psychicznego znęcanie...

chodzieski

Wielka gala sportu

W restauracji Platinum w Budzyniu kolejny, tym razem dziewiąty już raz...

czarnkowsko - trzcianecki

Duże pieniądze, wielka radość

  Warto było... Gmina Lubasz otrzyma kolejne dwa dofinansowania z...

wałecki

Chcieli wyłudzić kredyt

  - Do banku przyszli obaj. Jeden z nich złożył wniosek o przyznanie kredytu...

wągrowiecki

Ratowali, zabezpieczali, pomagali

- Cieszę się, że wasza działalność strażacka jest widoczna i doceniania...

złotowski

Pracowici jak pszczółki - spotkanie z pszczelarzem

Uczniowie na zajęciach stwierdzili, że swoją pracowitość mogą...
Tygodnik Nowy

2008-06-13 15:03:56

Starosta prześwietli ekologów

Starostwo Powiatowe w Pile rozpoczęło kontrolę Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej.


Z wnioskiem o podjęcie czynności kontrolnych wystąpiła do starosty pilskiego Spółka Adwokacka Reichelt, Gutowski i Partnerzy z Poznania, działająca w imieniu zakładu Farmutil. Zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach to właśnie starosta sprawuje nadzór na działalnością SEPZN, którego zakres działania, według statutu tego stowarzyszenia, powinien ograniczać się do szeroko pojętej profilaktyki oraz ochrony środowiska naturalnego.

- Dotychczasowy sposób działania Stowarzyszenia jest niezgodny z prawem, bowiem podejmuje się ono postępowania, które wykracza poza zakres dopuszczalnych form jego działania oraz daleko poza realizację statutowych celów. W szczególności wskazać należy, że 31 stycznia 2008 roku Stowarzyszenie wystąpiło do Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga z wnioskiem o nieuwzględnienie zażalenia obrony na zastosowanie w stosunku do podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania - czytamy w piśmie wysłanym do starostwa w dniu 16 kwietnia br. Chodzi oczywiście o osobę Henryka Stokłosy, głównego akcjonariusza Farmutilu, z którym od kilku lat SEPZN pozostaje w sporze. Problem w tym, iż formy działania jakie przyjmuje stowarzyszenie daleko wykraczają poza działalność związaną z ekologią.

Do przytoczonego pisma stowarzyszenie dołączyło szereg dokumentów określających stan zdrowia osoby prywatnej, takich jak skierowanie do poradni specjalistycznej, historię choroby. Dokumenty te zawierały informacje należące do sfery prywatności człowieka, podlegające ochronie zagwarantowanej przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. - To pogwałcenie zakazów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, stanowiące ewidentne naruszenie prawa - twierdzą poznańscy adwokaci.

Szefowa stowarzyszenia zaprzecza jednak jakoby miała się posługiwać tego typu dokumentami: - Nic mi na ten temat nie wiadomo. Ja się nie posługiwałam dokumentacją pana Stokłosy - twierdzi Irena Sienkiewicz, prezes zarządu SEPZN. Prawdziwość tych słów podważa jednak fakt, iż każda z kartek załączników do pisma jakie SEPZN złożyło w prokuraturze, została podpisana właśnie przez prezesa stowarzyszenia.

Przepisy prawa nakładają na właściwego terenowo starostę obowiązek kontrolowania, czy działalność organizacji wpisanej do rejestru stowarzyszeń nie wykracza poza prawnie dopuszczalne normy. Autorzy wniosku o podjęcie czynności kontrolnych w SEPZN, zwrócili się do starosty pilskiego o wystąpienie do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec stowarzyszenia środków prawnych przewidzianych w art. 29 ustawy prawo o stowarzyszeniach.

- Rozpoczęliśmy działania kontrolne. Na razie wysłaliśmy pismo do pani prezes Sienkiewicz, w którym zobowiązaliśmy ją do przedstawienia dokumentacji działalności stowarzyszenia - mówi starosta pilski Tomasz Bugajski.

- Nie obawiam się wyników kontroli. Ta kontrola się właściwie jeszcze nie rozpoczęła, bo nie wskazano mi podstawy prawnej, ani terminu dostarczenia dokumentów. Jeśli dostanę termin, w którym powinniśmy się spotkać ze starostą, to z naszej strony nie będzie problemu - mówi Irena Sienkiewicz.

***

Tygodnik Nowy wielokrotnie opisywał nieekologiczną działalność stowarzyszenia. Ostatnie miesiące przyniosły kolejny przykład rażąco antyekologicznej działalności SEPZN. Podajemy wyłącznie informacje, jakie można znaleźć w urzędowych pismach.

We wniosku do starosty pilskiego czytamy: - Niepokój może budzić fakt, iż przedmiotowe Stowarzyszenie, którego statutowym celem jest ochrona środowiska naturalnego, zaangażowało się czynnie i podjęło środki prawne celem uniemożliwienia realizacji przedsięwzięcia, zmierzającego do poprawy warunków naturalnych w Śmiłowie.

W 2007 roku kierownictwo Farmutilu wystąpiło z inicjatywą unowocześnienia linii technologicznej Zakładu Utylizacyjnego "Pilutil" poprzez zainstalowanie dodatkowego kotła termooksydacyjnego służącego do spalania oparów tłuszczu zwierzęcego oraz oparów technologicznych. Postanowieniem Wojewody Wielkopolskiego z 22 sierpnia 2007 r. uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia, zostało ustalone, iż inwestycja ta poprawi warunki środowiska. Podkreślono bowiem, iż nadwyżki ciepła powstałe w technologii unieszkodliwiania wykorzystane będą w procesach towarzyszących i pomocniczych, co w konsekwencji spowoduje zmniejszenie ilości zużywanego miału węglowego, a zatem i emisji poszczególnych substancji gazowych i pyłowych w procesie spalania surowca. Stowarzyszenie, będąc uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, otrzymało odpis postanowienia wojewody.

W listopadzie ub. roku prezes zarządu Farmutilu wystąpił z wnioskiem o zawieszenie postępowania o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie inwestycji, celem zmiany nośnika energii wykorzystywanego w projektowanej instalacji. Zakład zamierzał wprowadzić najnowocześniejszą formę zasilania urządzenia - paliwem ekologicznym. Tego typu rozwiązanie jest zgodne z najwyższymi standardami, spełniającymi rygory Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1678/206.

Stowarzyszenie nie wyraziło jednak zgody na zawieszenie postępowania, uniemożliwiając tym samym przyjęcie ustaleń korzystnych dla środowiska naturalnego obszarów Śmiłowa. Tego typu działanie stowarzyszenia, niczym nie motywowane, stanowi rażący przypadek pogwałcenia jego statutowych celów.

***

Czy członkowie organizacji, która swoim postępowaniem uniemożliwia realizację inicjatyw proekologicznych, mają moralne prawo nazywać się ekologami? Działacze stowarzyszenia wielokrotnie podkreślali, że walczą nie z firmą, ale z odorami emitowanymi przez zakłady utylizacyjne. Tymczasem ich działalność utrudnia firmie realizację procesów modernizacyjnych. Gdyby nie odwoływanie się stowarzyszenia od każdej urzędniczej decyzji dotyczącej funkcjonowania Farmutilu, okoliczni mieszkańcy o odorach zapomnieliby już kilka lat temu.

Osobnym obszernym tematem jest "osobista wojna", jaką nie szczędząc środków i przy wydatnym wsparciu prokuratora, ekolodzy wypowiedzieli Henrykowi Stokłosie.

(red)



Dodaj swoją opinię


Komentarze są własnością ich twórców. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.


Przeciwko niej nie trzeba preparowac zarzutow ,ona jest juz
wypreparowana.
Dodał dnia 2011-04-19 08:50:58
to nie gazeta ale my skontrolowaliśmy firmę Drewis Witolda Sienkiewicza - i to my złapaliśmy go na naruszeniu przepisów chroniących środowisko
Dodał Inspektor WlOŚ dnia 2011-04-19 08:24:06
Pani Prezes Irenie Sienkiewicz możecie zarzucić w przypływie wścieklizny Henia Stokłosy, wyrzucenie papierka od czekoladki przez okno samochodu!
Gdyby tak było, zniesławiłaby działalność Stowarzyszenia SEPZN!
Czy rozumiecie wiarę w zarzuty przeciw Pani Irenie Sienkiewicz?
Preparowane przeciwko niej i Jej mężowi przez "Tygodnik Nowy? "zarzutów!"
Możecie między bajki włożyć!

Dodał Ki dnia 2011-04-18 23:56:31
'Sienkiewiczowe ma więcej grzeszków bo WIOŚ stwierdził:

1. brak zgłoszenia właściwemu organowi ochrony środowiska eksploatowej instalacji do lakierowania lub malowania, zużywającej mniej niż 1 Mg, w ciągu roku wyrobów lakierowanych lub wyrobów lakierowanych wodorozcieńczalnych,
2. brak zezwolenia na odzysk odpadów,
3.prowadzenie gospodarki odapadami niezgodnie z "Informacją o wytworzonych odpadach"
4. nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji odpdów,
5. brak złożenia do Urzędu Marszałkowskiego informacjio wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania!!'

OLAŁAM SIĘ ZE ŚMIECHU!!!!
ZARZUTY WARTE FUNTA KŁAKÓW!

W porównaniu z bandyckimi i złodziejskimi zarzutami wobec Henryka Stokłosy, to pani Sienkiewicz jest Matką Teresą!
Dodał Kinia dnia 2011-04-12 21:14:48
Stokłosa zakopał i osobiście nadzorował zakopywanie odpadów i padlin. Zostało to udowodnione w chodzieskim sądzie na podstawie badan biegłych sądowych. Wydały opinie na ten temat dwa ośrodki niezależne od siebie. Z Wrocławia i ze Szczecina!
Ponadto stwierdzono w opinii biegłych, ze padlinę i inne ścierwo zakopywano w tym miejscu (działka nr 85 w Śmiłowie na polu Stokłosy) co najmniej od 10 lat! Opinia z 2005 r.!
Ścieki z padlin i odpadów przenikają do wody pitnej z której czerpiemy wszyscy mieszkańcy powiatu pilskiego, złotowskiego, chodzieskie, wałeckiego!
Nikogo to nie obchodzi?!
10.04.2011 godz. 23:53
Dodał * dnia 2011-04-10 23:58:16
inni czekają
Dodał dnia 2011-04-10 22:53:52
Podobno PIP trachnął IRENKĘ SOWICIE:)
Dodał dnia 2011-04-10 22:51:51
Śmierdzący utylizacją złodziej i bandyta bijący niewinnych ludzi - Henryk Tadeusz Stokłosa sam się udupił!
Od podstawówki miał pecha. Koledzy go nie lubili, bo na nich skarżył.
Później w pracy też nikt go nie lubił. Kradł ile się dało. Np. Piętro hotelu w Morganie.
Szukał posłuchu i "dostojeństwa" postrachem, pomówieniami, kłamstwem.
Stworzył sobie narzędzie , szmatę geobelsowską - "Tygodnik Nowy" do opluwania ludzi, którzy mówią o nim prawdę. Smutny, zakompleksiony, niedowartościowany, śmieszny jegomość.
W jego wieku (62 l.) przeważnie ludzie szczycą się szacunkiem, dorobkiem swojej pracy, miłością otoczenia, rodziny, przyjaciół.
A Henryk Stokłosa? Grozą, strachem, bólem i odrazą, i gronem klakierów.
Ciekawy efekt całego żywota! SMUTNE!
Wstyd i hańba!
Proces - 21 zarzutów kryminalnych! Rok krycia się po krzakach Europy ściganym listem gończym. Trzy miliony zł okupu za iluzoryczną "wolność" i ława oskarżonych.
Ścigany przez organa ścigania i obywateli pokrzywdzonych przez smród z jego zakładów i trutych mączką z padlin, ściekami komunalnymi wylewanymi na pola uprawne, itp. itd...
Niszczenie oponentów wydaje się być najbardziej ulubionym sportem Henryka Stokłosy?!

Ze Śmiłowskich zakładów utylizacyjnych Stokłosy ŚMIERDZI DO DNIA DZISIEJSZEGO!!!!

Za każdym otwarciem swojego durnego, pełnego chamskiej pychy pyska, sam sobie dokopywał!
Przegrał wszystkie procesy, które wytoczył przeciwko ekologom!
Tak sobie - z niczego, czy na podstawie dowodów?!
16.12.2010 godz. 00:41

Dodał ot, co! dnia 2011-04-10 21:48:14
Dajcie spokój kobiecie
2011-04-05 07:31:44
dostała złoty strzał i leży. Już się nie podniesie. A leżącej kopać nie wolno!>>

Jaki "złoty strzał?!"

Głupi babsztyl, żonka od śmierdziela strzela sobie w krzywe kolano!!!!
Jej wybór!!! Baba i jej śmierdzący mąż Henryk Stokłosa, jest śmierdzielem od prawie trzydziestu lat za pomocą rządów RP. Farmutil działa jako firma bez uprawnień! Jaki inny zakład nielegalnie pracujący może w POLSCE pracować BEZ uprawnienień

????? jest dla społeczeństwa, że nikt z tzw. "WŁADZ RP" nic sobie z tego nie robi!
Jedynym wyjątkiem był PAN ZBIGNIEW ZIOBRO!!!!!!!!!!!!!!
z NIELEGALNYM ZAKŁADEM FARMUTIL NASZ RZĄD - PODOBNO UCZCIWY!!!! ? w PODPISUJE UMOWY NA UTYLIZACJĘ PADLIN Z ZAKŁADEM FARMUTIL hs w Śmiłowie, który pracuje nielegalnie od co najmniej 20 lat!!!!!!!!!!
Jakie mamy PRAWO???!!!
Jaki mamy RZĄD?!!!!!


Kto leży?! Na opłotkach z kokiem wciśniętym między tłuste barki z rudym koczkiem na durnym łbie burej "pani" z baru z pod zajazdu ?Czarnej Hanki? w Czarnkowie!

Anna Stokłosa właśnie przegrała proces o pomówienie! Nałgała na Pana Janowiaka publicznie i musi za to zapłacić!!!! Odszczekanie, to nic takiego dla Anny Stokłosiny?!
No cóż? Takie koczki, jakie loczki!

Dodał . tak od niechcenia dnia 2011-04-10 21:42:48
a co mają napicać o ludziach działających przeciwko polskiemu przedsiębiorcy Stokłosie, gdyby Stokłosa miał obywatelstwo niemieckie to by po Sienkiewiczowej jechali tak jak teraz po Stokłosie
Dodał Jarex dnia 2011-04-06 23:13:41
w Tygodniku Pilskim, którego wydawca ma 100%-towy kapitał niemiecki napisali,że Sienkiewiczowa dostała "5 tyś kary od WIOŚ za zły kod na pędzle" Zapomnieli dodac, że mąż

Sienkiewiczowe ma więcej grzeszków bo WIOŚ stwierdził:

1. brak zgłoszenia właściwemu organowi ochrony środowiska eksploatowej instalacji do lakierowania lub malowania, zużywającej mniej niż 1 Mg, w ciągu roku wyrobów lakierowanych lub wyrobów lakierowanych wodorozcieńczalnych,
2. brak zezwolenia na odzysk odpadów,
3.prowadzenie gospodarki odapadami niezgodnie z "Informacją o wytworzonych odpadach"
4. nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji odpdów,
5. brak złożenia do Urzędu Marszałkowskiego informacjio wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania!!


Oczywiście "wierzę";) pani dziennikarce Agnieszce Kledzik, że Sienkiewiczowa dostała 5 tyś za zły kod pędzelków!!!
Owszem za to pewnie też.
WIOŚ jednak prowadzi postępowanie w sprawie nałożenia jeszcze kary z art.79 b ust.1 pkt 2. (grozi za to 5 tyś za wytwarzanie odpadów bez odpowiedniej zgody)
i z art. 79 b ust.2.pkt 5 (za to grozi 10 tyś zł za odzysk odpadów bez zezwolenia)
I jeszcze Marszałek dołoży 10 tyś.
Dodał dociekliwy WIOŚ dnia 2011-03-30 19:59:50
Dodał dnia 2011-03-31 09:10:56
Zamiast żeby starosta prześwietlał ekologów, niech lepiej zorganizuje masowe badania prześwietlenia klaty, bo wraca triumfalnie gruźlica.
Dodał prątek kocha dnia 2011-02-27 21:00:42
Osobnym obszernym tematem jest "osobista wojna", jaką nie szczędząc środków i przy wydatnym wsparciu prokuratora, ekolodzy wypowiedzieli Henrykowi Stokłosie. (red)

Jak może organizacja wieloosobowa dopuścić się wojny osobistej? Bo nie wiem! Chyba jednak "red" pochodzi od redukcji, człowiek zredukowany do układu trawienno- srającego.
Dodał zdezorientowana dnia 2011-02-24 23:10:41
Henryk Stokłosa dobrodziejem za nasze podatki!
Taki złodziejski cham!
Dodał Ja, obywatel dnia 2011-02-24 22:02:43
Starosta prześwietlił, na donos Ciechana. Serce i płuca bez uchwytnych zmian chorobowych.
A Ciechan wyleciał z partii i roboty za 4000zł.
Dodał Na zdrowie dnia 2011-02-24 20:57:25
Radio i TV 100- to osobista własność Henryka Stokłosy i jego baby Anny!
Dodał wiem dnia 2011-02-13 23:02:24
Agencja Modernizacji i Rozwoju Rolnictwa informuje:

Odp.5.
Filia w Pile organizowała kolonie w latach 1996 - 2003 wg wytycznych Biura Prezesa obowiązujących wszystkie Oddziały AMR, oraz ujednoliconych stawek na dziecko (wymienionych w odp. nr 3).
Odp.6.
W latach 1993-1995 wypoczynkiem objęto 563 dzieci w całym kraju.
W 1996 r. Oddziały Terenowe Agencji zorganizowały wypoczynek dla 1,597 dzieci.
W 1997 r. akcja letnia Biura Prezesa dla 3.624 dzieci, w tym w odniesieniu do Filii w Pile:
Pilskie Radio i TV "100" Sp. z 0.0. Piła
100 dzieci x 550 zl/dziecko
subwencja wg umowy - 55.000,00 zł
1998 r. akcja letnia Biura Prezesa dla 3.540 dzieci, w tym Filia w Pile-
Pilskie Radio i TV "100" Sp. z u.o. Piła
135 dzieci x 550 zł/dziecko
subwencja wg umowy- 74.250.00 zł
1999 r. akcja letnia Biura Prezesa dla 6.861 dzieci, w tym Filia w Pile:
Pilskie Radio i TV "100" Sp. z o.o. Piła
180 dzieci x 650 zł/dziecko
subwencja wg umowy - 117 .OQO,OO zł
2000 r, akcja letnia Biura Prezesa dla 13.238 dzieci, w tym Filia w Pile:
Pilskie Radio i TV "100" Sp. z o.o. Piła
450 dzieci x 600 zł/dziecko
subwencja wg umowy - 270.000,00 zł
2001 r. akcja letnia Biura Prezesa dla 23.578 dzieci, w tym Filia w Pile:
1. Pilskie Radio i TV "100" Sp. z o.o. Piła
350 dzieci x 700 zł/dziecko
subwencja wg umowy - 245.000,00zł

2. Rzymsko Katolicka Parafia św. Franciszka Ksawerego Kuźnicy Czarnkowskiej
70 dzieci x 700 zł/dziecko
subwencja wg umowy - 49.000,00 zł
3.OHP-Piła
15 dzieci x 700 zł/dziecko subwencja wg umowy -10.500,00 zł
2002 r. akcja letnia Biura Prezesa dla 27.740 dzieci, w tym Filia w Pile;
1. Pilskie Radio i TV "l 00" Sp. z o.o. Piła
350 dzieci x 640 zł/dziecko
subwencja wg umowy- 224.000,00 zł
2. Caritas Parafii pw. św. Franciszka Ksawerego Kuźnicy Czarnkowskiej
90 dzieci x 640 zł/dziecko
subwencja wg umowy - 57 .000 ,00 zł
3,OHP-Piła
45 dzieci x 640 zł/dziecko
subwencja wg umowy - 28.800,00 zł
2003 r. akcja letnia Biura Prezesa dla 28.600 dzieci w tym Filia w Pile :
1. Pilskie Radio i TV ?100" Sp. z o.o. Piła
350 dzieci x 560 zł/dziecko
subwencja wg umowy - 196.000,00 zł
2. Fundacja Wspierania Dzieci i Młodzieży z Rodzin Niezamożnych Piła
135 dzieci x 560 zł/dziecko
subwencja wg umowy- 75.600,0071
3.OHP-Piła
120 dzieci x 560 zł/dziecko
subwencja wg umowy - 67.200,00 zł
4.Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka ?Alia" Skoki
80 dzieci x 560 zł/dziecko-
subwencja wg umowy - 44.800,00 zł
5, Stowarzyszenie Nasze Dzieci Wyrzysk
80 dzieci x 560 zł/dziecko-
subwencja wg umowy- 44.800,00 zł
6. Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych im. K.Libelta Gołańcz
30 dzieci x 560 zł/dziecko-
subwencja wg umowy - 16.800,00 zł
Jednocześnie Filia w Pile w latach 1996-2003 w ramach własnych środków finansowych dodatkowo organizowała i wspierała finansowo kolonie organizowane przez różne organizacje i urzędy okręgu pilskiego, ponosząc następujące koszty:
1996 r. Kolonia "Lato u Stokłosów" 11.000,00 zł
1998 r. Kolonia - Gołębice i Radwanica 5.051,72 zł
1999 r. Kolonia - Jarkowice organizator "INTRAT-PlL" Piła - 72.492,32 zł

Oddziały Terenowe i Filie ANR zobowiązane były do stałej współpracy 2 organizatorami wypoczynku dzieci, a w szczególności do
- dokonania naboru dzieci ze środowiska byłych ppgr,
- przewozu dzieci,
- zakupu doposażenia w (zależności potrzeb) jak np.: dresy, obuwie, ręczniki,
WYPRAWKI SZKOLNE, sprzęt sportowy itp.




Pilskie Radio i TV "100" Sp. z o.o. Piła było wówczas własnością Henryka Stokłosy.
Dlatego w ulotce wyborczej Stokłosa kłamie, że on sponsorował kolonie dla dzieci.
On na biednych dzieciach jeszcze zarobił!
Dodał AMIR dnia 2011-01-29 14:04:09
wykończyła chłopa
Dodał dnia 2011-01-25 20:51:35
'no to Irka Tomasza urządzila.
Dodał dnia 2011-01-25 19:02:49'

Leczysz się?
Pewnie na nogi, bo na łeb za późno...
Dodał dnia 2011-01-25 20:12:40
no to Irka Tomasza urządzila.
Dodał dnia 2011-01-25 19:02:49
Heniu Stokłosa!
Jesteś małym gówienkiem ściganym w rynsztoku od wielu, wielu lat!
I nic tego nie zmieni!
Nikt i nic.
Ani twoja smutna druga ?dzika baba? baba, - bez sumienia i czci - ani twoje biedne, smutne dzieciaki bez dzieciństwa i miłości rodziców, ani majątek, który jest dla ciebie tak ważny- tylko dla ciebie i twojej baby ? dla nikogo innego: nie licząc tych, co od ciebie ciągnęli profity!!!
Masz ich wdzięczność, czy liżesz im buty?!
Nie?
Teraz oni ciągną?! Mogę pomóc?!

Dodał Czas dnia 2011-01-22 00:34:15
a czemu ekologi cicho niczym myszka siedzą??
Dodał dnia 2010-12-07 20:53:26
Kto nie lubi ekologów z SEPZN?
Tempi leniwi i (być może - umoczeni)urzędasy!
Nikt więcej!
Dodał !!! dnia 2010-10-31 01:20:03
Jądruś Barczak! W mleczarni doisz krówki? Rób serki! Chłopie, tak trzymaj!
Nie rób z siebie Endriu Lepera!Jesteś podobny.
Szkoda gadać!
Do magistra jeszcze wiele, wiele lat!
Dodał Szymek dnia 2010-09-26 00:28:47
Dajmy emerytury starym POpaprańcom!
Od dołu do góry!
W Miasteczku Krajeńskim tym bez matury również takim, jak Andrzej Barczak! Andrzej - zawodówka! Na swoim?
I dosyć!
Dodał dnia 2010-09-24 01:50:11
ludzie ludziom taki los fundują , bo więcej głupków i sprzedawczyków .śmieci bez godności i zwyklych popaprańcow niz prawych i odważnych -od zawsze
Dodał dnia 2010-09-03 23:49:43
kto ma kasę to rządzi dosłownie i w przenośni i ma wszystkich na skinienie kimkolwiek by byli
Dodał dnia 2010-09-03 23:41:26
Skandaliczne, nieodpowiedzialne zachowanie Bronislawa Komorowskiego sprawilo, ze stalismy sie celem dla teroorystow 2010-06-26 23:15

Bronisław Komorowski odpowiedzialny jest za śmierć polskich żołnierzy w Afganistanie. Jednak on jet tylko następstwem tsunami jakie wywołał Donald Tusk w kwietniu wysyłając jedynie po telefonie kolejne 400 żołnierzy na wojnę Obamy.

Donald Tusk i Bronisław Komorowski w sposób istotny zagrażają bezpieczeństwu międzynarodowemu Polski. Przez arogancję, niekompetencję, głupotę, wiernopoddaństwo wobec Niemiec, Rosji i Obamy wpędzają Polskę w coraz to nowe konflikty i podważają zaufanie dowództwa NATO wobec polskiej armii.

Dodał . dnia 2010-06-27 03:48:13
dajcie pokój tymu panu !
Dodał pani dnia 2010-06-15 23:17:26
Starosta przegrał żwirowisko. Teraz może się popłakać w spódnicę Sienkiewiczowej...
Dodał dnia 2010-06-14 02:23:04
Żeby ekolodzy nie prześlietlili starosty i co potem sie stanie!
Dodał dnia 2010-06-13 13:36:40
Ręka rękę myje
Dodał mydło dnia 2010-06-13 12:40:02
Niech Starosta prześwietli swoich urzędników.Są poza prawem.Urzędują jak "święte krowy w Indiach". Czyżby większość z nich kończyło studia zaoczne?
Dodał eko dnia 2010-06-13 12:37:16
http://stopwiatrakom.eu/wts/pliki/Wyniki_badan.pdf
Dodał ... dnia 2010-06-11 13:57:58
Ekolodzy zostali prześwietleni. Sami się prześwietleniu poddali bez szemrania!
I co z tego wynika?
Żaden ekolog nie przegrał sprawy o pomówienie przez Stokłosę!
Na 9 wytoczonych spraw przez Henryka Stokłosę, wszystkie! przegrał Stokłosa!!!

Ekolodzy wygrywają sprawy sądowe o odszkodowania ze Stokłosą i jego służalczą bandą z TN.

Henryk Stokłosa siedzi na ławie oskarżonych i zastanawia się, na ile go zapuszkują.

Żaden z ekologów nie ma takich problemów pomimo usilnych starań Henryka S. i jego kundli!

Na uczciwych nie ma mocnych!

Dodał 21:0 dnia 2010-05-13 00:24:03
Stokłosa prześwietlił ekologów, starostę Bugajskiego, poprzedniego wojewodę i innych urzędników i inspektorów, a także urzędników publicznych. Jaki efekt? Dla Stokłosy - smętny!
Ława oskarżonych dla Stokłosy jest miejscem najwygodniejszym od lat!
Nie musi nikogo szantażować, nikogo więzić ani bić, ani płacić nikomu oprócz adwokatów! Drobny skręt - heheh "skręt" - heheh - na drogę (do Sierakowa?) praworządności?!
Satysfakcja "gwarantowana"!?

Mały smutny geszefciarz ze wsi umoczony w wielkie przestępstwa i wciągnięty w jego sprawki kwiat palestry adwokackiej miasta Poznania.

Kariera? Jak byk w dyktandzie!

Pytanie:

Czy warto?

Czy warto dla zdeptanego trampka poświęcać jedwabne sznurowadła?!

Dodał Oto jest pytanie! dnia 2010-04-10 23:08:05
"...obszernym tematem jest "osobista wojna", jaką nie szczędząc środków i przy wydatnym wsparciu prokuratora, ekolodzy wypowiedzieli Henrykowi Stokłosie".

To zdanie jest insynuacją i pomówieniem!

Ekolodzy nie prowadzą żadnej "osobistej wojny" z Henrykiem Stokłosą, chociaż on ze swej strony robi wszystko, żeby taki stan rzeczy udowodnić. Bez efektów! Zero wyników pomimo szukania haków na każdego ekologa z osobna. Prześwietlania życiorysów poszczególnych osób i ich rodzin.
Wszyło szydło z worka podczas zeznań ekologów przed sądem w Poznaniu!
Durny Stokłosa w celu wyprowadzenia z równowagi przyczepił się do bliższej i dalszej rodziny Krystyny Lemanowicz i wygłosił pomówienie na temat rodziny Lemanowicz. Użył pomówień, które bezkarnie wykorzystał w Tygodniku Nowym w 2005 r. Wykorzystał pół prawdy, bo wyjaśnienie starych spraw do końca i uniewinnienie członków rodziny Lemanowicz było mu nie na jego chciwą, zakłamaną rękę?

Z ŻADNYM INNYM EKOLOGIEM STOKŁOSIE TAKI NUMER SIĘ NIE UDAŁ!

Henryk Stokłosa ma na swoim koncie 8 przegranych procesów z ekologami o pomówienia!!!
Ciekawe, dlaczego nic o tym nie było w Tygodniku Nowym? Tzw. "dziennikarze" Tygodnika Nowego zaniemogli? Czy dlatego, że Stokłosa wstydzi się dzielić swoimi klęskami!? Jak klęska wyborcza 25 września 2005 r.?!

Nawet Jolanta Koper rozczarowała Stokłosę. Projektowany numer, że Stokłosa jest jej konkurencją i dlatego się postawiła przeciwko Stokłosie, zdechł w zarodku.
Jolanta Koper nie prowadzi żadnej firmy konkurencyjnej dla Stokłosy, jest na emeryturze i walczy o zdrowe środowisko dla idei.



Dodał Ad vocem dnia 2010-04-10 20:43:10
ale wesoło -bawi mnie dzięcioł !
Dodał dnia 2010-04-09 23:11:03
Ekologom możecie delikatnie dmuchnąć w dupki! Używam waszego języka, abyście biedulki, zrozumieli!
Heniek wam powie, na ile go stać!
Każe wam się od ekologów odwalić, bo co by nie zrobił, odwraca się przeciwko niemu.
Dlatego w Tygodniku Nowym od baaaaardzo długiego czasu nikt nie opluwa Ekologów ze Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej, bo wszystkie pomówienia w szmacie Tygodnik Nowy zostały osądzone i pomawiacze musieli płacić odszkodowania porządnym ludziom ze Stowarzyszenia SEPZN!
Dodał 21:0 dnia 2010-04-02 00:54:40
Ekologom możecie delikatnie dmuchnąć w dupki! Używam waszego języka, abyście biedulki, zrozumieli!
Heniek wam powie, na ile go stać!
Każe wam się od ekologów odwalić, bo co by nie zrobił, odwraca się przeciwko niemu.
Dlatego w Tygodniku Nowym od baaaaardzo długiego czasu nikt nie opluwa Ekologów ze Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej, bo wszystkie pomówienia w szmacie Tygodnik Nowy zostały osądzone i pomawiacze musieli płacić odszkodowania porządnym ludziom ze Stowarzyszenia SEPZN!
Dodał 21:0 dnia 2010-04-02 00:54:37
Same gnoty pociągnięte skórą
Dodał dnia 2010-03-28 22:00:44
a może by tak Bugaja prześwietlić?
Dodał dnia 2010-03-13 21:07:38
Życzę EKOLOGOM, którzy doprowadzili do zmniejszenia smrodów z trujących zakładów Farmutilu, aby ich praca nie poszła na marne! Aby w Nowym Roku sprawiedliwość dopadła truciciela i bandytę. Aby efekty Waszej pracy odniosły sukces nie tylko na naszym terenie, ale daleko poza granicami naszego powiatu. Tak, jak do tej pory!
SEPZN odnosi sukcesy prawne i blokuje, a nawet uniemożliwia trucie środowiska i mieszkańców terenów odległych od naszego miejsca zamieszkania.
Wszędzie, gdzie można ochronić ludzi i środowisko naturalne, a mają w tym udział ekolodzy z SEPZN, należą się im wielkie podziękowania!
Dodał 100% dnia 2010-02-13 06:15:11
Henas! Wykop padliny z ziemi!
Dodał 10 lat więzienia! dnia 2010-02-09 19:56:37
BRUTAL STOKŁOSA pójdzie do więzienia! TAK BYĆ MUSI! Dla dobra Polski!
Dodał ! dnia 2010-01-26 00:48:54
same smrody .,,a może coś z katalogu pachnącego BRUTAL ?
Dodał sero dnia 2010-01-03 19:50:33
Faktycznie, nie śmierdzi jak dawniej. Widocznie można było.
Dodał dnia 2009-12-27 10:35:25
Życzę EKOLOGOM, którzy doprowadzili do zmniejszenia smrodów z trujących zakładów Farmutilu, aby ich praca nie poszła na marne! Aby w Nowym Roku sprawiedliwość dopadła truciciela i bandytę. Aby efekty Waszej pracy odniosły sukces nie tylko na naszym terenie, ale daleko poza granicami naszego powiatu. Tak, jak do tej pory!
SEPZN odnosi sukcesy prawne i blokuje, a nawet uniemożliwia trucie środowiska i mieszkańców terenów odległych od naszego miejsca zamieszkania.
Wszędzie, gdzie można ochronić ludzi i środowisko naturalne, a mają w tym udział ekolodzy z SEPZN, należą się im wielkie podziękowania!

Dodał Dziękujemy! dnia 2009-12-26 23:10:26
Jassssne.
sprawiedliwość, obiektywizm, profesjonalizm - to nie w Starostwie pod dyrekcja miłościwie nam panującego. Ma swoje priorytety.
Dodał @@@@@@@@@ dnia 2009-12-25 19:08:18
Starosta nie prześwietli ekologów! Wydział Ochrony Środowiska nie jest zainteresowany ekologią, a nawet ochroną środowiska. Jest natomiast zainteresowany takim tokiem działań co by tu robić żeby nic nie robić i mieć to na papierze. Udawanie pracy udokumentowane jest najbliższe tej agendzie starostwa.
Dodał dnia 2009-12-25 19:03:44
ale fajno !cegły w ruch , same jaja .
Dodał dnia 2009-12-25 15:07:42
strach na wróble wisi na sznurku od wendliny a JA z tego mam frajde !
Dodał wątrobianka dnia 2009-12-16 22:03:22
jestem ssakiem małym .i pierdaczem . bo już nic nie zrobię
Dodał dnia 2009-12-16 21:41:25
Dzięki za tą proze ! czyżby to poeta ? czy skandal z boleści tych co mają odciski ! na fotelu podgrzewanym dostaje się mrówek !
Dodał lok dnia 2009-12-15 18:20:37
prześwietlić tę bandę - najlepiej promieniowaniem jądrowym
Dodał ekolog dnia 2008-06-13 16:22:53

Najlepszą metodą otrzymywania promieniowania jądrowego jest metoda cegieł. Stawiamy delikwenta w rozkroku i bach po jadrach cegłami. Tylko trzeba uważać na palce, bo boli.
Dodał IBJ świerk dnia 2009-12-14 19:34:05
Czy goło? Nie koniecznie.
Czy wesoło? Jak komu.
Heniowi nie za bardzo. Ława oskarżonych nieco twarda. Ja, na miejscu "walecznej" Anki, wulgarnej baby dbającej bardziej o swój wizerunek niż chłopa ze wspólnego łoża, uszyłabym poduszeczkę pod jego cienką dupeczkę. Na twardej sądowej ławce przez kilkanaście godzin każdy może dostać odcisków na dupie! Co, dopiero mówić o dupie Stokłosy przyzwyczajonego do senatorskiego fotela?!

Dodał Ana100 dnia 2009-12-14 00:59:19
wesoło i goło ; ale mam prace !
Dodał y dnia 2009-12-05 22:29:56
pewnie ma pojęcie weterynarza ,bo chodzi o skórę .
Dodał dnia 2009-12-04 22:29:26
Ja tam Stokłosę lubię. Sam na siebie donosił łamiąc prawo. Masochista jakiś, czy hazardzista?
Dodał P. dnia 2009-12-03 21:50:41
prawo czubki ! macie papiery to się liczy !
Dodał głupek dnia 2009-12-03 18:10:05
Dlaczego pan doktor habilitowany Gutowski z kancelarii prawniczej z Poznania nie wyjaśnił dotąd swojego postępowania względem mandanta Henryka Stokłosy? Chodzi o to, że na sesji Rady Powiatu w Pile ujawnił publicznie, że Stokłosa miał kłopoty ze zdrowiem w temacie psychiatrycznym. A to jest nieładnie.
Dodał * dnia 2009-12-03 02:20:05
PIŁA - Starostwo zrzuca wojewódzką skórę
Agnieszka Świderska

Dzisiaj 08:04:42 , Aktualizacja dzisiaj 08:05:19

Jeszcze żaden urząd nie zmienił się od tabliczki, którą powiesił na nim nowy właściciel. Budynek Starostwa Powiatowego przy alei Niepodległości nie jest tu żadnym wyjątkiem. Dlatego pilanie kierując przyjezdnych do starostwa często kierują ich do... urzędu wojewódzkiego. W końcu przyjezdni są z terenu powiatu, a każdy w powiecie wie, a przynajmniej powinien wiedzieć, gdzie w Pile był kiedyś urząd wojewódzki.

W sali sesyjnej pilskiego starostwa nowoczesne są tylko... laptopy radnych (? Fot. Przemek Grabiński)

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij ?Czas podwójnej tożsamości budynku przy alei Niepodległości dobiega jednak powoli końca. W tym roku wyprowadzili się z niego już ostatni urzędnicy wojewody, a budynek w całości przejął powiat, o co od początku kadencji zabiegał starosta Tomasz Bugajski.

Żeby jednak starostwo z 2009 roku coraz mniej przypominało były urząd wojewódzki z połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, potrzebne były zmiany. A te są coraz bardziej widoczne. I to już na parterze, którego remont i przebudowa kosztowały prawie 600 tys. złotych. Zniknęła także była urzędnicza stołówka, która pamiętała jeszcze czasy pierwszego pilskiego wojewody. Za 1,4 mln złotych przerobiono ją razem z zapleczem na Wydział Komunikacji. W budynku pojawiło się także nowe wejście, a przed budynkiem nowy parking i nowe oświetlenie. Teraz starostwo jest w trakcie kolejnej wewnętrznej rewolucji ? tym razem buduje windę, zewnętrzne i wewnętrzne podjazdy oraz toalety dla niepełnosprawnych. Ta rewolucja będzie je kosztować prawie 620 tys. złotych.

Najbardziej jednak spektakularną zmianą będzie nowa aranżacja sali sesyjnej, która swoim wyglądem zatrzymała się na epoce gierkowskiej.
? Nic się w niej nie zmieniło od trzydziestu lat ? przyznaje Przemysław Belka, asystent starosty. ? Tymczasem sale sesyjne wyglądają już zupełnie inaczej.
Samo rozebranie ciemnej boazerii, która zdobi, a właściwie szpeci sesyjną salę, nie rozwiąże jednak problemu. Dlatego też ogłoszony przez starostwo konkurs na koncepcję aranżacji jej wnętrza oprócz wystroju obejmuje także system nagłośnienia, oświetlenie, wentylację i częściową wymianę stolarki okiennej. Konkurs trwa do końca grudnia, a dodatkową nagrodą oprócz 5 tys. złotych może być zlecenie na przygotowanie dokumentacji.

Finałem przemiany budynku byłego urzędu wojewódzkiego w starostwo ma być nowa elewacja. Nowy ?kolorek? starostwa ma pojawić się już w przyszłym roku. Z pewnością będzie w nim cieplej ? zmiana elewacji będzie połączona z termomodernizacją budynku. żródło : głos wielkopolski
Dodał Biznacjum nam rośnie dnia 2009-12-02 08:19:56
Dlaczego pan doktor habilitowany Gutowski z kancelarii prawniczej z Poznania nie wyjaśnił dotąd swojego postępowania względem mandanta Henryka Stokłosy? Chodzi o to, że na sesji Rady Powiatu w Pile ujawnił publicznie, że Stokłosa miał kłopoty ze zdrowiem w temacie psychiatrycznym. A to jest nieładnie.
Dodał iustitia & lex dnia 2009-12-01 20:28:32
starosta wczoraj na meczu jokera wsrod ludu na trybunie informwal ze dal 300tys na siatke
Dodał dnia 2009-11-29 08:47:22
ale bogatemu nawet byk się ocieli .
Dodał bamber dnia 2009-11-25 21:30:18
A jeszcze jest taka zagwozdka, ze pan Henryczek nasz ulubiony, mniej więcej w czasie, kiedy udawał czubka i miał na to papiery, które ujawnił mecenas Gutowski, starał się o odzyskanie pozwolenia na broń i miał na to papiery, że jest zdrowy. Zdrowie zatem, jak fortuna, na pstrym koniu jeździ.
Dodał doktor kasa dnia 2009-11-25 19:18:21
Flaki, flakami, a przestępca na ławie oskarżonych na właściwym miejscu! Powoli, do skutku!
Wyroki są nieubłagane. Dlaczego? Bo sprawiedliwe!
Dodał do śmierdziela i zbója dnia 2009-11-24 01:23:48
ale to się kręci , jak flaki w oleju ! o jej ! o jejjjj!
Dodał gawron dnia 2009-11-23 15:08:16
Stokłosa wart Gutowskiego!
Trafił swój na swego!
Gratulacje dla Henia.
Jeden głupszy od drugiego!
Dodał Ana dnia 2009-11-23 01:45:36
To są tematy zastępcze. Ważny dla funkcjonowania demokracji, państwa prawa, jest inny zawarty w tytułowym tekście element, o którym się lekkomyślnie zapomina. Pan doktor prawa Gutowski ujawnił publicznie informacje o stanie zdrowia psychicznego Henryka Stokłosy, który z pełnym zaufaniem oddał w jego uczone ręce swoje sprawy doczesne. I co? i nic!
Dodał I co? I nic! dnia 2009-11-22 16:15:55
Od "frajera" są "frajerzy". Czy to aż takie trudne?
Do: Dodał dnia 2009-11-16
Nie chciało się nosić teczki, teraz zbiera się... byczki...?
Dodał Do głupka dnia 2009-11-19 21:35:16
frajeży z za krzaków parkowych , macie umyte ręce // śmierdziele .
Dodał dnia 2009-11-16 22:26:59
a kibelek pewnej Pani za Stollarnia promowac?
Dodał a col ma promowac? dnia 2009-10-30 14:27:32
________
Tobie potrzebny kibelek? Naucz się pisac baranie!
Widziałem, jak srasz w krzakach za posesją Ireny i tyle ci wystarczy. Ze strachu masz sraczkę, czy ze stresu, bo nic kompromitującego na Irenę nie możesz znaleźć, a Henio chce i wymaga?
Poproś Henia o pampersy!
Dodał Bubek dnia 2009-11-10 19:21:42

a kibelek pewnej Pani za Stollarnia promowac?
Dodał a col ma promowac? dnia 2009-10-30 14:27:32
Państwo promuje Stokłosę?
Łukasz Zalesiński 29-10-2009, ostatnia aktualizacja 29-10-2009 11:36
Główny Inspektorat Weterynarii chciał pokazać gościom z Ukrainy wzorcowy zakład utylizacyjny. Wysłał ich do Henryka Stokłosy. Problem w tym, że przedsiębiorstwem od pewnego czasu interesuje się prokuratura.
Grupa ukraińskich weterynarzy przyjechała do Polski we wrześniu. Lekarze wzięli udział w specjalistycznym szkoleniu, którego tematem była między innymi utylizacja. Wyjazd zorganizowało tamtejsze Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zaś kurs poprowadzili fachowcy z Głównego Inspektoratu Weterynarii (instytucja podlegająca resortowi rolnictwa). Jednym z punktów szkolenia była wizyta w zakładzie utylizacyjnym. Gospodarze postanowili pokazać Ukraińcom Ekoutil, czyli jedną z firm należących do imperium byłego senatora Henryka Stokłosy. Wizytę szczegółowo opisało pismo Stokłosów ,,Tygodnik Nowy". Goście z Ukrainy oraz urzędnicy najpierw zwiedzili Pawilon Łowiecki, gdzie zgromadzone zostały między innymi myśliwskie trofea byłego senatora, następnie obejrzeli zakład, wreszcie zjedli uroczystą kolację w Domu Gościnnym ,,Pasibrzuch". Honory gospodarza, jak wynika ze zdjęć, pełnił sam Henryk Stokłosa. ,,Ekoutil unijnym wzorcem" - zachwycali się dziennikarze.
Pomysłem GIW zdziwiona jest Irena Sienkiewicz, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej, które od lat walczy z byłym senatorem. - Od pewnego czasu mamy liczne zastrzeżenia do pracy zakładu. Informowaliśmy o nich między innymi Główny Inspektorat Weterynarii. Reakcji jednak nie było - przekonuje. Dlaczego ekolodzy protestują? Efektem ubocznym utylizacji jest produkcja mączki kostnej. - Powinna być ona spalana w specjalnych warunkach. Jeszcze w ubiegłym roku zalegała jednak w magazynach, które bardzo często były otwierane i wietrzone. Mało tego - doszło w nich do dwóch, może trzech samozapłonów. A mniej więcej 100 metrów dalej znajduje się osiedle mieszkaniowe. Dla ludzi takie wyziewy mogą okazać się niezwykle szkodliwe - podkreśla Sienkiewicz. Sprawą zajęła się prokuratura. - Na razie nikomu nie przedstawiono zarzutów. Śledztwo dotyczy sposobu składowania odpadów i ewentualnego niedopełnienia obowiązków przez powiatowego lekarza weterynarii w Pile - wyjaśnia Jolanta Waś z Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga.
Marek Barabasz, rzecznik Stokłosy, a zarazem redaktor naczelny ,,Tygodnika Nowego: - Dopóki nie ma zarzutów, nie ma tematu. Zresztą pierwsze słyszę o jakimkolwiek śledztwie. Początkowo rzeczywiście nie mieliśmy pomieszczeń zatwierdzonych do przechowywania mączki. Ale taki stan trwał zaledwie przez kilka dni. Ekoutil działa wzorowo i nigdy nie stanowił zagrożenia dla mieszkańców
O śledztwie prokuratury nic nie wie także Krzysztof Jażdżewski, zastępca szefa Głównego Inspektoratu Weterynarii. - Zakład formalnie nie należy do Henryka Stokłosy, a jeśli nie został zamknięty, powinien być traktowany jak każda normalnie funkcjonująca firma - podkreśla. Dlaczego jednak GIW postanowił pokazać zagranicznym kursantom właśnie Ekoutil? - Naprawdę nie wiem, czym kierowali się koledzy organizujący wizytę. Być może inni przedstawiciele tej branży nie chcieli, bądź z jakichś powodów nie mogli przyjąć delegacji u siebie? - zastanawia się. - Ale może rzeczywiście, wyszło trochę niezręcznie - dodaje.
Henryk Stokłosa zaliczany jest do najbogatszych ludzi w kraju. Przez lata był senatorem z okręgu pilskiego. Kiedy w połowie dekady zainteresowała się nim prokuratura, zniknął. Przez rok ukrywał się w Niemczech. Został zatrzymany przez tamtejszą policję na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania i wydany Polsce. Śledczy zarzucają mu korumpowanie urzędników Ministerstwa Finansów, przestępstwa przeciwko środowisku oraz znęcanie się nad pracownikami własnej firmy. Grozi mu kara do 10 lat więzienia. Stokłosa nie przyznaje się do winy. Jego proces toczy się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu.
Rzeczpospolita OnLine

Dodał Rzp dnia 2009-10-30 11:24:54
Jażdżewski, obrońca i fałszywy świadek Stokłosy! Powinien siedzieć razem ze Stokłosą, jako ten, co pozwolił na zatrucie środowiska w gminie kaczory! Ciekawe, co z tego ma?! Moim zdaniem, korupcja kwitnie!!!!
Wg Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pile mączka szczególnego ryzyka zalegała w garażach bazy transportowej Farmutilu ponad 2 lata i unoszona wiatrem wpadała do mieszkań i piaskownic dla dzieci!!!! Najgorsze jest to, że nie wiadomo, co się oficjalnie z nią stało! Powinna być spalona!!!!
Nieoficjalnie zauważono intensywne wywożenie jej na pola wokół Śmiłowa i w dalsze rejony na tereny pól i łąk gospodarstw H.S., narażanie mieszkańców na jej wdychanie, na smród i niebezpieczne oddziaływanie na mieszkańców oraz przejeżdżających ludzi przez Śmiłowo i Jeziorki, a także wsiach w okolicach Piły, Wałcza i innych, gdzie są tereny należące do Stokłosy...
Dodał tn dnia 2009-10-30 11:23:27
Pytanie jest takie: czy doktor prawa niejaki Gutowski z Poznania, domagając się w imieniu Stokłosy skontrolowania Stowarzyszenia Ekologicznego i ujawniając przed Radą Powiatu i publicznością zgromadzoną w sali sesyjnej dane o stanie zdrowia psychicznego Stokłosy, naruszył normy prawne, czy nie? Bo to nie Stowarzyszenie rozpowszechniło wiedzę o niedostatkach zdrowotnych Stokłosy w segmencie psychiatrycznym, a jego adwokat. W ogóle stan polskiego środowiska prawniczego jest jak zgniłe jabłko. Niedługo ujawnienie, że się jest doktorem prawa będzie wywoływało szyderczy śmiech i kreślenie kółka na czole.
Dodał Dzięcioł w lesie stukał dnia 2009-10-29 13:43:12
ale ciągle coś was kusi ,listek jesienny kolorowy .
Dodał pyra dnia 2009-10-28 17:52:16
Czy Starosta nie pownien się wyłaczyc z orzekania skoro byl czlonkiem SEPZN?
Dodał Pytanie dnia 2009-10-27 09:59:01
Czy Starosta nie pownien się wyłaczyc z orzekania skoro byl czlonkiem SEPZN?
Dodał Pytanie dnia 2009-10-27 09:58:59
Majka to cicho daj ka myszek zielony
Dodał dnia 2009-10-27 09:57:50
Wójt, towarzysz Wolski Brunon wiedząc o przestępstwach Stokłosy, nie poinformował oragnów ścigania. Za zaniechanie obowiązku winien jest przestępstwa ukrywania i mataczenia na rzecz ukrywania przestępcy. Mówiąc prosto: ma udział w przestępstwie za co grozi odpowiedzialność karna - art. 231,§ 1. i § 2 Kodeksu Karnego. Można się z tego dowiedzieć, że za to grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności! W związku z tym, można powiedzieć, że Wolski jest takim samym zbrodniarzem, jak Stokłosa. Wątpię, żeby społeczeństwo gminy, które głosowało w wyborach na przestępcę, wiedziało o jego zbrodniczej działalności.

Dodał Majka ze Śmiłowa dnia 2009-10-22 21:39:28
Dla przypomnienia tym, którzy nie chcą pamiętać:

STATUT STOWARZYSZENIA EKOLOGICZNEGO PRZYJACIÓŁ ZIEMI NADNOTECKIEJ
zarejestrowany w sądzie

Śmiłowo, 15 lipca 2004 r.

STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE PRZYJACIÓŁ ZIEMI NADNOTECKIEJ


§ 1
1. Stowarzyszenie Ekologiczne Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej, zwane dalej STOWARZYSZENIEM posiada osobowość prawną.
2. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona

§ 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest Śmiłowo.

§ 3
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych działań może zatrudniać pracowników.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

§ 4
1. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe ? koła gminne, obejmujące zasięgiem działania jedną gminę.

§ 5
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych

§ 6
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, których działalność jest zgodna z celami statutowymi Stowarzyszenia
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z tych organizacji, decyduje Walne Zebranie Członków lub Walne Zebranie Delegatów większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 7
1. Cele Stowarzyszenia
a) działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu,
b) dążenie do dbałości o środowisko naturalne, zachowania możliwości odtwarzania się zasobów naturalnych,
c) ograniczenie uciążliwości dla środowiska i nie przekraczania granic wyznaczonych jego odpornością
d) działania na rzecz zachowania różnorodności biologicznej
e) opracowywanie programów ochrony prawnej obiektów przyrody
f) dbałość o zachowanie szczególnych walorów rzeki Noteć i Pradoliny Noteci, a przede wszystkim walka o ograniczenie ilości ścieków komunalnych kierowanych do Noteci i ujawnianie przypadków bezczynności organów właściwych do ścigania sprawców podpalania łąk nadnoteckich
g) opisywanie parków krajobrazowych, pomników przyrody charakterystycznych dla regionu nadnoteckiego, pokazanie wyraźnych przykładów działalności ostatniego zlodowacenia.
2. Sposoby realizacji celów :
a) edukacja ekologiczna szczególnie w środowiskach młodzieżowych,
b) oddziaływanie na społeczności lokalne, organy samorządowe, przedsiębiorstwa, producentów, aby w swojej działalności przeciwdziałały szkodliwym wpływom na środowisko
c) organizowanie społecznej informacji o naruszaniu równowagi przyrodniczej
d) informowanie mieszkańców o występowaniu zagrożeń dla środowiska naturalnego, bądź prawdopodobieństwie takich zagrożeń poprzez własne publikacje lub ogłoszenia prasowe
e) udzielanie wsparcia organizacjom i instytucjom oraz osobom, które podjęły działania mające na celu ochronę środowiska
f) organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, wystaw, koncertów, prezentacji programów edukacyjnych oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji programu Stowarzyszenia.

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
1. Członków zwyczajnych
2. Członków wspierających

§ 10
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia działająca przez swojego przedstawiciela.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji. Osoba fizyczna składa pisemną deklarację zawierającą opinię polecającą dwóch członków organizacji.

§ 11
1. Członek zwyczajny ma prawo :
a) Czynnego i biernego prawa wyborczego.
b) Uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia.
c) Korzystania z urządzeń i świadczeń oraz pomocy władz Stowarzyszenia podczas realizacji celów statutowych
d) Noszenia odznaki organizacyjnej
e) Zaskarżania uchwał lub orzeczeń władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich. Właściwą władzą do rozpatrzenia odwołania jest Walne Zebranie Członków.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu,
b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
§ 12
1. Członek wspierający nie ma czynnego i biernego prawa wyborczego
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym, w pracach władz statutowych Stowarzyszenia
3. Członek wspierający jest obowiązany do wywiązania się ze złożonych deklaracji
oraz przestrzegania uchwał i regulaminu Stowarzyszenia.

§ 13
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej, na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań
2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego
3. Skreślenia z listy członków z powodu zalegania, w okresie dłuższym niż 10 miesięcy, z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń
4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w przypadku naruszenia statutu, nieprzestrzeganie uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
5. W przypadku określonym w ustępach 3 i 4 orzeka Zarząd. We wszystkich przypadkach władze Stowarzyszenia zobowiązane są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków
6. Uchwały oraz orzeczenia w wyżej określonych sprawach mogą być zaskarżone w terminie 30 dni od daty ich doręczenia.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA WŁADZ

§ 14
Władzami Stowarzyszenia są :
1. Walne Zebranie Członków. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 150, najwyższą władzą jest Walne Zebranie delegatów wybieranych w kołach gminnych.
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
4. Sąd Koleżeński
5. Zebranie Koła Gminnego
6. Zarząd Koła

§ 15
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia i delegatów trwa 2 lata. Wybór członków władz i delegatów odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 16
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego lub Zarządu Koła w trakcie kadencji, skład osobowy danego organu uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba wybranych w ten sposób członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 17
1. Walne Zebranie Członków/Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
2. W Walnym Zebraniu Członków/Delegatów biorą udział :
- z głosem stanowiącym ? członkowie zwyczajni
- z głosem doradczym ? członkowie wspierający
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków/Delegatów, Zarząd powiadamia co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków/Delegatów
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków/Delegatów zapadają przy obecności :
- w pierwszym terminie ? liczby 2/3 członków
- w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od terminu ? bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania

§ 18
1. Walne Zebranie Członków/Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków/Delegatów zwołuje się raz w roku
3. Walne Zebranie Członków/Delegatów obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania Członków/Delegatów kieruje Prezydium w składzie : przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Walne Zebranie Członków/Delegatów może odbywać się w każdym czasie, w trybie nadzwyczajnym
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków/Delegatów zwołuje Zarząd :
- z własnej inicjatywy,
- na żądanie Komisji Rewizyjnej
- na umotywowane żądanie, co najmniej ? członków zwyczajnych
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków/Delegatów winno być zwołane nie później niż w ciągu 4 tygodni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi i obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 19
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków/Delegatów należy :
1. Uchwalenie statutu i jego zmian.
2. Uchwalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia
3. Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia.
4. Uchwalanie wysokości i trybu zbierania składek członkowskich
5. Wybór i odwołanie Prezesa oraz członków władz Stowarzyszenia
6. Uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
8. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
9. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego
10. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji
11. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
12. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

ZARZĄD

§ 20
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków/Delegatów
2. Zarząd składa się z siedmiu członków, w tym prezesa, wybranego przez Walne Zebranie oraz wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i 3 członków, którzy dokonują podziału funkcji na pierwszym zebraniu.
3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony, przez Walne Zebranie Członków/Delegatów
4. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał
5. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa. Funkcje tę obejmuje na ten okres wiceprezes

§ 21
Do zakresu działania Zarządu należy :
1. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków
2. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków
3. Określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia
4. Uchwalanie okresowych planów pracy Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności
5. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych
6. Powoływanie komisji, zespołów oraz określenie ich zadań
7. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
8. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia
9. Uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu
10. Zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji.
11. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej
12. Uchwalanie regulaminu wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów i podział liczby mandatów delegatów na koła gminne.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 22
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołana do przeprowadzania kontroli jego działalności.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 23
Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy :
1. Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia
2.Zwoływanie Walnego Zebrania Członków/Delegatów, w razie nie zwołania go przez Zarząd, w terminie lub trybie ustalonym w Statucie
3. Prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu, celem omówienia uwag,. Wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenie Zarządu w takim przypadku winno się odbyć nie później niż w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku.
4. Składanie Walnemu Zebraniu Członków/Delegatów sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia.
5. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków/Delegatów w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków.



§ 24
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniu Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.

SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 25
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

§ 26
1. Sąd Koleżeński orzeka w pełnym składzie.
2. Postępowanie prze Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania Członków/Delegatów.

§ 27
Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy :
1. Rozpatrywanie spraw związanych z naruszaniem przez członków postanowień statutu, nieprzestrzegania uchwał i regulaminu lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia.
3. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków/Delegatów.
4. Orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia ze statutem.

§ 28
Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary :
1. Upomnienie
2. Naganę
3. Zawieszenie w prawach członka na okres od 3 do 6 miesięcy
4. Wykluczenie ze Stowarzyszenia.


KOŁO GMINNE

§ 29
1. Koło gminne powołuje się jeżeli na terenie gminy zamieszkuje więcej niż 5 członków Stowarzyszenia
2. Koło gminne powołuje się w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia, która określa także obszar działania Koła.
3. Władzami koła gminnego są :
a) Zebranie Koła Gminnego zwoływanie raz na dwa miesiące
b) Zarząd K0oła w czasie pomiędzy zebraniami Koła
4. Zebranie Koła Gminnego może podejmować uchwały, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Stowarzyszenia należących do Koła.

5. Uchwały Zebrania Koła Gminnego podejmowane są zwykłą większością głosów
6. Do kompetencji Zebrania Koła Gminnego należy :
a) wybór Zarządu Koła
b) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Koła
c) uchwalanie planu pracy Koła
d) wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów
e) wykonywanie zaleceń Zarządu Stowarzyszenia
7.Zarząd Koła składa się z 3 osób, w tym:
a) przewodniczącego, który kieruje pracą zarządu
b) dwóch członków
8. Kadencja Zarządu Koła trwa dwa lata.
9) O zebraniu członków Zarząd Koła zawiadamia siedem dni przed terminem.
10. Zarząd Koła składa sprawozdanie ze swojej działalności na zebraniu Koła i przekazuje je do wiadomości Zarządowi Stowarzyszenia
11. Rozwiązanie Koła Gminnego następuje na wniosek Zarządu Koła bądź z inicjatywy własnej Zarządu Stowarzyszenia w drodze uchwały.

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 30
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze

§ 31
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są :
1. Składki członkowskie
2. Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia
3. Dotacje
4. Darowizny, zapisy i spadki.
5. Wpływy z działalności statutowej
6. Dochody z ofiarności publicznej.

§ 32
Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu

ZMIANA STATUTU ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 33
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków/Delegatów wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków/delegatów uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków/Delegatów określa sposób przeprowadzania likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami/.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.
Dodał Eko dnia 2009-10-22 21:35:28
I co, był kauzyperda, czy się obyło?
Dodał radny bez... dnia 2009-09-24 08:53:19
Może by tak poprosić pana doktora habilitowanego Gutowskiego, co by nam jeszcze ujawnił parę szczegółów o psychicznych odlotach swojego mandanta, może o problemach w buduarze. Jest cicho i smutno, a ekolodzy śpią. Jutro sesja, ściągnij starosto jakiegoś kauzyperdę z Poznania.
Dodał bezradny. dnia 2009-09-22 22:16:32
Przeleciałem posty od kwietnia. W tym zbiorze tylko dwa posty można zaliczyć do takich, które spełniają założone w wątku kryteria o prześwietleniu ekologów przez starostę. Reszta to wesoła paplanina półgłówków z półdupkami.
Dodał z daleka dnia 2009-09-16 09:11:53
Były glina Szulc, który wręczał przestępcy Haesowi medal za zasługi dla Policji stracił fuchę kierowniczą i teraz montuje koło wędkarskie, aby nim kierować. Ciekawe jak będzie się to koło nazywać? "Szambo Śmiłowskie", czy "Farmutil-Bomba Ekologiczna"? Może delikatniej: "Zdechła Ryba z Kopcza"?
Dodał ŚMiech w okolicy! dnia 2009-09-01 23:27:39
Taki jeden bandzior, co się sam nobilitował na osobistego ochroniarza i straszył ekologów, że nie dożyją, bo się różne wypadki niektórym przydarzają, wyciągnął kopyta!
Kto teraz będzie Heniowi w sądzie robił za najlepszego świadka? Ale strata!
Dodał Karawaniarz dnia 2009-09-01 23:22:18
A jak on mogl ja prrzeswietlac pewnie wywiaddzik robił jakis..
Dodał dnia 2009-09-01 09:06:00
Ludzie !!! Bugajski ma 70 lat. ,,Pracuje". Ale zabrania pracować emerytom wiele młodszym od niego.Jajca!!!
Dodał dnia 2009-09-01 00:41:35
Irke w sobote okolo 11.00 przeswietlal jakis kamerzysta w bialym aucie kombi...w jej domku w jeziorkach.
Dodał Sąsiad dnia 2009-08-31 22:48:58
Henryk Stokłosa osobiście popisał się w Telewizji mówiąc: "Głupia stara szczerbata baba ze wsi..." Mam nagranie!
Wypowiedź świadczy o "wysokiej kulturze osobistej" "bysnesmana od padliny i ścieków".
Jaki biznesmen, taki smród w okolicy!
Dodał Ze Śmiłowa dnia 2009-08-30 22:42:11
???
Dodał ? dnia 2009-08-29 11:41:27
dozynki beda:)diecezialne:) Zbychu..i Ty w to wszedles? z miastem?
Dodał dnia 2009-08-17 23:35:56
PIŁA - Bezpłatne szkolenia dla trzech sektorów
dziś
"Ku satysfakcji... Ku przedsiębiorczości..." - to właśnie hasło ma zachęcić przedsiębiorców, osoby, które dopiero chcą założyć swój biznes, urzędników, a także członków organizacji pozarządowych do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń w ramach projektu "Ku współpracy trójsektorowej w Pile".

Tylko w sierpniu zaplanowano trzy takie szkolenia, a to pierwsze poświęcone zarządzaniu organizacją pozarządową, odbędzie się w najbliższy weekend, 22 i 23 sierpnia. Tematy kolejnych to "Autoprezentacja" (27-28 sierpnia) oraz "Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych" (29-30 sierpnia). Organizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA szkolenia sfinansowało Ministerstwo Pracy.

TR - POLSKA Głos Wielkopolski

Dodał www.naszemiasto.pl - zainteresujecie sie NIM dnia 2009-08-17 23:00:13
"stara szczerbata baba"? a któż ją tak nazwal?
Dodał nie popieram chamstwa dnia 2009-07-13 00:17:01
Żeby nie uprawiał przestępstw pospolitych, nie kradł, nie oszukiwał, nie niszczył ludziom życia, nie zatruwał środowiska, nie wpędzał ludzi w choroby i do grobu?
Dodał urku- durku dnia 2009-06-29 22:34:09
ale co ta baba szczerbata chce od Henia?
Dodał urku dnia 2009-06-28 00:31:34
dobre:)) to poniżej:)
Dodał dnia 2009-06-26 19:29:58
ekolodzy to są np. Green Peace czy Zieloni , nie nazywaj ekologami grupy awanturników pod wodzą baby ze wsi która walczy z odorami
Dodał nie obrażajmy prawdziwych ekologów dnia 2009-06-26 10:34:33
jutro ekologi maja konferencje?
Dodał dnia 2009-06-26 00:31:14
Nie jest winą ekologów, że przyglądając się przestępstwom przeciwko środowisku, zobaczyli ile przestępstw innego rodzaju popełnił senator RP, czym zhańbił stanowisko powierzone przez oszukanych wyborców!

Dla SEPZN Henryk Stokłosa jest tematem marginesowym, którym już wkrótce przestanie się w ogóle zajmować.
NATYCHMIAST PO OCZYSZCZENIU ŚRODOWISKA I ZAMKNIĘCIU OD PONAD 20 LAT PRACUJĄCYCH NIELEGALNIE ZAKŁADÓW UTYLIZACYJNYCH!

Dodał ... dnia 2009-06-10 12:34:36
Niektórzy bliźni to mendy!
Dodał minusik dnia 2009-06-03 16:51:59
A co tam w Starostwie słychować?
Dodał sky news dnia 2009-06-03 08:38:28
a ja szanuje HS I WSZYSTKICH BLIZNICH
Dodał dnia 2009-05-31 22:42:11
Łatwiej wymienić afery, w których hs nie brał udziału?
Dodał Jasne dnia 2009-05-31 01:42:08
Dziennik - 26 maja 2009
Bagsik: Sekuła zginął, bo handlował bronią
Samoloty Polnipponu - spółki, której współwłaścicielem był Ireneusz Sekuła, woziły broń do Pakistanu - ustalił DZIENNIK. "To wśród handlarzy bronią należy szukać zabójców byłego peerelowskiego wicepremiera" - sugerował prokuraturze Bogusław Bagsik, były szef Art-B.
Ireneusz Sekuła zginął z rąk gangsterów "Pruszkowa", bo nie spłacił długów Bogusławowi Bagsikowi - wynika z zeznań świadków, które opublikowaliśmy we wczorajszym DZIENNIKU. Co na to Bagsik? Odmawia komentarza i zapewnia, że sprawa go nie dotyczy.
Dotarliśmy do zeznań Bagsika. Sugerował on śledczym, aby zbadali wątek handlu bronią przez Sekułę i zajęli się interesami gangu wołomińskiego.
23 maja 2006 r. sierżant Agata Szukalska z Komendy Stołecznej Policji sporządziła notatkę o dziwnym zachowaniu byłego szefa Art-B, przesłuchiwanego w sprawie śmierci Sekuły. Już po zakończeniu przesłuchania Bagsik wyjął telefon komórkowy i w elektronicznym notatniku wystukał tekst:
"Senator Stokłosa i Irek byli wspólnikami w produkcji mięsnej. Odbiorcą parówek był Robert Poczman - ten interes został przejęty przez ?Wołomin?. Samolotami Irka WSI przewoziło broń, np. do Serbii".
Robert Poczman to łącznik między światem gangsterów i polityków. Brał udział w przetargach zbrojeniowych dla MON, handlował sprzętem specjalnym. Dwa razy trafiał do aresztów. W latach 90. w radzie nadzorczej jednej z jego spółek znalazła się Agata Sekuła, córka Ireneusza. Poczman kupił pismo "VIP", które wcześniej wydawał Sekuła. Razem robili interesy.
Czy Bagsik ma rację, oskarżając Polnippon o handel bronią?
"Cenzin wynajmował nas do przewozu swoich " - przyznaje Piotr Kobyliński, były wspólnik Sekuły w Polnipponie. "Lataliśmy m.in. do Pakistanu. Cenzin nie miał wyboru. Wynajęcie samolotu z zagranicy kosztowałoby dwa razy drożej, a LOT nie miał samolotów nadających się do transportu ładunków niebezpiecznych".
Jeden z samolotów Sekuły "Hubert", postrzelany jak rzeszoto, odnalazł się w Kongo. Latali nim żołnierze walczący z rządem Laurenta Kabili.
Nie wiadomo, czy prokuratura podjęła wątek handlu bronią. W jawnych aktach nic na ten temat nie ma, niewykluczone jednak, że jakieś ustalenia znalazły się w tajnych tomach akt.
Sekuła był po przeszkoleniu wywiadowczym. W latach PRL był współpracownikiem Agenturalnego Wywiadu Operacyjnego.
"Prokurator pytał mnie, czy Irek nie miał jakiejś innej firmy, która handlowała bronią" - mówi znajomy Sekuły, proszący o zachowanie anonimowości. "Co miałem mu powiedzieć? Po śmierci Irka miałem wizytę dwóch , którzy zaprosili mnie do samochodu i też pytali, czy Irek nie powierzył mi jakichś dokumentów."
"Irek otaczał się grupą wojskowych pilotów" - przyznaje Bronisław Klimaszewski, przyjaciel Sekuły.
Gdy w grudniu 1993 r. premier Waldemar Pawlak powoływał Sekułę na prezesa Głównego Urzędu Ceł, ten miał nadal udziały w Polnipponie. Polnippon splajtował - straty poniósł bank PKO BP, który żyrował mu kredyt. W lutym 1998 wrocławska prokuratura oskarżyła Sekułę m.in. o działanie na szkodę spółki. Procesu jednak nie doczekał. Zmarł w szpitalu z powodu ran postrzałowych w kwietniu 2000 r.

Dodał Gdzie nie brakowało Stokłosy?! dnia 2009-05-30 12:37:57
a co mu dali
Dodał dnia 2009-05-29 19:08:00
dali podobnno cos rydzowi w gorce
Dodał , dnia 2009-05-23 16:07:22
niech Starosta wydatek na Rydzyka prześwietli
Dodał ekonom bis

Jaki wydatek? Podaj szczegóły, bo nic nie wiem!
Dodał Ob. dnia 2009-05-23 02:05:42
Jakiś czas temu siatkarski światek obiegła informacja, że którejś z polskich drużyn zostanie przyznana dzika karta na Ligę Mistrzyń. Daje ona możliwość występów wybranego zespołu w kolejnej edycji tej prestiżowej imprezy.
Teraz już wiadomo, że prawo do gry w LM otrzyma MKS Dąbrowa Górnicza. Taką informację podał prezes klubu, Robert Karlik. Obiecał również wszystkim kibicom z Dąbrowy, że zespół skorzysta z tej okazji. Karlik dokładnie przeanalizował sytuację finansową klubu i stwierdził, że jest on zabezpieczony pod tym względem. Drużyna zgłosiła zatem akces do Ligi Mistrzyń i oczekuje teraz na oficjalne potwierdzenie od Europejskiej Federacji Siatkówki (CEV). Jest to jednak tylko formalność.

Wiele osób dziwiło się dlaczego "dzikiej karty" nie otrzymała trzecia drużyna PlusLigi Kobiet - Farmutil Piła. Najprawdopodobniej zaważyły problemy finansowe z jakimi zmaga się teraz pilski klub, w związku z wycofaniem się firmy Henryka Stokłosy ze sponsoringu. Z kolei Centrostal Bydgoszcz, który ostatecznie zajął czwarte miejsce otrzymał karę za wycofanie się z europejskich pucharów. Waldemar Saganowski wyjaśniał podczas jednej z konferencji prasowych, że kara ta nie została nałożona na okres trzech lat, a jedynie na rok - z tymże w przeciągu trzech lat musi zostać zrealizowana. Być może klub chce odbyć tę karę już w kolejnym sezonie, a być może żaden z tych dwóch klubów nie został poinformowany o możliwości otrzymania "dzikiej karty" i od razu zgłoszono się do działaczy z Dąbrowy Górniczej. Oficjalnych informacji na ten temat na razie brak.

Dodał źrodlo onet dnia 2009-05-22 11:29:52
Dodał dnia 2009-05-22 12:30:43
Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce
Dodał dnia 2009-05-19 15:02:22
nic nie brakuje dzialają ostro!! wkrotce po owocach ich poznacie
Dodał dnia 2009-05-19 14:49:04
nic nie brakuje dzialają ostro!! wkrotce po owocach ich poznacie
Dodał dnia 2009-05-19 14:49:02
...a to, o czym pisze Gutowski z Reicheltem jest zapewne błędnym opisem zamiarów Stokłosy...

Czegoś brakuje papugom stokłosy. Oj, brakuje...
Dodał Szara komórka dnia 2009-05-19 03:00:58
III Piknik Motocyklowy Piła-Płotki 16-17 maja 2009
W najbliższy weekend tj. 16 i 17 maja br. Klub Miłośników Turystyki Motocyklowej ,,Husaria? zaprasza na Piknik Motocyklowy, który odbędzie się na terenie OTW Płotki.
Dodał dnia 2009-05-17 10:08:27
i co z tym prezentem dla rydza?
Dodał dnia 2009-05-16 15:54:52
Ale to są durnie, te kauzyperdy: "Niepokój może budzić fakt, iż przedmiotowe Stowarzyszenie, którego statutowym celem jest ochrona środowiska naturalnego, zaangażowało się czynnie i podjęło środki prawne celem uniemożliwienia realizacji przedsięwzięcia, zmierzającego do poprawy warunków naturalnych w Śmiłowie." Warunki naturalne nie wymagają poprawy, a to, o czym pisze Gutowski z Reicheltem jest zapewne błędnym opisem zamiarów Stokłosy do przywrócenia status quo ante, to znaczy stanu sprzed zniszczeń, jakie spowodował Farmutil swoją przestępczą robotą. To dziecinada. Oni nie rozumieją, o co chodzi, a wypowiadają stanowcze stwierdzenia o działalności Stowarzyszenia. Jak kto nie potrafi trzymać języka za zębami i ujawnia dane o stanie zdrowia swojego mandanta, to nie dziwne, że nie potrafi zrozumieć jak funkcjonuje ekosystem i że nie trzeba poprawiać natury, a jej nie szkodzić. To wystarczy.
Dodał Żapka zielona dnia 2009-05-16 14:33:23
niech Starosta wydatek na Rydzyka prześwietli
Dodał ekonom bis dnia 2009-05-13 09:52:31
1.Starosta ma zawsze rację!
2.Jeśli nie ma racji, to patrz p.1
Dodał POlianna dnia 2009-05-10 18:24:55
Kruk krukowi oka nie wykole.
Wymiar sprawiedliwości jest skorumpowany. Od okolicznych (Piła, Chodzież, Złotów, Wągrowiec, Wałcz)przez Poznań po samą górę.
Niemały udział w tym ma Henryk Stokłosa.
Dodał ..... dnia 2009-05-10 14:55:10
Okazuje się niestety, że ujawnienie przez adwokata doktora habilitowanego Gutowskiego z Poznania, na sesji Rady Powiatu w Pile danych o stanie zdrowia psychicznego i perypetiach Henryka Stokłosy wynikłych z takiej urody, nie są według ścigaczy przestępstw ze Złotowa niczym nagannym.
Zachodzi zatem pytanie, jakie czyny zasługują w Polsce na potępienie i ściganie przez naszych stróżów praworządności? Taki doktor praw musi być szczególnie uczulony na to, co jest dopuszczalne, co można ujawnić, a co powinno zostać poufne. Chyba, że przyjmiemy iż jest to doktor halibutowany, a więc należy do sitwy grubych ryb i tłustych, co dobrze odzwierciedla sylwetka halibuta. Taki obiekt jest naturalnie nietykalny. Biedny minister Strzembosz myślał, że środowisko prawnicze samo się oczyści, a tu masz: syf i pornografia.
Dodał Śmiardowianin Krajeński dnia 2009-05-09 08:51:13
ale przeswietli tych łobuzów co drzewa w gminie szydlowo - skrztusz wycieli?
Dodał dnia 2009-04-29 18:08:51
BHP?okey?
Dodał dnia 2009-04-28 22:13:59
ona jest OKEY!!!BHP
Dodał dnia 2009-04-23 18:15:18
Kto? Paprzycka ekologiczna??? Toż ona czerwona jak cegła i robi to ze zwykłej politycznej zemsty i nienawiści do Starosty
Dodał znawca tematu dnia 2009-04-22 23:31:49
to go przypilą
Dodał dnia 2009-04-22 20:28:35
w tygodniku napisali ze kolejny donos na staroste o wyciecie drzew zlozyla jakas radna ekologiczna .to cos powaznego pmdm powaz powaz
Dodał dnia 2009-04-21 15:29:33
Pani Ireno jesteśmy z Panią!!!
Dodał dnia 2009-04-17 14:06:24 u Chomiuka na ogródku robi
Dodał sąsiad dnia 2009-04-17 09:32:50 a co z Libickim?
Dodał dnia 2009-04-16 14:56:25 to radio merkur to ma jednak informacje
Dodał dnia 2009-04-16 11:43:50 hehe Libickiego wycieli z listy pewnie za to .. heheh to mu IRENA też pomogła
Dodał dnia 2009-04-16 11:42:14
CZY TO JEST NORMALNE?POLAK SKARŻY NA POLAKA? JAKAŚ PREZESOWA NA PREMIERA RP?


Europejska skarga pilskich ekologów


Parlament Europejski rozpatrzy skargę Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej. Jego członkowie od 5 lat interweniują w sprawie nierespektowania prawa ochrony środowiska przez firmy należące do byłego senatora Henryka Stokłosy. "Kiedy premier Donald Tusk nie odpowiedział nam na nasz list, skierowaliśmy skargę do najwyższej instancji Unii Europejskiej" - powiedziała Radiu Merkury prezes Stowarzyszenia Irena Sienkiewicz.


Polskie władze nie podjęły żadnych kroków zaradczych, które rzeczywiście poprawiłyby sytuację. To, co zostało zrobione - bo nie powiem, że nic nie zostało zrobione - to jest za mało. Po prostu nie mieliśmy wyjścia. Napisaliśmy skargę - powiedziała Irena Sienkiewicz.

Skargę pilskich ekologów rozpatrzy komisja petycji Parlamentu Europejskiego, którą kieruje wielkopolski europoseł Marcin Libicki.

Komisja Petycji zada pytanie Komisji Europejskiej która jest jakby "służbą rozpoznawczą". My będziemy wskazywać winnych i wskazywać drogi wyjścia z tej sytuacji. Mamy w zanadrzu dwa narzędzia - skierowanie sprawy na posiedzenie Parlamentu Europejskiego jako całości. W dalszej konsekwencji możemy za pośrednictwem władz Parlamentu skierować sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu - powiedział Marcin Libicki Radiu Merkury.

Skargą pilskich ekologów zajmą się najprawdopodobniej nowi eurodeputowani - wybrani w czerwcu. Jak nam powiedział Marcin Libicki, kierowana przez niego komisja w kwietniu zbierze się ostatni raz, a do tego czasu skarga Stowarzyszenia raczej nie będzie rozpatrzona.
Dodał za radiem merkury dnia 2009-04-16 11:41:09 lllllllllll
Dodał dnia 2009-04-16 11:39:59 tzn na półki do biblioteki
Dodał czytaty dnia 2009-04-16 10:33:45 Sienkiewicz nie nadaje sie do garów tylko na półki
Dodał czytaty dnia 2009-04-16 10:33:11 pani SIEN KIEWICZ NIECH WEZIMNIE SIĘ DO GARÓW BO DO NICZEGO SIĘ NIE NADAJE BO STOKŁOSA DAJE LUDZIOM PRACE A TO SIĘ LICZY.
Dodał sprawiedliwy dnia 2009-04-14 20:57:53 to banda
Dodał kurna dnia 2009-04-12 22:57:03 dzienne
Dodał dnia 2009-04-09 15:35:32 Załatwił - już niedługo ujrzy to światło dzinne
Dodał dnia 2009-04-09 15:35:16 To prawda, że Starosta załatwił SPONSORA dla NAFTY?
Dodał ? dnia 2009-04-08 10:07:28 ja tam bym sobie tyłka NIE nie podtarł.
Dodał recenzent dnia 2009-04-08 08:55:05 na korzyść
Dodał dnia 2009-04-08 07:36:54 Czas leci na niekorzyść Stokłosy.
Dodał niestety dnia 2009-04-07 22:42:40 nie odczytal zarzutów:)Prokurator bo coś mu sie pokićkały akty oskarżenia bidnemu to zawsze wiatr widać w oczy wieje heheh a bogatemu to i byk ocieli:)
Dodał dnia 2009-04-07 19:42:24 Najnowszy Tygodnik Nowy ostatnio wydawany na papierze prawie toaletowym, donosi:

"1:0 dla obrońców Henryka Stokłosy".

Podpisał się pod nim, jakże odważny i honorowy autor (red)
Dawać artykuł tutaj na stronę!

Dodał Niecierpliwy dnia 2009-04-07 17:57:20 > ale chyba nieco stracili ekolodzy na tupecie prawda? <

Ekolodzy nie posługują się tupetem.

Ekolodzy mają rzeczowe argumenty i dowody!

Rozumiem rozczarowanie Stokłosy i jego klakierów rozsądnym i spokojnym postępowaniem ekologów.
Stokłosowie spodziewali się idiotycznych zachowań ekologów i się nie doczekali. Jedyne idiotyzmy popełnili sami klakierzy na zlecenie manipulatorów Stokłosów. I sami Stokłosowie! Mistrzynią w tej dziedzinie okazała się Stokłosowa żona!

Jeżeli chodzi o delegalizację SEPZN - senne marzenie Stokłosów!

To Farmutil musi być zamknięty! Nie trzeba go nawet delegalizować, bo działa nielegalnie! Należy go zamknąć! Nie wiadomo dlaczego władze, które już dawno powinny to uczynić, pozwalają na bezprawie. Może należy również tutaj poszukać kandydatów na ławę oskarżonych?
Dodał Dodać dnia 2009-04-05 09:20:33 "Zobaczcie jak to fortuna kołem się toczy. Heniu powoli ale powoli wychodzi z kłopotów,".

Wychodzi, wychodzi i...
dotarł właśnie na ławę oskarżonych, gdzie prokurator odczytał jemu zarzuty.
Ława oskarżonych pasuje Stokłosie jak ulał!
Dodał Kret dnia 2009-04-04 17:52:20 Marzyciele z padliniarni:

podobno wszczęto działania mające na celu delegalizacje działań Stowarzyszenia
Dodał dnia 2009-03-30 22:34:48
ale chyba nieco stracili ekolodzy na tupecie prawda?
Dodał ciekawy dnia 2009-04-03 17:28:31
-----------------------------
Do marzycieli:

Heniek popełnił przestępstwa, których nie da się ukryć! Wyjdzie..., ale ze Śmiłowa do Wronek.
Dodał ... dnia 2009-04-04 17:48:46 ale chyba nieco stracili ekolodzy na tupecie prawda?
Dodał ciekawy dnia 2009-04-03 17:28:31 kogo?
Dodał dnia 2009-04-03 17:22:21 pogonić ich
Dodał dnia 2009-04-01 23:29:17 "podobno wszczęto działania mające na celu delegalizacje działań Stowarzyszenia"

Delegalizacja działań, to takie infantylne. Można zdelegalizować stowarzyszenie, ale nie działania, które nie podlegają procedurze legalizacji, lub delegalizacji. Mogą być bezprawne, to wtedy się trzeba zająć tym, kto te działania podejmuje. Jeśli ktoś ci wsadzi nóż pod żebro, nie ukarzesz noża, ale sprawcę. Wy barany.
Dodał Oj wy barany dnia 2009-04-01 19:01:44 ale stowarzyszenie nie moze podejmować dziłan niezgodnych ze swoim statutem
Dodał dnia 2009-04-01 10:28:25 bzdura
Dodał dnia 2009-03-31 20:45:41 podobno wszczęto działania mające na celu delegalizacje działań Stowarzyszenia
Dodał dnia 2009-03-30 22:34:48 GONIĆ RYDZA
Dodał dnia 2009-03-30 12:10:48 to przesada!!! zyciorysy wklejac
Dodał !! bunt!! dnia 2009-03-30 10:09:31 o i tu też Ojczulek Rydz TRENDY
Dodał dnia 2009-03-30 10:08:06 Tadeusz Rydzyk CSsR (ur. 3 maja 1945 w Olkuszu) ? polski redemptorysta, prezbiter, przedsiębiorca medialny, współzałożyciel Fundacji Lux Veritatis. Założyciel i dyrektor Radia Maryja, TV Trwam oraz założyciel i były rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, członek Rady Naukowej tejże uczelni[1].


Wczesne dzieciństwo Tadeusz Rydzyk spędził w rodzinnym Olkuszu. Wychowywał się w ubogiej rodzinie. Tadeusz Rydzyk uczył się w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie, następnie studiował teologię biblijną na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. 1 lutego 1971 złożył wieczyste śluby zakonne, a 20 czerwca przyjął święcenia kapłańskie, następnie pracował jako katecheta w Toruniu, Szczecinku i Krakowie, gdzie zajmował się także duszpasterstwem akademickim. W 1986 wyjechał na pięć lat do pracy zakonnej do Niemiec. Tam nawiązał kontakt z oskarżaną o ksenofobię rozgłośnią Radio Maria International w Balderschwang (później zamkniętą; nazwa została zmieniona na Radio Horeb). Organizował także pielgrzymki do Medziugorie ? miejsca objawień nie uznawanych oficjalnie przez Watykan.

Po powrocie do Polski (1991) założył w Toruniu Radio Maryja (w dokumentach przedstawionych KRRiT figuruje jako "jednoosobowy organ nadzorczy, jednoosobowy organ zarządzający i jednoosobowy organ kontrolny"), zainicjował powstanie gazety codziennej Nasz Dziennik, a kilka lat później powołał także Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, której był rektorem, oraz Telewizję Trwam.

Tadeusz Rydzyk wypowiada się jedynie w Radiu Maryja, TV Trwam i Naszym Dzienniku, niekiedy także w piśmie katolickim Niedziela. Inne media, a zwłaszcza TVN i Gazetę Wyborczą wielokrotnie oskarżał o szerzenie dewiacji i demoralizację społeczeństwa

Dodał wikipedia dnia 2009-03-29 23:59:47 a prześwietlil tych ekoterorystów czy nie?
Dodał nie bylo mnie w kraju 3 lata dnia 2009-03-29 23:55:21 Heniu wyjdzie na swoje...bez obaw
Dodał dnia 2009-03-28 11:27:20 Heniek popełnił przestępstwa, których nie da się ukryć! Wyjdzie..., ale ze Śmiłowa do Wronek.
Dodał Temida dnia 2009-03-23 14:27:07 Heniek wyjdzie z kłopotów,ale nogami do przodu, jak Fritzl w Austrii.
Dodał m&m dnia 2009-03-22 15:58:28 Zobaczcie jak to fortuna kołem się toczy. Heniu powoli ale powoli wychodzi z kłopotów, a Tomek zaczyna je mieć.
Dodał M dnia 2009-03-22 08:45:01

dodano: 2009-03-18 10:29

Stokłosa kontra tłumacz przysięgły

Henryk Stokłosa zawiadomił warszawską prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez tłumacza przysięgłego. Informacja pojawiła się na stronie internetowej Tygodnika Nowego, należącego do byłego senatora. Przestępstwo miało polegać na złym przetłumaczeniu decyzji ekstradycyjnej wydanej przez niemiecki sąd w Celle.

W oryginale zapis nie pozwalał na rozszerzenie listy zarzutów wobec byłego senatora i zezwalał na postawienie mu jedynie tych ujętych w Europejskim Nakazie Aresztowania. W polskim przekładzie niemieckiego pisma prokurator miał możliwość rozszerzania listy zarzutów.

Henryk Stokłosa skierował także wnioski do ministra sprawiedliwości i wojewody mazowieckiego o wyciągnięcie konsekwencji zawodowych wobec warszawskiego tłumacza.

Prokuratura postawiła Stokłosie ponad 20 zarzutów. Według śledczych uzyskał on nienależne wielomilionowe umorzenia podatkowe - dzięki powiązaniom ze skorumpowanymi urzędnikami resortu finansów a także z sędzią sądu administracyjnego z Poznania.

Oskarżony nie przyznaje się do zarzutów. Początek procesu Stokłosy wyznaczono na 1 kwietnia.
REKLAMA:

UWAGA:
Jedynym dysponentem praw autorskich do materiałów zamieszczonych w serwisie internetowym Radia Merkury jest Radio Merkury S.A. Wykorzystanie tekstów, zdjęć, ilustracji, materiałów dźwiękowych, materiałów filmowych w całości lub we fragmencie w jakikolwiek sposób wykraczający poza indywidualne zapoznanie się z nimi, wymaga każdorazowej pisemnej zgody redakcji.


wstecz | drukuj | prześlij dalej | skomentuj

Komentarze czytelników:
Dodał: z
Dnia: 2009-03-12 21:28:09 To chamisko zazada wkrotce oskarzenia prokuratorow,sedziow ,klawiszy.Nakaze zamknac sądy...Typ pokrzywdzony,chociaz "czysty" jak łza.Wsadzic gnoja znowu tam skad wyszedl,niech pierze kumplom gacie.Smiechu warte!
Dodał: Występy - wstęp bezpłatny.
Dnia: 2009-03-12 21:37:52 Rada i Urząd Gminy w Kaczorach powstałe z namaszczenia Henryka Smrodliwego już po kuracji wstrząsowej. Po blisko trzech miesiącach przerwy będzie nareszcie nasz lokalny kabaret czyli Rada Gminy. Program tak ubogi,że już to wystarczająco śmieszy, niemniej zapowiadany główny punkt to: Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. G R A T U L A C J E dla gminnych kabareciarzy. Występy 23 marca 2009 r. o godz. 12.oo wstęp bezpłatny.
Dodał: Renia B.
Dnia: 2009-03-12 22:46:09 Henas ,weż już skończ ! Tyle razy mówiłam ci ,że bekniemy i masz...
Dodał: z
Dnia: 2009-03-12 22:56:26 Jezeli bronek bedzie scigal sie z koniem to przyjde na sesje,bo inaczej nie warto tego czegos ogladac nawet za darmo i miec odruch wymiotny.
Dodał: pętelka
Dnia: 2009-03-12 23:02:00 Stokłosa już tak robił. Sam sponiewierał i pobił człowieka i POTEM oskarżył go o napaść i pobicie. Sądy musiały wyprostować sprawę! Stokłosa przegrał i się ośmieszył. CO NAJMNIEJ DWA RAZY! Sam będąc złodziejem, wszystkich podejrzewa o złodziejstwo. Do pomocy ma nie mniej stukniętego pomagiera Wernera - Wernerowskiego, który również podejrzewa, że każdy człowiek, to złodziej i przestępca! Wesoło się zapowiada proces, na którym - mam nadzieję - sąd nazbiera dosyć fałszywych zeznań i dołozy do tych, które już są, żeby krzywoprzysięzców też posadzić do pierdla, na zasłużone w wielu procesach, trzy lata odsiadki! Przynajmniej Henio nie będzie osamotniony pod celą!
Dodał: valdi
Dnia: 2009-03-13 02:26:09 BRAWO HENIU - W KOŃCU PRZEMÓWIŁEŚ!
Dodał: Heniu S.
Dnia: 2009-03-13 18:01:41 Odwalcie się odmnie wreszcie parobki ! Już niedługo przypomnicie sobie o mnie...
Dodał: ha,ha,ha
Dnia: 2009-03-13 18:22:26 Ciebie, widze juz wali w leb jak twojego henia...
Dodał: Kropka
Dnia: 2009-03-14 12:17:04 Cały Heniek. Zniszczyć wszystkich dookoła. Zniszczyć, pobić, zgnoić! Bo z jakiej racji ktoś śmie wytykać jego przestępstwa?! Przecież ON - Stokłosa ma prawo do wszystkiego! Uzurpował sobie prawo do bezkarności i tak ma być! Kto śmie żądać aby przestrzegał norm prawnych i moralnych? Prawo jest dla wszystkich, ale nie dla niego. On jest ponad prawem! Jemu wolno kraść, bić ludzi, okaleczać, poniżać, okradać, niszczyć ziemię, truć smrodem, bo jemu się tak podoba! On - człowiek bez zasad moralnych i bez sumienia, który prze po trupach do celu, sam sobie stanowi prawo. Tak powiedział! I dla ludzi, których gnębi i deprawuje. Oszust i manipulant, któremu pokazano, że prawo jest dla wszystkich, teraz wierzga, kąsa, przekupuje i kłamie z pianą na pysku. Ale nic mu to nie da. Zastraszanie ludzi przez Stokłosę ma coraz mniejsze znaczenie. Ludzie wolą mieć czyste sumienie przed Bogiem.
Dodał: z innego portalu
Dnia: 2009-03-14 14:06:21 zbigniew chomiuk-kaczory Prawda,tłumacz przysiegly go wrobila.Wierzylem w to,ze to "czlowiek" nieskazitelnie czysty.Za lapowy wreczane urzednikom odpowiedza koperty,za korupcyjne propozycje,korupcja, za imiona Henryk Tadeusz,chrzestni,za jego narodziny akuszerka,za areszt odpowie cela,za pranie ciuchow kumplom z celi,proszek do prania,za znecanie sie nad ludzmi,sadystyczne usposobienie,za grzebanie padliny w ziemi,ziemia..A co bedzie,kiedy umrze,kto oskarzy smierc? Zalosny cyrkowiec,nic dodac,nic ujac ! Czwartek 12 Marzec 2009, 22:11
Dodał: as
Dnia: 2009-03-14 15:26:07 czego oni jeszcze nie wymyślą?cała ta banda działa bezkarnie od lat, wszyscy widzą a skorumpowane instytucje z pozatrudnianymi kolesiami i rodzinką( córka zielonego zaczęła pracę w ug , lepszych kandydatów na stanowisko nie było?) nie reagują , albo biorą się za tych którzy mają odwagę walczyć z bezprawiem
Dodał: Czy to głupota?
Dnia: 2009-03-14 18:20:40 INFORMACJA O WYNIKU NABORU PODINSPEKTOR DS. INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ................ .................... .................... ................... ( nazwa stanowiska pracy) Urząd Gminy Kaczory informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani KAROLINA KIERUJ ... Banda kolesiów, współspaczy, teściów, teściowych, tatusiów i cwaniaków. Czy to ta Karolina z domu Kowal córka znamienitego Przewodniczącego Rady Gminy Kaczory. Jeśli tak to kpina tych cwaniaków nie zna granic. Cwaniacy, wasza beszczelnośc jest niewyobrażalna. Gratulacje dla waszej głupoty.
Dodał: z
Dnia: 2009-03-14 18:45:04 To nie cwaniactwo to po prostu skurwywolszczyzna.Kt oregos dnia ktos ich rozliczy z nepotyzmu i łajdactwa.
Dodał: do "z"
Dnia: 2009-03-14 21:58:42 Piękne słowo: skurwywolszczyzna. Czy ja również mogę go używać, kiedy zechcę? Wydaje się, że na terenie Gminy Kaczory nie ma trafniejszego określenia na stosunki Urząd Gminy - społeczeństwo.
Dodał: z
Dnia: 2009-03-14 22:12:58 Dziekuje,jasne uzywaj tego slowa,kiedy przyjdzie Ci na to ochota.Nie opatentowalem !Pozdrawiam
Dodał: 85
Dnia: 2009-03-15 12:30:49 Stokłosowa domagała się komisji sejmowej dla swojego przestępcy-pieszczos zka wszystkich opcji politycznych, ale sejm nie wyraził zgody. I, moim zdaniem, miał rację. Po co komisja w sprawie pospolitego przestępcy? Zwykłego złodzieja i oszusta? Szkoda naszych pieniędzy! Szejnf eld był na utrzymaniu Stokłosy pod pozorem pisania "felietonów" w Tygodniku Nowym i brania apanaży. Tak było z Januszem Korwin-Mikke, Renatą Beger, i wielu innych. Podobno są świadkowie, którzy wiedzą, ile od Stokłosy wziął Ciechanowski, który od lat publicznie próbuje pomniejszać przestępstwa Stokłosy w oczach mieszkańców powiatu.
Dodał: Kom.
Dnia: 2009-03-16 12:20:17 Lis pochwycony w sidła potrafi odgryźć sobie łapę, by się uwolnić. Zobaczymy, kogo będzie "odgryzał" Heniek, który na razie publicznie "odgryza" Ćwiąkalskiego. Mnie to śmierdzi zagrywką dla gawiedzi. Heniek nie wygląda na kogoś, kto postawi krzyżyk na utraconych 1.200.000,- zł i się nie zemści. Albo wykorzysta.
Dodał: CUD
Dnia: 2009-03-16 12:32:09 Ciekawe zjawisko nastąpiło po rzekomej wizycie Ćwiąkalskiego w Śmiłowie. Otóż Anna Stokłosowa, prosta kobieta, raczej niepiśmienna w j. niemieckim, odkryła, że tłumaczka dokumentów z Niemiec popełniła błąd. CUD!
Dodał: c
Dnia: 2009-03-16 14:29:54 Dziwne ! zniknął mój wpis do Kaliskiego okna życia,między godz13,00 a 14,20.Ale takie tasiemcowe seriale zawsze są w modzie,tylko nie konkrety.
Dodał: doświadczony
Dnia: 2009-03-16 22:03:45 Stokłosowie są specjalistami od prowokacji. Wiedzą o tym ludzie, którym na sercu leży ochrona środowiska i działania zgodne z prawem. Nie wierzę, aby pan Paprykarz zrobił to z własnej woli. Prowokacje, obrzydliwe oszczerstwa uczciwych ludzi dla Tygodnika Nowego było czymś oczywistym. Dziś wiemy, że robiono to, na wyraźne zlecenie Stokłosy. Kim jest ?PaprykarzR 21; Według ustaleń ?Rz? ?Marek Paprykarz? to dziennikarz piszący do ?Tygodnika Nowego?, pisma należącego do Stokłosów, były radny powiatu pilskiego. Od ośmiu lat pisał też do ?Nie?. Nigdy nie przyłapano go na kłamstwie. On sam zaprzecza, że był współautorem tekstów o Ćwiąkalskim. ? Ktoś was podpuszcza. Jak udało mu się oszukać redakcję ?Nie?? 17 stycznia ?PaprykarzR 21; przesłał redakcji dwa esemesy: ?Zbyszek jest u Henia. Widzę go teraz na własne oczy. Witałem się z nim i stuknąłem kieliszkiem!?, a dzień później list, w którym napisał, że ?świadkami obecności ministra u Stokłosy było około 30 osób?. Miał też widzieć, jak Ćwiąkalski zamknął się ze Stokłosą w gabinecie na półtorej godziny. Poza tym ?PaprykarzR 21; przekazał redakcji trzy oświadczenia podpisane pełnymi (i ? jak twierdzi ?Nie? ? prawdziwymi) nazwiskami pracowników Stokłosów obsługujących imprezę imieninową oraz nagranie słów kelnerki, które potwierdzają jego wersję wydarzeń. Dziś podejrzewamy, że osoby te zostały do tego zmuszone. Są uzależnione od Stokłosów, pracują dla nich ? mówi ?Rz? wicenaczelny Rozenek ?Nie& #8221; wynajęło detektywa, który ma się dowiedzieć, kto stał za ?Markiem Paprykarzem?. A Rozenek mówi wprost: ? Nasze ustalenia prowadzą do Anny Stokłosy, bo ?dowody? pochodziły od pracowników Stokłosów. Według nas chodziło o to, by naszymi rękami zniszczyć Ćwiąkalskiego. Żona byłego senatora odpiera te zarzuty ale nie kryje, że o Ćwiąkalskim nie jest najlepszego zdania. Bardzo go ceniłam jako adwokata, ale kiedy został ministrem, zachował się poniżej godności. Mamy o to pretensje. Czego dotyczą te pretensje? W styczniu w ?Tygodniku Nowym? (gdzie pracuje ?PaprykarzR 21;) ukazał się tekst, w którym Anna Stokłosa twierdzi, że Ćwiąkalski, wbrew publicznym zapewnieniom, rozmawiał z jej mężem oskarżonym o korupcję. Jak utrzymuje, 12 listopada 2007 r., czyli w dniu zatrzymania Stokłosy w Niemczech, Ćwiąkalski miał mu złożyć ?pewne obietnice? ? był wtedy jego adwokatem, ale wiedział, że niedługo zostanie szefem resortu sprawiedliwości. St okłosowie mają żal do niego, że potem nic nie zrobił. Zbigniew Ćwiąkalski odpierał wówczas zarzuty. ? Jako minister sprawiedliwości starałem się trzymać od sprawy Henryka Stokłosy bardzo daleko. Od dłuższego czasu docierają do mnie sygnały, że rodzina byłego senatora ma mi to za złe i próbuje mnie zdyskredytować, wymyślając różne rewelacje ? przyznał wtedy w rozmowie z ?Rz?.
Dodał: z
Dnia: 2009-03-17 11:24:45 tak to specjalisci,ktorzy sprowokowali zły los i sami pod soba kopia dołek.
Dodał: Zemsta?
Dnia: 2009-03-17 12:48:17 Gdyby Ćwiąkalski był z Piły, to wiedziałby, że Stokłosa jest mściwy i nie odpuści mu porzucenia. A może to tylko gra po to, żeby Ćwiąkalski stracił stanowisko i wrócił bronić Stokłosę?
Dodał: Grajdoł śmiłowski
Dnia: 2009-03-17 12:50:50 Skurwywolszczyzna!
Dodał: ?
Dnia: 2009-03-17 18:05:03 czy ktoś się orientuje jakie są prawdziwe powody ,, odejścia na emeyturę " kaczorskiego komendanta policji? jedna z wersji mówi, że przekazywł tajne wiadomości czerwonemu i nie tylko i przełożeni się o tym dowiedzieli, a może ma to związek z procesem henryka smodliwego? mówi się też o rozbiciu jakiejś kliki
Dodał: Bomba w górę!
Dnia: 2009-03-18 12:33:28 To zbyt piękne, aby się mogło ziścić! Proces przeciwko NIE! Nie mogę się doczekać! Tyle materiałów czeka na opublikowanie, a przed procesem lepiej nie ujawniać. Może to być mina poślizgowa większa niż bezprawne uwięzienie dziennikarzy na oczach całego świata! No, dalej! Do sądu Stokłosowie! Znów palnijcie sobie w stopę!
Dodał: ???
Dnia: 2009-03-18 12:34:39 Dlaczego wyleciał post o komendancie Mirosławie Wegnerze? Facet jest ponad prawem?!
Dodał: zorientowany
Dnia: 2009-03-18 13:07:57 Wyleciał post o komendancie bo już jadą po autora hihi:) w koncu buraki przestaną bezkarnie obrażac ludzi:)
Dodał: do zorientowanego
Dnia: 2009-03-18 14:10:09 przyganiał kocioł... czy wyrażenie ,, buraki" jest wg ciebie obraźliwe, czy nie? zastanów się zanim podejmiesz dalszą polemikę.
Dodał: UB
Dnia: 2009-03-18 17:55:18 Czy wójt Gminy Kaczor ma uprawnienia do zbierania informacji niejawnych od Policji i zachowań jak szkolony Ubek z lat 70. Chyba że w strukturach PZPR w latach 70-80 było to naturalne, zostały nawyki a szkolenie nie poszło w las. Stąd potrzeba pilnej lustracji Wolskiego i nie tylko. Archiwa IPN ukrywają jeszcze wiele zaskakujących niespodzianek. Komendant policji pod presją wójta stał się kozłem ofiarnym. Czy pozostanie to bezkarne również tym razem?
Dodał: Samoocena?
Dnia: 2009-03-18 19:43:28 "zorientowany" - faktycznie. Jesteś burak!
Dodał: hehehe
Dnia: 2009-03-18 19:47:11 "Komendant policji pod presją wójta stał się kozłem ofiarnym." ??? Czyżby?! Komendant, to dziecko we mgle?! Rączka rączkę myje. W Śmiłowie u Henia.
Dodał: ha,ha,ha
Dnia: 2009-03-18 20:29:10 moze brunek chcial zniszczyc swoja teczke TW,bo stefek mu doniosl,ze przyslali na posterunek?
Dodał: ipn
Dnia: 2009-03-19 13:12:50 nie tylko on, w tej gminie trochę TW było, niektórzy znani inni mniej...
Dodał: ormowiec
Dnia: 2009-03-19 15:13:30 A kto kryje sie pod TW"czerwony"i"zielon y"?
Dodał: Stokłosa kłamie
Dnia: 2009-03-19 15:20:51 Kiedy Stokłosa był na gigancie, czyli ukrywał się po krzakach ścigany listami gończymi, a potem był w areszcie, nie było żadnych "rewelacji" dziennikarskich ani prowokacji. Stokłos a się wykupił z aresztu i co się zaczęło? Nowe rewelacje, podpuszczanie, podjudzanie, pomówienia, matactwa. Czyja to robota? Może nie Stokłosy?! Kto jest mistrzem intryg i pomówień?! Głupie baby ze wsi? Przecież Stokłosa przegrał z nimi wszystkie procesy o pomówienie! To ON KŁAMIE I POMAWIA! Nawet przed sądem! Gdyby Stokłosa siedział w areszcie, to by nie miał tylu możliwości do matactwa, manipulacji i krętactwa! Sąd zrobił błąd wypuszczając Stokłosę na wolność przed procesem i orzeczeniem wyroku.
Dodał: ja
Dnia: 2009-03-19 15:25:22 Czerwony - Wolski Brunek, Zielony - Kowal Stefek. Tak ćwierkają wróble z ekipy stokłosowej w Śmiłowie
Dodał: ormowiec
Dnia: 2009-03-19 15:38:32 a myslalem,ze "Koślawy" i "Rudy"
Dodał: Pytek
Dnia: 2009-03-19 20:15:26 Naczelny Tygodnika Nowego-własność Henryka Stokłosy, kłapacz dziobem - Marek Barabasz znowu został ukarany przez sąd. Ciekawe, dlaczego nie ma na ten temat wielkiego tytułu i art. w TN? Kiedy Irena Sienkiewicz przegrała ze Stokłosą w I instancji, w TN był art. z tytułem na pół strony, ale kiedy się odwołała od wyroku i w II instancji wygrała, TN milczy o tym od 2005 r.! Barabasz przegrał z ekologami trzeci proces, to chyba jest o czym napisać?
Dodał: Kumoterstwo w Kaczorach
Dnia: 2009-03-19 21:06:39 Ludzie litości, wy tu mielicie a ludzie mają problemy. Stefan Kowal - Przewodniczący Rady Gminy Kaczory nie wie czy zatrudnienie "po koleżeńsku", przy złamaniu wszelkich zasad przyzwoitości jego córki Karoliny Kowal-Kieruj w Urzędzie Gminy Kaczory (marzec 2009 r.) jako specjalisty od inwestycji z dyplomem ogrodnika nie odbije się większym echem niż machloje senatora Misiaka. Począwszy od adresowanych ogólnych kryteriów naboru, poprzez bardzo krótki okres składania ofert, do błyskawicznego rozstrzygnięcia oraz braku ogłoszenia składu komisji i nazwisk kandydatów. Czy to tylko kumoterstwo, czy cwaniactwo z pogranicza przestępstwa?
Dodał: llll
Dnia: 2009-03-19 23:45:15 szkoda słów!Myśleli ,że jak się nazywa po mężu to nikt się nie domyśli:) Przecież Kasia dobrze je zna.... i pewno parę z gęby puściła
Dodał: tatuś ustawił córkę
Dnia: 2009-03-20 12:21:21 Wójt Gminy Kaczory na odpowiedzialne stanowisko specjalisty od inwestycji i zamówień publicznych zatrudnił "po koleżeńsku" osobę całkowicie bez przygotowania i praktyki, tuż po szkole - specjalistę ogrodnika Karolinę Kowal - Kieruj. Na stanowisku tym z założenia należy przygotowywać i prowadzić strategiczne projekty gminne. Budzi sprzeciw aby laikowi ogrodnikowi powierzać istotne gminne fundusze. Wybór Pani Karoliny stanowi kuriozalny przykład prywaty w tzw. sferach władzy i przygotowania naboru w sposób przebiegły i adresowany dla stanowika, które co do zasady powinno być wzorem uczciwości. Ogłoszenie o wolnym stanowisku zniknęło szybko ze strony UG Kaczory, gdyż banalne warunki wstępne ośmieszały ich autora takie jak: brak przeciwskazań, prawo jazdy, samodzielność, niekaralność, wykształcenie wyższe bez określenia dziedziny, odpowiedzialność. Merytorycznych wymagań żadnych, gdyż córka Kowala ich nie posiada tzn. nie ma żadnych uprawnień, praktyki ani wiedzy w zakresie zamówień publicznych (np. wykształcenie administracyjne lub prawnicze), nie ma żadnej wiedzy, praktyki i uprawnień w zakresie inwestycji (np. wykształcenie urbanistyczne, geodezyjne, budowlane, wyceny obiektów). ...Ma za to wykształcenie ogrodnicze niestety całkowicie nieprzydatne, a co najistotniejsze ma przebiegłego tatusia Stefana - Przewodniczącego Rady Gminy w Kaczorach, który kumoterstwo i prywatę postawił ponad wszystko.
Dodał: Kaczorek
Dnia: 2009-03-20 12:42:15 Córka radnego Kowala nie ma nic robić, tylko ładnie wyglądać i podpisywać, co jej wójt Wolski każe. W UG jest idealna. Bez doświadczenia, bez wiedzy, uzależniona od układu, bezwolna. Zrobi, co jej każą. I o to chodzi?!
Dodał: z
Dnia: 2009-03-20 12:45:57 Bezczelnosc wolskiego i kowala znana od lat,wiec nic nowego! Ale w koncu i ich ktos ustawi.
Dodał: ha,ha,ha
Dnia: 2009-03-20 12:47:24 ogrodnik,a wiec umie wsadzac.... przyda sie jak znalazl!
Dodał: zbigniew chomiuk-kaczory
Dnia: 2009-03-20 12:58:01 Szkoda gadać,od lat kiedy widzę te spuchnięte od alkoholu nieszczere gęby bez wyrazu i ich tępy wzrok komunistyczny,mam odruch wymiotny,po prostu brzydzę sie tymi panami.Wierzę w to,że przyjdzie kryska na tą hybryde obłudną,spółkę z niepoczytalną odpowiedzialnością.
Dodał: Dla umoczonych
Dnia: 2009-03-20 13:46:36 Kodeks Karny Art. 7. Zbrodnia i występek. § 1. Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem § 2. Zbrodnia jest czyn zagrożony karą pozbawienia wolności powyżej lat 3. § 3. Występkiem jest czyn zagrożony grzywną, karą ograniczenia lub pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc. Art. 8. Umyślność. Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie, występek można popełnić także nieumyślnie. Art. 9. Rozwinięcie. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewiduje możliwość jego popełnienia, na to się godzi. Art. 18. Sprawstwo, podżeganie i pomocnictwo. § 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu. § 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego § 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jej popełnienie. Art. 65. działanie w grupie lub związku Przepisy przewidziane w art. 64. § 2 stosuje się także do sprawcy, który z popełniania przestępstwa uczynił sobie źródło dochodu lub popełnia przestępstwo działając w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnianie przestępstw Art. 115. § 1. Czyn zabroniony Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej § 13. [Funkcjonariuszem publicznym] jest: Prezydent, poseł, radny, sędzia, prokurator, pracownik administracji rządowej, osoba zajmująca kierownicze stanowisko w instytucji publicznej. Art. 231. Nadużycie funkcji § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego - podlega karze pozbawienia wolności § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego j.w. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej podlega karze pozbawienia wolności do lat 10. Art. 271. Poświadczenie nieprawdy § 1. Funkcjonariusz publiczny, który poświadcza w dokumencie (np. wyroku) nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne - podlega karze pozbaw, wolności do lat 5 (umyślnie - zbrodnia) Art. 239. Poplecznictwo § 1. Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa uniknąć odpowiedzialności karnej - podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
Dodał: z
Dnia: 2009-03-20 13:58:52 Sadze,ze warto tymi czynami zajac,poinformowac media i prokurature,a nie siedziec cicho ku uciesze mafii gminnej.
Dodał: z innego
Dnia: 2009-03-20 16:36:23 Syndrom Stokłosy Rozpętał a się gorąca polemika nad przypadkiem senatora Tomasza Misiaka. Prześcigają się różni mądrale o konieczności stworzenia, lub korzystania z usług funduszy powierniczych, które by gospodarowały tym, co stworzyli ludzie, co zapragnęli realizować swoje posłannictwo do uszczęśliwiania narodu, w polityce. Wszystko już było i to w Senacie. Henryk Stokłosa stworzył precedens. Przez 16 lat łączył państwową funkcję senatora z aktywnością w biznesie. To on trzaskał drzwiami u starosty, gdy mu coś nie pasowało. To on z immunitetem w ręku w Karlinie wjechał w bramę firmy, którą chciał przejąć. To on w Senacie zabierał głos w sprawie nieprawidłowości w działalności przedsiębiorstw będących dla jego Farmutilu konkurencją. To on, będąc członkiem senackiej komisji Obrony Narodowej wykorzystywał żołnierzy służby czynnej do zbierania kamieni z jego pól. To on zakopywał ogromne ilości padliny w ziemi, żeby nie ponieść kosztów, a skasować dotację państwową. To on zabrnął w taki zaułek pychy, że dopuszczał się w swoim biurze bicia pasem pracowników winnych czynów nagannych. Dobrze się stało, że odkryto Tomasza Misiaka zawczasu, że nie wypączkował w naszej Ojczyźnie nowy złoczyńca, którego działalność można by zaliczyć do przykładu "syndromu Stokłosy". A okazja była, bo wychodzą nowe okoliczności bogatej działalności pana senatora Misiaka.
Dodał: pytania obywatelskie
Dnia: 2009-03-20 23:25:49 Skąd Stokłosa ma pieniądze? Jest fizycznie niemożliwe uczciwe zgromadzenie miliardowego majątku w ciągu 20 lat przez jednego człowieka! Na apartamenty w Warszawie, na domy, firmy, ziemie, samoloty, luksusowe samochody, na łapówki, na pola i lasy, jeziora, na utrzymanie barmanki, na pasibrzucha postawionego w pasie projektowanej obwodnicy Śmiłowa, na ukrywanie się przez rok, na arsenał broni? itd, itp... Zawłaszczał PGRy, kombinował z czerwonymi talony, kradł paliwo, oszukiwał banki, oszukiwał pracowników, dawał łapówki, kradł żwir, zasmradza środowisko, zatruwa pola, terroryzuje ludzi, bije, napada, znieważa kobiety itd... podobno też prał brudną forsę? Zaraz się skończy strona, a łajdactwa Henia nie da się krótko opisać.
Dodał xxx dnia 2009-03-21 20:21:29 Na podstawie Art. 235. o odpowiedzialności karnej z kodeksu karnego Henrykowi Stokłosie należy postawić następny zarzut! Stokłosa kilka razy składał fałszywe doniesienia!
Aż dziwne, że prokuratura w Chodzieży przegapiła ten przepis!
Dodał Dodał: 3 lata! dnia 2009-03-21 11:28:11
Dnia: 2009-03-21 11:11:58 Ja tylko pytam 2009-03-19 20:27:41 Czy nie uważacie, że kto kieruje donos bezpodstawny na MINISTRA RZADU RP nie powinien ponieść odpowiedzialności karnej z kodeksu karnego z Art. 235. (90) Kto, przez tworzenie fałszywych dowodów lub inne podstępne zabiegi, kieruje przeciwko określonej osobie ściganie o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne albo w toku postępowania zabiegi takie przedsiębierze, pod lega karze pozbawienia wolności do lat 3.S

Dodał Dodał: tn dnia 2009-03-21 11:27:04 TO CO ZJESZ I MASZ W DUPIE TEGO NAWET HENIU STOKLOSA CI NIE WYLUPIE.
Dodał CZESLAW NIEMEN dnia 2009-03-20 10:33:21
Dodał spoko dnia 2009-04-21 02:44:01
ale dlaczego Irena jest taka cicha teraz???
Dodał ? dnia 2009-04-18 08:33:10
Pani Ireno jesteśmy z Panią!!!
Dodał dnia 2009-04-17 14:06:24
u Chomiuka na ogródku robi
Dodał sąsiad dnia 2009-04-17 09:32:50
a co z Libickim?
Dodał dnia 2009-04-16 14:56:25
to radio merkur to ma jednak informacje
Dodał dnia 2009-04-16 11:43:50
hehe Libickiego wycieli z listy pewnie za to .. heheh to mu IRENA też pomogła
Dodał dnia 2009-04-16 11:42:14

CZY TO JEST NORMALNE?POLAK SKARŻY NA POLAKA? JAKAŚ PREZESOWA NA PREMIERA RP?


Europejska skarga pilskich ekologów


Parlament Europejski rozpatrzy skargę Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej. Jego członkowie od 5 lat interweniują w sprawie nierespektowania prawa ochrony środowiska przez firmy należące do byłego senatora Henryka Stokłosy. "Kiedy premier Donald Tusk nie odpowiedział nam na nasz list, skierowaliśmy skargę do najwyższej instancji Unii Europejskiej" - powiedziała Radiu Merkury prezes Stowarzyszenia Irena Sienkiewicz.


Polskie władze nie podjęły żadnych kroków zaradczych, które rzeczywiście poprawiłyby sytuację. To, co zostało zrobione - bo nie powiem, że nic nie zostało zrobione - to jest za mało. Po prostu nie mieliśmy wyjścia. Napisaliśmy skargę - powiedziała Irena Sienkiewicz.

Skargę pilskich ekologów rozpatrzy komisja petycji Parlamentu Europejskiego, którą kieruje wielkopolski europoseł Marcin Libicki.

Komisja Petycji zada pytanie Komisji Europejskiej która jest jakby "służbą rozpoznawczą". My będziemy wskazywać winnych i wskazywać drogi wyjścia z tej sytuacji. Mamy w zanadrzu dwa narzędzia - skierowanie sprawy na posiedzenie Parlamentu Europejskiego jako całości. W dalszej konsekwencji możemy za pośrednictwem władz Parlamentu skierować sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu - powiedział Marcin Libicki Radiu Merkury.

Skargą pilskich ekologów zajmą się najprawdopodobniej nowi eurodeputowani - wybrani w czerwcu. Jak nam powiedział Marcin Libicki, kierowana przez niego komisja w kwietniu zbierze się ostatni raz, a do tego czasu skarga Stowarzyszenia raczej nie będzie rozpatrzona.
Dodał za radiem merkury dnia 2009-04-16 11:41:09
lllllllllll
Dodał dnia 2009-04-16 11:39:59
tzn na półki do biblioteki
Dodał czytaty dnia 2009-04-16 10:33:45
Sienkiewicz nie nadaje sie do garów tylko na półki
Dodał czytaty dnia 2009-04-16 10:33:11
pani SIEN KIEWICZ NIECH WEZIMNIE SIĘ DO GARÓW BO DO NICZEGO SIĘ NIE NADAJE BO STOKŁOSA DAJE LUDZIOM PRACE A TO SIĘ LICZY.
Dodał sprawiedliwy dnia 2009-04-14 20:57:53
to banda
Dodał kurna dnia 2009-04-12 22:57:03
dzienne
Dodał dnia 2009-04-09 15:35:32
Załatwił - już niedługo ujrzy to światło dzinne
Dodał dnia 2009-04-09 15:35:16
To prawda, że Starosta załatwił SPONSORA dla NAFTY?
Dodał ? dnia 2009-04-08 10:07:28
ja tam bym sobie tyłka NIE nie podtarł.
Dodał recenzent dnia 2009-04-08 08:55:05
na korzyść
Dodał dnia 2009-04-08 07:36:54
Czas leci na niekorzyść Stokłosy.
Dodał niestety dnia 2009-04-07 22:42:40
nie odczytal zarzutów:)Prokurator bo coś mu sie pokićkały akty oskarżenia bidnemu to zawsze wiatr widać w oczy wieje heheh a bogatemu to i byk ocieli:)
Dodał dnia 2009-04-07 19:42:24
Najnowszy Tygodnik Nowy ostatnio wydawany na papierze prawie toaletowym, donosi:

"1:0 dla obrońców Henryka Stokłosy".

Podpisał się pod nim, jakże odważny i honorowy autor (red)
Dawać artykuł tutaj na stronę!

Dodał Niecierpliwy dnia 2009-04-07 17:57:20
> ale chyba nieco stracili ekolodzy na tupecie prawda? <

Ekolodzy nie posługują się tupetem.

Ekolodzy mają rzeczowe argumenty i dowody!

Rozumiem rozczarowanie Stokłosy i jego klakierów rozsądnym i spokojnym postępowaniem ekologów.
Stokłosowie spodziewali się idiotycznych zachowań ekologów i się nie doczekali. Jedyne idiotyzmy popełnili sami klakierzy na zlecenie manipulatorów Stokłosów. I sami Stokłosowie! Mistrzynią w tej dziedzinie okazała się Stokłosowa żona!

Jeżeli chodzi o delegalizację SEPZN - senne marzenie Stokłosów!

To Farmutil musi być zamknięty! Nie trzeba go nawet delegalizować, bo działa nielegalnie! Należy go zamknąć! Nie wiadomo dlaczego władze, które już dawno powinny to uczynić, pozwalają na bezprawie. Może należy również tutaj poszukać kandydatów na ławę oskarżonych?
Dodał Dodać dnia 2009-04-05 09:20:33
"Zobaczcie jak to fortuna kołem się toczy. Heniu powoli ale powoli wychodzi z kłopotów,".

Wychodzi, wychodzi i...
dotarł właśnie na ławę oskarżonych, gdzie prokurator odczytał jemu zarzuty.
Ława oskarżonych pasuje Stokłosie jak ulał!
Dodał Kret dnia 2009-04-04 17:52:20
Marzyciele z padliniarni:

podobno wszczęto działania mające na celu delegalizacje działań Stowarzyszenia
Dodał dnia 2009-03-30 22:34:48
ale chyba nieco stracili ekolodzy na tupecie prawda?
Dodał ciekawy dnia 2009-04-03 17:28:31
-----------------------------
Do marzycieli:

Heniek popełnił przestępstwa, których nie da się ukryć! Wyjdzie..., ale ze Śmiłowa do Wronek.
Dodał ... dnia 2009-04-04 17:48:46
ale chyba nieco stracili ekolodzy na tupecie prawda?
Dodał ciekawy dnia 2009-04-03 17:28:31
kogo?
Dodał dnia 2009-04-03 17:22:21
pogonić ich
Dodał dnia 2009-04-01 23:29:17
"podobno wszczęto działania mające na celu delegalizacje działań Stowarzyszenia"

Delegalizacja działań, to takie infantylne. Można zdelegalizować stowarzyszenie, ale nie działania, które nie podlegają procedurze legalizacji, lub delegalizacji. Mogą być bezprawne, to wtedy się trzeba zająć tym, kto te działania podejmuje. Jeśli ktoś ci wsadzi nóż pod żebro, nie ukarzesz noża, ale sprawcę. Wy barany.
Dodał Oj wy barany dnia 2009-04-01 19:01:44
ale stowarzyszenie nie moze podejmować dziłan niezgodnych ze swoim statutem
Dodał dnia 2009-04-01 10:28:25
bzdura
Dodał dnia 2009-03-31 20:45:41
podobno wszczęto działania mające na celu delegalizacje działań Stowarzyszenia
Dodał dnia 2009-03-30 22:34:48
GONIĆ RYDZA
Dodał dnia 2009-03-30 12:10:48
to przesada!!! zyciorysy wklejac
Dodał !! bunt!! dnia 2009-03-30 10:09:31
o i tu też Ojczulek Rydz TRENDY
Dodał dnia 2009-03-30 10:08:06
Tadeusz Rydzyk CSsR (ur. 3 maja 1945 w Olkuszu) ? polski redemptorysta, prezbiter, przedsiębiorca medialny, współzałożyciel Fundacji Lux Veritatis. Założyciel i dyrektor Radia Maryja, TV Trwam oraz założyciel i były rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, członek Rady Naukowej tejże uczelni[1].


Wczesne dzieciństwo Tadeusz Rydzyk spędził w rodzinnym Olkuszu. Wychowywał się w ubogiej rodzinie. Tadeusz Rydzyk uczył się w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie, następnie studiował teologię biblijną na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. 1 lutego 1971 złożył wieczyste śluby zakonne, a 20 czerwca przyjął święcenia kapłańskie, następnie pracował jako katecheta w Toruniu, Szczecinku i Krakowie, gdzie zajmował się także duszpasterstwem akademickim. W 1986 wyjechał na pięć lat do pracy zakonnej do Niemiec. Tam nawiązał kontakt z oskarżaną o ksenofobię rozgłośnią Radio Maria International w Balderschwang (później zamkniętą; nazwa została zmieniona na Radio Horeb). Organizował także pielgrzymki do Medziugorie ? miejsca objawień nie uznawanych oficjalnie przez Watykan.

Po powrocie do Polski (1991) założył w Toruniu Radio Maryja (w dokumentach przedstawionych KRRiT figuruje jako "jednoosobowy organ nadzorczy, jednoosobowy organ zarządzający i jednoosobowy organ kontrolny"), zainicjował powstanie gazety codziennej Nasz Dziennik, a kilka lat później powołał także Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, której był rektorem, oraz Telewizję Trwam.

Tadeusz Rydzyk wypowiada się jedynie w Radiu Maryja, TV Trwam i Naszym Dzienniku, niekiedy także w piśmie katolickim Niedziela. Inne media, a zwłaszcza TVN i Gazetę Wyborczą wielokrotnie oskarżał o szerzenie dewiacji i demoralizację społeczeństwa

Dodał wikipedia dnia 2009-03-29 23:59:47
a prześwietlil tych ekoterorystów czy nie?
Dodał nie bylo mnie w kraju 3 lata dnia 2009-03-29 23:55:21
Heniu wyjdzie na swoje...bez obaw
Dodał dnia 2009-03-28 11:27:20
Heniek popełnił przestępstwa, których nie da się ukryć! Wyjdzie..., ale ze Śmiłowa do Wronek.
Dodał Temida dnia 2009-03-23 14:27:07
Heniek wyjdzie z kłopotów,ale nogami do przodu, jak Fritzl w Austrii.
Dodał m&m dnia 2009-03-22 15:58:28
Zobaczcie jak to fortuna kołem się toczy. Heniu powoli ale powoli wychodzi z kłopotów, a Tomek zaczyna je mieć.
Dodał M dnia 2009-03-22 08:45:01


dodano: 2009-03-18 10:29

Stokłosa kontra tłumacz przysięgły

Henryk Stokłosa zawiadomił warszawską prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez tłumacza przysięgłego. Informacja pojawiła się na stronie internetowej Tygodnika Nowego, należącego do byłego senatora. Przestępstwo miało polegać na złym przetłumaczeniu decyzji ekstradycyjnej wydanej przez niemiecki sąd w Celle.

W oryginale zapis nie pozwalał na rozszerzenie listy zarzutów wobec byłego senatora i zezwalał na postawienie mu jedynie tych ujętych w Europejskim Nakazie Aresztowania. W polskim przekładzie niemieckiego pisma prokurator miał możliwość rozszerzania listy zarzutów.

Henryk Stokłosa skierował także wnioski do ministra sprawiedliwości i wojewody mazowieckiego o wyciągnięcie konsekwencji zawodowych wobec warszawskiego tłumacza.

Prokuratura postawiła Stokłosie ponad 20 zarzutów. Według śledczych uzyskał on nienależne wielomilionowe umorzenia podatkowe - dzięki powiązaniom ze skorumpowanymi urzędnikami resortu finansów a także z sędzią sądu administracyjnego z Poznania.

Oskarżony nie przyznaje się do zarzutów. Początek procesu Stokłosy wyznaczono na 1 kwietnia.
REKLAMA:

UWAGA:
Jedynym dysponentem praw autorskich do materiałów zamieszczonych w serwisie internetowym Radia Merkury jest Radio Merkury S.A. Wykorzystanie tekstów, zdjęć, ilustracji, materiałów dźwiękowych, materiałów filmowych w całości lub we fragmencie w jakikolwiek sposób wykraczający poza indywidualne zapoznanie się z nimi, wymaga każdorazowej pisemnej zgody redakcji.


wstecz | drukuj | prześlij dalej | skomentuj

Komentarze czytelników:
Dodał: z
Dnia: 2009-03-12 21:28:09 To chamisko zazada wkrotce oskarzenia prokuratorow,sedziow ,klawiszy.Nakaze zamknac sądy...Typ pokrzywdzony,chociaz "czysty" jak łza.Wsadzic gnoja znowu tam skad wyszedl,niech pierze kumplom gacie.Smiechu warte!
Dodał: Występy - wstęp bezpłatny.
Dnia: 2009-03-12 21:37:52 Rada i Urząd Gminy w Kaczorach powstałe z namaszczenia Henryka Smrodliwego już po kuracji wstrząsowej. Po blisko trzech miesiącach przerwy będzie nareszcie nasz lokalny kabaret czyli Rada Gminy. Program tak ubogi,że już to wystarczająco śmieszy, niemniej zapowiadany główny punkt to: Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. G R A T U L A C J E dla gminnych kabareciarzy. Występy 23 marca 2009 r. o godz. 12.oo wstęp bezpłatny.
Dodał: Renia B.
Dnia: 2009-03-12 22:46:09 Henas ,weż już skończ ! Tyle razy mówiłam ci ,że bekniemy i masz...
Dodał: z
Dnia: 2009-03-12 22:56:26 Jezeli bronek bedzie scigal sie z koniem to przyjde na sesje,bo inaczej nie warto tego czegos ogladac nawet za darmo i miec odruch wymiotny.
Dodał: pętelka
Dnia: 2009-03-12 23:02:00 Stokłosa już tak robił. Sam sponiewierał i pobił człowieka i POTEM oskarżył go o napaść i pobicie. Sądy musiały wyprostować sprawę! Stokłosa przegrał i się ośmieszył. CO NAJMNIEJ DWA RAZY! Sam będąc złodziejem, wszystkich podejrzewa o złodziejstwo. Do pomocy ma nie mniej stukniętego pomagiera Wernera - Wernerowskiego, który również podejrzewa, że każdy człowiek, to złodziej i przestępca! Wesoło się zapowiada proces, na którym - mam nadzieję - sąd nazbiera dosyć fałszywych zeznań i dołozy do tych, które już są, żeby krzywoprzysięzców też posadzić do pierdla, na zasłużone w wielu procesach, trzy lata odsiadki! Przynajmniej Henio nie będzie osamotniony pod celą!
Dodał: valdi
Dnia: 2009-03-13 02:26:09 BRAWO HENIU - W KOŃCU PRZEMÓWIŁEŚ!
Dodał: Heniu S.
Dnia: 2009-03-13 18:01:41 Odwalcie się odmnie wreszcie parobki ! Już niedługo przypomnicie sobie o mnie...
Dodał: ha,ha,ha
Dnia: 2009-03-13 18:22:26 Ciebie, widze juz wali w leb jak twojego henia...
Dodał: Kropka
Dnia: 2009-03-14 12:17:04 Cały Heniek. Zniszczyć wszystkich dookoła. Zniszczyć, pobić, zgnoić! Bo z jakiej racji ktoś śmie wytykać jego przestępstwa?! Przecież ON - Stokłosa ma prawo do wszystkiego! Uzurpował sobie prawo do bezkarności i tak ma być! Kto śmie żądać aby przestrzegał norm prawnych i moralnych? Prawo jest dla wszystkich, ale nie dla niego. On jest ponad prawem! Jemu wolno kraść, bić ludzi, okaleczać, poniżać, okradać, niszczyć ziemię, truć smrodem, bo jemu się tak podoba! On - człowiek bez zasad moralnych i bez sumienia, który prze po trupach do celu, sam sobie stanowi prawo. Tak powiedział! I dla ludzi, których gnębi i deprawuje. Oszust i manipulant, któremu pokazano, że prawo jest dla wszystkich, teraz wierzga, kąsa, przekupuje i kłamie z pianą na pysku. Ale nic mu to nie da. Zastraszanie ludzi przez Stokłosę ma coraz mniejsze znaczenie. Ludzie wolą mieć czyste sumienie przed Bogiem.
Dodał: z innego portalu
Dnia: 2009-03-14 14:06:21 zbigniew chomiuk-kaczory Prawda,tłumacz przysiegly go wrobila.Wierzylem w to,ze to "czlowiek" nieskazitelnie czysty.Za lapowy wreczane urzednikom odpowiedza koperty,za korupcyjne propozycje,korupcja, za imiona Henryk Tadeusz,chrzestni,za jego narodziny akuszerka,za areszt odpowie cela,za pranie ciuchow kumplom z celi,proszek do prania,za znecanie sie nad ludzmi,sadystyczne usposobienie,za grzebanie padliny w ziemi,ziemia..A co bedzie,kiedy umrze,kto oskarzy smierc? Zalosny cyrkowiec,nic dodac,nic ujac ! Czwartek 12 Marzec 2009, 22:11
Dodał: as
Dnia: 2009-03-14 15:26:07 czego oni jeszcze nie wymyślą?cała ta banda działa bezkarnie od lat, wszyscy widzą a skorumpowane instytucje z pozatrudnianymi kolesiami i rodzinką( córka zielonego zaczęła pracę w ug , lepszych kandydatów na stanowisko nie było?) nie reagują , albo biorą się za tych którzy mają odwagę walczyć z bezprawiem
Dodał: Czy to głupota?
Dnia: 2009-03-14 18:20:40 INFORMACJA O WYNIKU NABORU PODINSPEKTOR DS. INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ................ .................... .................... ................... ( nazwa stanowiska pracy) Urząd Gminy Kaczory informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani KAROLINA KIERUJ ... Banda kolesiów, współspaczy, teściów, teściowych, tatusiów i cwaniaków. Czy to ta Karolina z domu Kowal córka znamienitego Przewodniczącego Rady Gminy Kaczory. Jeśli tak to kpina tych cwaniaków nie zna granic. Cwaniacy, wasza beszczelnośc jest niewyobrażalna. Gratulacje dla waszej głupoty.
Dodał: z
Dnia: 2009-03-14 18:45:04 To nie cwaniactwo to po prostu skurwywolszczyzna.Kt oregos dnia ktos ich rozliczy z nepotyzmu i łajdactwa.
Dodał: do "z"
Dnia: 2009-03-14 21:58:42 Piękne słowo: skurwywolszczyzna. Czy ja również mogę go używać, kiedy zechcę? Wydaje się, że na terenie Gminy Kaczory nie ma trafniejszego określenia na stosunki Urząd Gminy - społeczeństwo.
Dodał: z
Dnia: 2009-03-14 22:12:58 Dziekuje,jasne uzywaj tego slowa,kiedy przyjdzie Ci na to ochota.Nie opatentowalem !Pozdrawiam
Dodał: 85
Dnia: 2009-03-15 12:30:49 Stokłosowa domagała się komisji sejmowej dla swojego przestępcy-pieszczos zka wszystkich opcji politycznych, ale sejm nie wyraził zgody. I, moim zdaniem, miał rację. Po co komisja w sprawie pospolitego przestępcy? Zwykłego złodzieja i oszusta? Szkoda naszych pieniędzy! Szejnf eld był na utrzymaniu Stokłosy pod pozorem pisania "felietonów" w Tygodniku Nowym i brania apanaży. Tak było z Januszem Korwin-Mikke, Renatą Beger, i wielu innych. Podobno są świadkowie, którzy wiedzą, ile od Stokłosy wziął Ciechanowski, który od lat publicznie próbuje pomniejszać przestępstwa Stokłosy w oczach mieszkańców powiatu.
Dodał: Kom.
Dnia: 2009-03-16 12:20:17 Lis pochwycony w sidła potrafi odgryźć sobie łapę, by się uwolnić. Zobaczymy, kogo będzie "odgryzał" Heniek, który na razie publicznie "odgryza" Ćwiąkalskiego. Mnie to śmierdzi zagrywką dla gawiedzi. Heniek nie wygląda na kogoś, kto postawi krzyżyk na utraconych 1.200.000,- zł i się nie zemści. Albo wykorzysta.
Dodał: CUD
Dnia: 2009-03-16 12:32:09 Ciekawe zjawisko nastąpiło po rzekomej wizycie Ćwiąkalskiego w Śmiłowie. Otóż Anna Stokłosowa, prosta kobieta, raczej niepiśmienna w j. niemieckim, odkryła, że tłumaczka dokumentów z Niemiec popełniła błąd. CUD!
Dodał: c
Dnia: 2009-03-16 14:29:54 Dziwne ! zniknął mój wpis do Kaliskiego okna życia,między godz13,00 a 14,20.Ale takie tasiemcowe seriale zawsze są w modzie,tylko nie konkrety.
Dodał: doświadczony
Dnia: 2009-03-16 22:03:45 Stokłosowie są specjalistami od prowokacji. Wiedzą o tym ludzie, którym na sercu leży ochrona środowiska i działania zgodne z prawem. Nie wierzę, aby pan Paprykarz zrobił to z własnej woli. Prowokacje, obrzydliwe oszczerstwa uczciwych ludzi dla Tygodnika Nowego było czymś oczywistym. Dziś wiemy, że robiono to, na wyraźne zlecenie Stokłosy. Kim jest ?PaprykarzR 21; Według ustaleń ?Rz? ?Marek Paprykarz? to dziennikarz piszący do ?Tygodnika Nowego?, pisma należącego do Stokłosów, były radny powiatu pilskiego. Od ośmiu lat pisał też do ?Nie?. Nigdy nie przyłapano go na kłamstwie. On sam zaprzecza, że był współautorem tekstów o Ćwiąkalskim. ? Ktoś was podpuszcza. Jak udało mu się oszukać redakcję ?Nie?? 17 stycznia ?PaprykarzR 21; przesłał redakcji dwa esemesy: ?Zbyszek jest u Henia. Widzę go teraz na własne oczy. Witałem się z nim i stuknąłem kieliszkiem!?, a dzień później list, w którym napisał, że ?świadkami obecności ministra u Stokłosy było około 30 osób?. Miał też widzieć, jak Ćwiąkalski zamknął się ze Stokłosą w gabinecie na półtorej godziny. Poza tym ?PaprykarzR 21; przekazał redakcji trzy oświadczenia podpisane pełnymi (i ? jak twierdzi ?Nie? ? prawdziwymi) nazwiskami pracowników Stokłosów obsługujących imprezę imieninową oraz nagranie słów kelnerki, które potwierdzają jego wersję wydarzeń. Dziś podejrzewamy, że osoby te zostały do tego zmuszone. Są uzależnione od Stokłosów, pracują dla nich ? mówi ?Rz? wicenaczelny Rozenek ?Nie& #8221; wynajęło detektywa, który ma się dowiedzieć, kto stał za ?Markiem Paprykarzem?. A Rozenek mówi wprost: ? Nasze ustalenia prowadzą do Anny Stokłosy, bo ?dowody? pochodziły od pracowników Stokłosów. Według nas chodziło o to, by naszymi rękami zniszczyć Ćwiąkalskiego. Żona byłego senatora odpiera te zarzuty ale nie kryje, że o Ćwiąkalskim nie jest najlepszego zdania. Bardzo go ceniłam jako adwokata, ale kiedy został ministrem, zachował się poniżej godności. Mamy o to pretensje. Czego dotyczą te pretensje? W styczniu w ?Tygodniku Nowym? (gdzie pracuje ?PaprykarzR 21;) ukazał się tekst, w którym Anna Stokłosa twierdzi, że Ćwiąkalski, wbrew publicznym zapewnieniom, rozmawiał z jej mężem oskarżonym o korupcję. Jak utrzymuje, 12 listopada 2007 r., czyli w dniu zatrzymania Stokłosy w Niemczech, Ćwiąkalski miał mu złożyć ?pewne obietnice? ? był wtedy jego adwokatem, ale wiedział, że niedługo zostanie szefem resortu sprawiedliwości. St okłosowie mają żal do niego, że potem nic nie zrobił. Zbigniew Ćwiąkalski odpierał wówczas zarzuty. ? Jako minister sprawiedliwości starałem się trzymać od sprawy Henryka Stokłosy bardzo daleko. Od dłuższego czasu docierają do mnie sygnały, że rodzina byłego senatora ma mi to za złe i próbuje mnie zdyskredytować, wymyślając różne rewelacje ? przyznał wtedy w rozmowie z ?Rz?.
Dodał: z
Dnia: 2009-03-17 11:24:45 tak to specjalisci,ktorzy sprowokowali zły los i sami pod soba kopia dołek.
Dodał: Zemsta?
Dnia: 2009-03-17 12:48:17 Gdyby Ćwiąkalski był z Piły, to wiedziałby, że Stokłosa jest mściwy i nie odpuści mu porzucenia. A może to tylko gra po to, żeby Ćwiąkalski stracił stanowisko i wrócił bronić Stokłosę?
Dodał: Grajdoł śmiłowski
Dnia: 2009-03-17 12:50:50 Skurwywolszczyzna!
Dodał: ?
Dnia: 2009-03-17 18:05:03 czy ktoś się orientuje jakie są prawdziwe powody ,, odejścia na emeyturę " kaczorskiego komendanta policji? jedna z wersji mówi, że przekazywł tajne wiadomości czerwonemu i nie tylko i przełożeni się o tym dowiedzieli, a może ma to związek z procesem henryka smodliwego? mówi się też o rozbiciu jakiejś kliki
Dodał: Bomba w górę!
Dnia: 2009-03-18 12:33:28 To zbyt piękne, aby się mogło ziścić! Proces przeciwko NIE! Nie mogę się doczekać! Tyle materiałów czeka na opublikowanie, a przed procesem lepiej nie ujawniać. Może to być mina poślizgowa większa niż bezprawne uwięzienie dziennikarzy na oczach całego świata! No, dalej! Do sądu Stokłosowie! Znów palnijcie sobie w stopę!
Dodał: ???
Dnia: 2009-03-18 12:34:39 Dlaczego wyleciał post o komendancie Mirosławie Wegnerze? Facet jest ponad prawem?!
Dodał: zorientowany
Dnia: 2009-03-18 13:07:57 Wyleciał post o komendancie bo już jadą po autora hihi:) w koncu buraki przestaną bezkarnie obrażac ludzi:)
Dodał: do zorientowanego
Dnia: 2009-03-18 14:10:09 przyganiał kocioł... czy wyrażenie ,, buraki" jest wg ciebie obraźliwe, czy nie? zastanów się zanim podejmiesz dalszą polemikę.
Dodał: UB
Dnia: 2009-03-18 17:55:18 Czy wójt Gminy Kaczor ma uprawnienia do zbierania informacji niejawnych od Policji i zachowań jak szkolony Ubek z lat 70. Chyba że w strukturach PZPR w latach 70-80 było to naturalne, zostały nawyki a szkolenie nie poszło w las. Stąd potrzeba pilnej lustracji Wolskiego i nie tylko. Archiwa IPN ukrywają jeszcze wiele zaskakujących niespodzianek. Komendant policji pod presją wójta stał się kozłem ofiarnym. Czy pozostanie to bezkarne również tym razem?
Dodał: Samoocena?
Dnia: 2009-03-18 19:43:28 "zorientowany" - faktycznie. Jesteś burak!
Dodał: hehehe
Dnia: 2009-03-18 19:47:11 "Komendant policji pod presją wójta stał się kozłem ofiarnym." ??? Czyżby?! Komendant, to dziecko we mgle?! Rączka rączkę myje. W Śmiłowie u Henia.
Dodał: ha,ha,ha
Dnia: 2009-03-18 20:29:10 moze brunek chcial zniszczyc swoja teczke TW,bo stefek mu doniosl,ze przyslali na posterunek?
Dodał: ipn
Dnia: 2009-03-19 13:12:50 nie tylko on, w tej gminie trochę TW było, niektórzy znani inni mniej...
Dodał: ormowiec
Dnia: 2009-03-19 15:13:30 A kto kryje sie pod TW"czerwony"i"zielon y"?
Dodał: Stokłosa kłamie
Dnia: 2009-03-19 15:20:51 Kiedy Stokłosa był na gigancie, czyli ukrywał się po krzakach ścigany listami gończymi, a potem był w areszcie, nie było żadnych "rewelacji" dziennikarskich ani prowokacji. Stokłos a się wykupił z aresztu i co się zaczęło? Nowe rewelacje, podpuszczanie, podjudzanie, pomówienia, matactwa. Czyja to robota? Może nie Stokłosy?! Kto jest mistrzem intryg i pomówień?! Głupie baby ze wsi? Przecież Stokłosa przegrał z nimi wszystkie procesy o pomówienie! To ON KŁAMIE I POMAWIA! Nawet przed sądem! Gdyby Stokłosa siedział w areszcie, to by nie miał tylu możliwości do matactwa, manipulacji i krętactwa! Sąd zrobił błąd wypuszczając Stokłosę na wolność przed procesem i orzeczeniem wyroku.
Dodał: ja
Dnia: 2009-03-19 15:25:22 Czerwony - Wolski Brunek, Zielony - Kowal Stefek. Tak ćwierkają wróble z ekipy stokłosowej w Śmiłowie
Dodał: ormowiec
Dnia: 2009-03-19 15:38:32 a myslalem,ze "Koślawy" i "Rudy"
Dodał: Pytek
Dnia: 2009-03-19 20:15:26 Naczelny Tygodnika Nowego-własność Henryka Stokłosy, kłapacz dziobem - Marek Barabasz znowu został ukarany przez sąd. Ciekawe, dlaczego nie ma na ten temat wielkiego tytułu i art. w TN? Kiedy Irena Sienkiewicz przegrała ze Stokłosą w I instancji, w TN był art. z tytułem na pół strony, ale kiedy się odwołała od wyroku i w II instancji wygrała, TN milczy o tym od 2005 r.! Barabasz przegrał z ekologami trzeci proces, to chyba jest o czym napisać?
Dodał: Kumoterstwo w Kaczorach
Dnia: 2009-03-19 21:06:39 Ludzie litości, wy tu mielicie a ludzie mają problemy. Stefan Kowal - Przewodniczący Rady Gminy Kaczory nie wie czy zatrudnienie "po koleżeńsku", przy złamaniu wszelkich zasad przyzwoitości jego córki Karoliny Kowal-Kieruj w Urzędzie Gminy Kaczory (marzec 2009 r.) jako specjalisty od inwestycji z dyplomem ogrodnika nie odbije się większym echem niż machloje senatora Misiaka. Począwszy od adresowanych ogólnych kryteriów naboru, poprzez bardzo krótki okres składania ofert, do błyskawicznego rozstrzygnięcia oraz braku ogłoszenia składu komisji i nazwisk kandydatów. Czy to tylko kumoterstwo, czy cwaniactwo z pogranicza przestępstwa?
Dodał: llll
Dnia: 2009-03-19 23:45:15 szkoda słów!Myśleli ,że jak się nazywa po mężu to nikt się nie domyśli:) Przecież Kasia dobrze je zna.... i pewno parę z gęby puściła
Dodał: tatuś ustawił córkę
Dnia: 2009-03-20 12:21:21 Wójt Gminy Kaczory na odpowiedzialne stanowisko specjalisty od inwestycji i zamówień publicznych zatrudnił "po koleżeńsku" osobę całkowicie bez przygotowania i praktyki, tuż po szkole - specjalistę ogrodnika Karolinę Kowal - Kieruj. Na stanowisku tym z założenia należy przygotowywać i prowadzić strategiczne projekty gminne. Budzi sprzeciw aby laikowi ogrodnikowi powierzać istotne gminne fundusze. Wybór Pani Karoliny stanowi kuriozalny przykład prywaty w tzw. sferach władzy i przygotowania naboru w sposób przebiegły i adresowany dla stanowika, które co do zasady powinno być wzorem uczciwości. Ogłoszenie o wolnym stanowisku zniknęło szybko ze strony UG Kaczory, gdyż banalne warunki wstępne ośmieszały ich autora takie jak: brak przeciwskazań, prawo jazdy, samodzielność, niekaralność, wykształcenie wyższe bez określenia dziedziny, odpowiedzialność. Merytorycznych wymagań żadnych, gdyż córka Kowala ich nie posiada tzn. nie ma żadnych uprawnień, praktyki ani wiedzy w zakresie zamówień publicznych (np. wykształcenie administracyjne lub prawnicze), nie ma żadnej wiedzy, praktyki i uprawnień w zakresie inwestycji (np. wykształcenie urbanistyczne, geodezyjne, budowlane, wyceny obiektów). ...Ma za to wykształcenie ogrodnicze niestety całkowicie nieprzydatne, a co najistotniejsze ma przebiegłego tatusia Stefana - Przewodniczącego Rady Gminy w Kaczorach, który kumoterstwo i prywatę postawił ponad wszystko.
Dodał: Kaczorek
Dnia: 2009-03-20 12:42:15 Córka radnego Kowala nie ma nic robić, tylko ładnie wyglądać i podpisywać, co jej wójt Wolski każe. W UG jest idealna. Bez doświadczenia, bez wiedzy, uzależniona od układu, bezwolna. Zrobi, co jej każą. I o to chodzi?!
Dodał: z
Dnia: 2009-03-20 12:45:57 Bezczelnosc wolskiego i kowala znana od lat,wiec nic nowego! Ale w koncu i ich ktos ustawi.
Dodał: ha,ha,ha
Dnia: 2009-03-20 12:47:24 ogrodnik,a wiec umie wsadzac.... przyda sie jak znalazl!
Dodał: zbigniew chomiuk-kaczory
Dnia: 2009-03-20 12:58:01 Szkoda gadać,od lat kiedy widzę te spuchnięte od alkoholu nieszczere gęby bez wyrazu i ich tępy wzrok komunistyczny,mam odruch wymiotny,po prostu brzydzę sie tymi panami.Wierzę w to,że przyjdzie kryska na tą hybryde obłudną,spółkę z niepoczytalną odpowiedzialnością.
Dodał: Dla umoczonych
Dnia: 2009-03-20 13:46:36 Kodeks Karny Art. 7. Zbrodnia i występek. § 1. Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem § 2. Zbrodnia jest czyn zagrożony karą pozbawienia wolności powyżej lat 3. § 3. Występkiem jest czyn zagrożony grzywną, karą ograniczenia lub pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc. Art. 8. Umyślność. Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie, występek można popełnić także nieumyślnie. Art. 9. Rozwinięcie. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewiduje możliwość jego popełnienia, na to się godzi. Art. 18. Sprawstwo, podżeganie i pomocnictwo. § 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu. § 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego § 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jej popełnienie. Art. 65. działanie w grupie lub związku Przepisy przewidziane w art. 64. § 2 stosuje się także do sprawcy, który z popełniania przestępstwa uczynił sobie źródło dochodu lub popełnia przestępstwo działając w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnianie przestępstw Art. 115. § 1. Czyn zabroniony Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej § 13. [Funkcjonariuszem publicznym] jest: Prezydent, poseł, radny, sędzia, prokurator, pracownik administracji rządowej, osoba zajmująca kierownicze stanowisko w instytucji publicznej. Art. 231. Nadużycie funkcji § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego - podlega karze pozbawienia wolności § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego j.w. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej podlega karze pozbawienia wolności do lat 10. Art. 271. Poświadczenie nieprawdy § 1. Funkcjonariusz publiczny, który poświadcza w dokumencie (np. wyroku) nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne - podlega karze pozbaw, wolności do lat 5 (umyślnie - zbrodnia) Art. 239. Poplecznictwo § 1. Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa uniknąć odpowiedzialności karnej - podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
Dodał: z
Dnia: 2009-03-20 13:58:52 Sadze,ze warto tymi czynami zajac,poinformowac media i prokurature,a nie siedziec cicho ku uciesze mafii gminnej.
Dodał: z innego
Dnia: 2009-03-20 16:36:23 Syndrom Stokłosy Rozpętał a się gorąca polemika nad przypadkiem senatora Tomasza Misiaka. Prześcigają się różni mądrale o konieczności stworzenia, lub korzystania z usług funduszy powierniczych, które by gospodarowały tym, co stworzyli ludzie, co zapragnęli realizować swoje posłannictwo do uszczęśliwiania narodu, w polityce. Wszystko już było i to w Senacie. Henryk Stokłosa stworzył precedens. Przez 16 lat łączył państwową funkcję senatora z aktywnością w biznesie. To on trzaskał drzwiami u starosty, gdy mu coś nie pasowało. To on z immunitetem w ręku w Karlinie wjechał w bramę firmy, którą chciał przejąć. To on w Senacie zabierał głos w sprawie nieprawidłowości w działalności przedsiębiorstw będących dla jego Farmutilu konkurencją. To on, będąc członkiem senackiej komisji Obrony Narodowej wykorzystywał żołnierzy służby czynnej do zbierania kamieni z jego pól. To on zakopywał ogromne ilości padliny w ziemi, żeby nie ponieść kosztów, a skasować dotację państwową. To on zabrnął w taki zaułek pychy, że dopuszczał się w swoim biurze bicia pasem pracowników winnych czynów nagannych. Dobrze się stało, że odkryto Tomasza Misiaka zawczasu, że nie wypączkował w naszej Ojczyźnie nowy złoczyńca, którego działalność można by zaliczyć do przykładu "syndromu Stokłosy". A okazja była, bo wychodzą nowe okoliczności bogatej działalności pana senatora Misiaka.
Dodał: pytania obywatelskie
Dnia: 2009-03-20 23:25:49 Skąd Stokłosa ma pieniądze? Jest fizycznie niemożliwe uczciwe zgromadzenie miliardowego majątku w ciągu 20 lat przez jednego człowieka! Na apartamenty w Warszawie, na domy, firmy, ziemie, samoloty, luksusowe samochody, na łapówki, na pola i lasy, jeziora, na utrzymanie barmanki, na pasibrzucha postawionego w pasie projektowanej obwodnicy Śmiłowa, na ukrywanie się przez rok, na arsenał broni? itd, itp... Zawłaszczał PGRy, kombinował z czerwonymi talony, kradł paliwo, oszukiwał banki, oszukiwał pracowników, dawał łapówki, kradł żwir, zasmradza środowisko, zatruwa pola, terroryzuje ludzi, bije, napada, znieważa kobiety itd... podobno też prał brudną forsę? Zaraz się skończy strona, a łajdactwa Henia nie da się krótko opisać.
Dodał xxx dnia 2009-03-21 20:21:29
Na podstawie Art. 235. o odpowiedzialności karnej z kodeksu karnego Henrykowi Stokłosie należy postawić następny zarzut! Stokłosa kilka razy składał fałszywe doniesienia!
Aż dziwne, że prokuratura w Chodzieży przegapiła ten przepis!
Dodał Dodał: 3 lata! dnia 2009-03-21 11:28:11

Dnia: 2009-03-21 11:11:58 Ja tylko pytam 2009-03-19 20:27:41 Czy nie uważacie, że kto kieruje donos bezpodstawny na MINISTRA RZADU RP nie powinien ponieść odpowiedzialności karnej z kodeksu karnego z Art. 235. (90) Kto, przez tworzenie fałszywych dowodów lub inne podstępne zabiegi, kieruje przeciwko określonej osobie ściganie o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne albo w toku postępowania zabiegi takie przedsiębierze, pod lega karze pozbawienia wolności do lat 3.S

Dodał Dodał: tn dnia 2009-03-21 11:27:04
TO CO ZJESZ I MASZ W DUPIE TEGO NAWET HENIU STOKLOSA CI NIE WYLUPIE.
Dodał CZESLAW NIEMEN dnia 2009-03-20 10:33:21
skoro burmiszcz miasteczka jest wto zamieszany powinien być wywalony bo to jest lump szary miałby odrazu wronki a taki nie
Dodał dnia 2009-03-18 20:02:24
to byl czy nie? Napieralski
Dodał ? dnia 2009-03-18 11:35:19
Szef SLD jednak trafi do Piły
szef SLD planuje przybyć do Piły we wtorek 17 marca br. Na godz. 13.30 w siedzibie Biura Parlamentarno - Samorządowego SLD w Pile przy ul. Śródmiejskiej 16 zaplanowano konferencję prasową dla przedstawicieli lokalnych mediów, w której obok Grzegorza NAPIERALSKIEGO uczestniczyć będą i inni parlamentarzyści i samorządowcy, m.in. Leszek Aleksandrzak, Romuald Ajchler, Tadeusz Rzemykowski i Zenon Kułaga. Po godz. 15, szef SLD spotka się z prezydentem Piły Zbigniewem Kosmatką, a o godz. 17 w sali kameralnej Pilskiego Domu Kultury odbędzie się spotkanie otwarte z członkami i sympatykami sojuszu.
Dodał dnia 2009-03-12 13:29:36
Dodał a co to ma znaczyc? ten wątek poniżej dnia 2009-03-13 09:19:46
--------------------------------------------------------------------------------
Szef SLD jednak trafi do Piły
szef SLD planuje przybyć do Piły we wtorek 17 marca br. Na godz. 13.30 w siedzibie Biura Parlamentarno - Samorządowego SLD w Pile przy ul. Śródmiejskiej 16 zaplanowano konferencję prasową dla przedstawicieli lokalnych mediów, w której obok Grzegorza NAPIERALSKIEGO uczestniczyć będą i inni parlamentarzyści i samorządowcy, m.in. Leszek Aleksandrzak, Romuald Ajchler, Tadeusz Rzemykowski i Zenon Kułaga. Po godz. 15, szef SLD spotka się z prezydentem Piły Zbigniewem Kosmatką, a o godz. 17 w sali kameralnej Pilskiego Domu Kultury odbędzie się spotkanie otwarte z członkami i sympatykami sojuszu.
Dodał dnia 2009-03-12 13:29:36
--------------------------------------------------------------------------------
Szef SLD jednak trafi do Piły
szef SLD planuje przybyć do Piły we wtorek 17 marca br. Na godz. 13.30 w siedzibie Biura Parlamentarno - Samorządowego SLD w Pile przy ul. Śródmiejskiej 16 zaplanowano konferencję prasową dla przedstawicieli lokalnych mediów, w której obok Grzegorza NAPIERALSKIEGO uczestniczyć będą i inni parlamentarzyści i samorządowcy, m.in. Leszek Aleksandrzak, Romuald Ajchler, Tadeusz Rzemykowski i Zenon Kułaga. Po godz. 15, szef SLD spotka się z prezydentem Piły Zbigniewem Kosmatką, a o godz. 17 w sali kameralnej Pilskiego Domu Kultury odbędzie się spotkanie otwarte z członkami i sympatykami sojuszu.

Dodał dnia 2009-03-15 23:17:48
Na Gutowskiego nasłać Reichelta. Na Reichelta nasłać partnerów, a na partnerów nasłać Gutowskiego
Dodał dnia 2009-03-15 20:51:37
Najlepiej jest nasłać ABW na NIK, a na ABW nasłać CBA. Z kolei na CBA nasłać CBŚ, a na CBŚ nasłać Julię Piterę. Na to wszystko nasłać Ciechanowskiego. A na Ciechanowskiego nasłać NIK.
Dodał Cykliczność dnia 2009-03-15 20:49:49
Czerwona Piła dla czerwonych! A obiad w Pasibrzuchu ze Stokłosą!
Dodał czkawka dnia 2009-03-15 18:52:51
to byla tania reklama
Dodał do poniżej dnia 2009-03-13 09:22:03
Szef SLD jednak trafi do Piły
szef SLD planuje przybyć do Piły we wtorek 17 marca br. Na godz. 13.30 w siedzibie Biura Parlamentarno - Samorządowego SLD w Pile przy ul. Śródmiejskiej 16 zaplanowano konferencję prasową dla przedstawicieli lokalnych mediów, w której obok Grzegorza NAPIERALSKIEGO uczestniczyć będą i inni parlamentarzyści i samorządowcy, m.in. Leszek Aleksandrzak, Romuald Ajchler, Tadeusz Rzemykowski i Zenon Kułaga. Po godz. 15, szef SLD spotka się z prezydentem Piły Zbigniewem Kosmatką, a o godz. 17 w sali kameralnej Pilskiego Domu Kultury odbędzie się spotkanie otwarte z członkami i sympatykami sojuszu.
Dodał dnia 2009-03-12 13:29:36
Dodał a co to ma znaczyc? ten wątek poniżej dnia 2009-03-13 09:19:46
Szef SLD jednak trafi do Piły
szef SLD planuje przybyć do Piły we wtorek 17 marca br. Na godz. 13.30 w siedzibie Biura Parlamentarno - Samorządowego SLD w Pile przy ul. Śródmiejskiej 16 zaplanowano konferencję prasową dla przedstawicieli lokalnych mediów, w której obok Grzegorza NAPIERALSKIEGO uczestniczyć będą i inni parlamentarzyści i samorządowcy, m.in. Leszek Aleksandrzak, Romuald Ajchler, Tadeusz Rzemykowski i Zenon Kułaga. Po godz. 15, szef SLD spotka się z prezydentem Piły Zbigniewem Kosmatką, a o godz. 17 w sali kameralnej Pilskiego Domu Kultury odbędzie się spotkanie otwarte z członkami i sympatykami sojuszu.
Dodał dnia 2009-03-12 13:29:36
Szef SLD jednak trafi do Piły
szef SLD planuje przybyć do Piły we wtorek 17 marca br. Na godz. 13.30 w siedzibie Biura Parlamentarno - Samorządowego SLD w Pile przy ul. Śródmiejskiej 16 zaplanowano konferencję prasową dla przedstawicieli lokalnych mediów, w której obok Grzegorza NAPIERALSKIEGO uczestniczyć będą i inni parlamentarzyści i samorządowcy, m.in. Leszek Aleksandrzak, Romuald Ajchler, Tadeusz Rzemykowski i Zenon Kułaga. Po godz. 15, szef SLD spotka się z prezydentem Piły Zbigniewem Kosmatką, a o godz. 17 w sali kameralnej Pilskiego Domu Kultury odbędzie się spotkanie otwarte z członkami i sympatykami sojuszu.
Dodał dnia 2009-03-12 13:22:17
Jego baba może zapracowała...
Dodał Hehehhehehheehh Heniu smiej sie!!! dnia 2009-03-12 03:39:36
Hehehhehehheehh Heniu smiej sie!!!
Dodał :) dnia 2009-03-12 00:56:04
Jak zapracował?
Dodał Ona dnia 2009-03-10 03:29:38
Też DYSTROFIA i ATROFIA. A co ma, to się zobaczy.
Dodał Haloperidol dnia 2009-03-10 01:11:59
COMA?a co to?
Dodał ? dnia 2009-03-07 15:16:13
Ludziska COMA w Pile koncert 22 marca zagrają w Pile.Fan ?Hipertrofia?
Dodał Fan ?Hipertrofia? dnia 2009-03-05 17:50:23
Należy jak najszybciej,nasłać CBA oraz NIK i przeprowadzić kontrolę Starostwa.Wieści są nie pokojące ze Starostwa,tam jest układ mafiny i korupcja!!!TO SĄ FAKTY!!!
Dodał ziomek dnia 2009-03-04 18:05:40
dokładnie: zapracował
Dodał dnia 2009-03-03 13:59:20
jak skąd zapracował!!!!
Dodał dnia 2009-03-03 13:42:28
Ciekawe, skąd Stokłosa ma pieniadze?
Na budowę firm i domu? Na apartamenty w Warszawie? Na podróże? Na luksusowe samochody? Na własną gazetę i radio? Na utrzymywanie tabunów ochroniarzy i przypupsów? Na utrzymanie carnej Hanki? Na łapówki? Na kaucje w sądzie? Na najdroższego w Polsce adwokata?
Jest rzeczą niemożliwą, żeby jeden człowiek w uczciwy sposób w krótkim czasie legalnie zarobił prawie miliard złotych!

Dodał ? dnia 2009-03-02 19:58:31
Trzydzieści lat zasmradzania wyziewami z zakładów utylizacyjnych w Śmiłowie odbija się na zdrowiu i życiu mieszkańców! S tokłosa całymi latami truje środowisko Śmiłowa i okolic. Zakopywanie do ziemi latami(!) setek ton padlin i odpadów zwierzęcych w okolicach Farmutilu, wylewanie nieoczyszczonych ścieków z Farmutilu do Radacznicy i jeziora w Kaczorch, zatruwanie setek hektarów pól ściekami komunalnymi, zatruwanie pól i łąk mączką mięsno - kostną w ilościach tak wielkich, że w ziemi można się spodziewać więcej mączki niż gleby. Henryk Stokłosa - truciciel i dewastator - publicznie mówi o skutkach takiej działalności innych? Kiedy sam w tym czasie niszczy i zasmradza tysiące hektaró ziemi i ponad 100 tysięcy mieszkańców! Wied ział, co robi i jego trucicielska działalność była z premedytacja skierowana przeciwko Ziemi Ludziom i Zwierzętom! Chciw ość Stokłosie odebrała rozum! Gębę w senacie otworzył kilkakrotnie przeciwko zakładom utylizacyjnych, które stanowią dla niego konkurencję!

Dodał Memento! dnia 2009-03-02 19:57:55
Przeczytałam ten tekst i 1 komentarz i daję również POD ROZWAGĘ: http://www.tygodniknowy.pl/aktualnosci/pokaz/2179.dhtml
Sebastian walczy o życie

Drugi przeszczep ? druga nadzieja Urodził się zdrowy. Tak przynajmniej myśleli. Ale wkrótce zaczęli zauważać u niego te same objawy, jakie wcześniej obserwowali u Darka. Bali się, że stracą go tak, jak stracili pierwszego syna. Wtedy dowiedzieli się o tej klinice: w Charkowie, na Ukrainie. Sebastian Świniarski z Chrzypska Wielkiego ma 9 lat. Chodzi do szkoły, uczy się dobrze i świetnie sobie radzi. Mimo, że jest chory. A choruje na dystrofię mięśni typu Duchena. Jego brat, Darek, zmarł na tę chorobę. - Sebastian miał nam zastąpić Darka, ale niestety, stało się jak się stało. Również jest chory. Ponieważ znaliśmy tę chorobę, wiedzieliśmy jak zanik mięśni objawia się od początku, szybko zaczęliśmy zauważać u Sebastianka te same objawy, specyficzne ruchy, ten sam sposób poruszania się. Jak ktoś miał chore dziecko, to wszystko rozpozna od razu. Niestety, badania potwierdziły nasze obawy ? mówi Elżbieta Świniarska, mama Sebastiana. To jest jakaś droga Dziś dystrofię typu Duchena można leczyć, a na pewno można skutecznie zapobiegać jej postępowi. Leczenie to jednak, jak w przypadku wielu skomplikowanych chorób, jest bardzo kosztowne. Na dystrofię mięśni typu Duchena chorują tylko chłopcy. Nosicielkami wadliwego genu są matki. Choroba występuje u jednego na 3300 urodzonych chłopców. Objawy choroby ujawniają się około 4. roku życia: dzieci często przewracają się i podnoszą z trudem, trudno im wchodzić po schodach, nie biegają. Chorzy mają charakterystyczną sylwetkę, z wiekiem odstające łopatki, grube łydki, chodzą na palcach. Badania biochemiczne wykazują podwyższony poziom CK (zwiększony około tysiąckrotnie), badanie emg wykazuje uszkodzenie pierwotne mięśniowe. Biopsja mięśnia wykazuje brak dystrofiny - białka otaczającego włókno mięśniowe. Choroba stale postępuje, przeciętnie około 10. roku życia dzieci przestają chodzić. Jest to choroba postępująca, doprowadzająca do ogólnego kalectwa, a w końcu do wczesnej śmierci. Właściwie leczenie zaniku mięśni typu Duchena jest wyłącznie objawowe. Prowadzi się rehabilitację, która ma zapobiegać zniekształceniom kostnym i przykurczom mięśni. Od niedawna skuteczną terapię prowadzą kliniki na Ukrainie, m.in. Klinika Terapii Komórkowej w Kijowie. Zabiegi tam przeprowadzane polegają na wszczepianiu mioblastów, tj. zarodkowych komórek mięśniowych. Koszt takiej operacji w Kijowie wynosi 15 tys. euro. To olbrzymia suma. Rodzice Sebastianka dzięki uporowi w działaniu i determinacji znaleźli podobną, ale tańszą klinikę w Charkowie, która takie same zabiegi wykonuje za znacznie mniejszą kwotę. Do tego ? okazało się ? komórki do przeszczepu Kijów bierze właśnie z kliniki z Charkowa. - To jest jakaś droga ? mówi tato Sebastiana. ? Jak Darek chorował, nie było żadnej możliwości, by mu pomóc. Człowiek był bezsilny i nic nie mógł zrobić. Teraz możemy już coś zrobić, więc z tej możliwości musimy skorzystać. Upór wielu ludzi Postanowili zdobyć pieniądze na operację. Sebastianek pierwszy przeszczep przeszedł 1,5 roku temu. Mógł wyjechać do Charkowa dzięki staraniom i mobilizacji wielu życzliwych mu ludzi, zwłaszcza dzięki Fundacji Sportów Różnych Osób Niepełnosprawnych i Pełnosprawnych ?Razem - Niezależni? z Chrzypska Wielkiego. Postanowili pomóc rodzinie organizując zbiórki, kwesty, uruchamiając specjalne konto dla chłopca. O tamtym wyjeździe także pisaliśmy w TN. Najgorszy był czas przed operacją.


Może dość opluwania na forach i krytykanctwa wobec wszystkich i wszystkiego? może lepiej starajmy się pomóc sobie?choćby dobrym słowem? Czy żadne z Was, którzy chociaż czytają ten wpis nie bylo w życiu smutnym?nie poniosło porażki? pomyślcie o tym zanim coś lub kogoś obsmarujecie znowu!!!Czy nie lepiej sobie pomagać?
Dodał :(:-( do wszystkich!! dnia 2009-03-01 14:25:23
Dodał do wszystkich dnia 2009-03-01 14:51:23
Stokłosowie znienacka zostali przestępcami.
Dodał znienacka dnia 2009-03-01 04:35:33
Czy głaz narzutowy przy drodze do siedziby Stokłosów w Śmiłowie urósł tam znienaca sam? Czy go ktoś tam przywlókł?
Dodał Pytuś dnia 2009-01-26 12:52:22
Ciekawe, skąd Stokłosa ma pieniadze?
Na budowę firm i domu? Na apartamenty w Warszawie? Na podróże? Na luksusowe samochody? Na własną gazetę i radio? Na utrzymywanie tabunów ochroniarzy i przypupsów? Na utrzymanie carnej Hanki? Na łapówki? Na kaucje w sądzie?
Jest rzeczą niemożliwą, żeby jeden człowiek w uczciwy sposób w krótkim czasie legalnie zarobił prawie miliard złotych!
Dodał ? dnia 2009-01-26 12:51:25
Do tego, który wmawia ludziom zawiść:
Jesteś tym, którzy WMAWIAJĄ ludziom zawiść wobec Stokłosy!
TO JEST GRUBE NADUŻYCIE, KŁAMSTWO I POMÓWIENIE!!!
Stokłosie można współczuć, że sam się ośmieszył, poniżył, spsił.
Nie ma miejsca na zawiść!
Czego można mu zazdrościć? Tego, że jest złodziejem i bandytą? Że ludzie przez niego się wstydzą swojego miejsca zamieszkania?
Zamiast na stare lata cieszyć się szacunkiem, dorobił się pogardy i ośmieszenia? Może zazdrościć tego, że ludzie przez niego płaczą nad zniszczonym zdrowiem i życiem?

Nie mów o zawiści, tylko o pogardzie i braku szacunku! Nie jestem pewny, czy jego samego cieszy majątek zdobyty w brudny i złodziejski sposób.
Stokłosa na swoje 60 urodziny nie ma się czym pochwalić! W swoje brudne śmierdzące interesy wciągnął wielu ludzi. Nie tylko ciebie. Podejmując obronę bandyty, sam chcesz sobie poprawić sumienie, bo cię za mocno gryzie?
Może ty masz resztki sumienia, bo sam Stokłosa nawet nie wie, co to jest!
On czuje zawiść do wszystkich, którzy idą przez życie z podniesioną głową! Bo nie mają się czego wstydzić! Nie mają bardzo długiej listy zarzutów w sądzie i dwóch wyroków skazujących na swoim koncie i cieszą się powszechnym szacunkiem. Nigdy nie musieli się ukrywać przed prawem!

Dodał Człowiek dnia 2009-01-22 03:00:04
Widzieliście biednego ekologa w SEPZN?
Ja nie.
Prawie każdy ma własną firmę (niezależną od Stokłosy!), każdy ma dobrą pracę.
Ekolodzy maja pracę i pieniądze, bo NIGDY NIE BYLI ZWIĄZANI ZE STOKŁOSĄ!

Henryk Stokłosa robił wszystko, nawet jako senator RP, żeby niektórych członków SEPZ pozbawić pracy, ale się biedak Henio Stokłosa OŚMIESZYŁ!!!

Dlatego Stokłosów i ich niewolników boli, że ktoś, kto nie kradł, ma pieniądze i nie musi się tego wstydzić!

Dodał dnia 2009-01-22 02:55:23
Ten facet nic nie może!!!Stowarzyszenie jako jedno z niewielu gremiów podjęło bardzo nierowna walkę z Heniem.Starosta niech się nie ośmiesza ,chociaż jest to styl PO.Szejnfeld już dawno powinien go wymienić na młodszy egzemplarz,ale narazie ekspolatuje rządową Lancię.Piła przy dennej SLD ma jedynie wybór w PO,ktore śpi i nic nie umie-czyli alternatywy brak.
Dodał prof.B dnia 2009-01-09 18:45:25
Prześwietlić STAROSTĘ,co jego łączy z kryminalistą STOKŁOSY!!!Powinną się zająć Prokuratura Krajowa Starostą.Tylko świadczy o zemście politycznej STAROSTY.Ile kasy dał Staroście Stokłosa!Dziś pod rządami PO nasiliła się korupcja!hasło PO aby im się dobrze żyło oraz MAFII POSTKOMUNISTYCZNE!To jest miłość do blżniego,wydaniu POpaprańców.
Dodał Może dnia 2009-01-01 12:34:55
Sorry Obywatel z Piły: Skopiuje twoje Pytanie bo mnie tez to interesuje!!
A skad ekolodzy mają kase na przejazdy do warszawy by np brac udzial w posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi? Tytułem przykładu np. w dniu 29.08.2005 roku w posiedzeniu tego gremium brali udział uczestnicy Marek Kąckowski i Hubert Karolczak?
Skad mają kase na te ekspetyzy , pisma? akcje? manifestacje ? Bo mnie to bardzo interesuje...kto im dał delegacje? mi to jakos podaba wszystko....poza tymmmm..ale o tym moze następnym razem
Dodał dnia 2008-12-31 21:32:57
Należy prześwietlić,co jego łączy z Kryminalistą Stokłosą!Wiadomo już z kryminału Stkłosa wydawał polecenia swoim przydupcom z PO i SDLD.
Dodał Staroste dnia 2008-12-31 20:53:42
Ktoś, kto nie dostrzega walorów turystycznych chociażby gmin położonych nad Notecią, jest ślepy!
O czym przekonywać kogoś z Piły, kiedy sami Pilanie niewiele o tym wiedzą!
Znają te miejsca Francuzi, Holendrzy, Niemcy, Rosjanie. A przeciętny Polak jak był głupi, tak głupi pozostał.
Na szczęście jest również wielu mądrych, których za kilka lat głupki będą pytać, skąd mają pieniądze.
Zamiast wisieć na klamce u przestępcy za kilo kaszanki, warto wziąć się za uczciwą pracę, proszę sąsiada!
Ja na tym zarabiam od lat!

Dodał Noteć dnia 2008-12-16 23:27:51
Sorry Obywatel z Piły: Skopiuje twoje Pytanie bo mnie tez to interesuje!!
A skad ekolodzy mają kase na przejazdy do warszawy by np brac udzial w posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi? Tytułem przykładu np. w dniu 29.08.2005 roku w posiedzeniu tego gremium brali udział uczestnicy Marek Kąckowski i Hubert Karolczak?
Skad mają kase na te ekspetyzy , pisma? akcje? manifestacje ? Bo mnie to bardzo interesuje...kto im dał delegacje? mi to jakos podaba wszystko....poza tymmmm..ale o tym moze następnym razem
Dodał a to przeswietlil? dnia 2008-12-16 12:10:44
.
Dodał dnia 2008-12-16 08:53:17
Widzieliście biednego ekologa w SEPZN?
Ja nie.
Prawie każdy ma własną firmę (niezależną od Stokłosy!), każdy ma dobrą pracę.
Ekolodzy maja pracę i pieniądze, bo NIGDY NIE BYLI ZWIĄZANI ZE STOKŁOSĄ!

Henryk Stokłosa robił wszystko, nawet jako senator RP, żeby niektórych członków SEPZ pozbawić pracy, ale się biedak Henio Stokłosa OŚMIESZYŁ!!!

Dlatego Stokłosów i ich niewolników boli, że ktoś, kto nie kradł, ma pieniądze i nie musi się tego wstydzić!

Warto przypomnieć
OŚWIADCZENIE HENRYKA STOKŁOSY:

http://www.senat.gov.pl/k5/dok/sten/oswiad/stoklosa/6101.htm

61. posiedzenie Senatu, 22 kwietnia 2004 r.,

Oświadczenie złożone
przez senatora Henryka Stokłosę

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji

W związku z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą w branży utylizacyjnej począwszy od stycznia bieżącego roku czynię starania o wybudowanie nowoczesnego i - co najistotniejsze - spełniającego wymagania Unii Europejskiej zakładu utylizacyjnego. To przedsięwzięcie inwestycyjne wywołało duże zainteresowanie mieszkańców okolicznych gmin, zaniepokojonych ewentualnym wpływem nowego zakładu na środowisko naturalne.
Wobec tego, że wysoko sobie cenię dobre stosunki sąsiedzkie i pozytywne relacje ze środowiskiem, z którego wywodzą się moi wyborcy, osobiście zaangażowałem się w akcję informacyjną dotyczącą planowanej inwestycji. W trakcie toczącego się postępowania administracyjnego, prowadzonego na podstawie przepisów prawa budowlanego, wielokrotnie spotykałem się z przedstawicielami lokalnych środowisk oraz brałem udział w posiedzeniach Rady Powiatu Pilskiego, gdzie - w moim przekonaniu wyczerpująco - wyjaśniałem założenia projektu budowlanego, zasady planowanej technologii oraz ustalenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. Na spotkania te zapraszałem również ekspertów i naukowców opiniujących moją inwestycję.
Postępowanie administracyjne zakończyło się wydaniem przez starostę pilskiego decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Potwierdziło ono spełnienie przeze mnie wszelkich wymogów formalnoprawnych.
Niestety w trakcie moich kontaktów z mieszkańcami, poprzedzających wydanie decyzji administracyjnej, miały miejsce okoliczności, które w moim przekonaniu daleko odbiegały od wymogów formalnych mających oparcie w normach prawnych. Okoliczności, na które chciałbym zwrócić uwagę Pana Ministra, zaistniały za sprawą podinspektora Marka Kąckowskiego, funkcjonariusza Policji i wykładowcy w Szkole Policji w Pile. Funkcjonariusz ten z wyjątkowym zaangażowaniem uczestniczył w większości zebrań wiejskich, podczas których jednym z głównych tematów była budowa przez moją firmę zakładu utylizacji w Śmiłowie. Jego zaangażowanie przejawiało się w uporczywym podburzaniu nastrojów społecznych nieprawdziwymi informacjami i zmyślonymi argumentami. Wbrew faktom i zdrowemu rozsądkowi twierdził on na przykład, że do Śmiłowa trafią odpady z całej Europy, że będą tam spalane przeterminowane leki weterynaryjne, że wreszcie w zwożonych do Śmiłowa odpadach wysokiego i szczególnego ryzyka znajduje się bydło chore na BSE.
W swych wystąpieniach sugerował także, że brak poparcia ze strony moich pracowników dla organizowanych przez niego protestów wynikał z rzekomego ich zastraszania przeze mnie i kierownictwa firm, których jestem właścicielem. Tego typu stwierdzenia wypowiadane publicznie miały charakter karalnego pomówienia i naruszyły moje dobre imię biznesmena i polityka.
W inspirowanej i kierowanej przez siebie akcji protestacyjnej wymierzonej przeciwko inwestycji prowadzonej przez mój zakład podinspektor Kąckowski powszechnie wykorzystywał materiały informacyjne w postaci ulotek, drukowanych - jak wynika z posiadanych przeze mnie informacji - w pilskiej szkole policji. W ulotkach przedstawiano moje zamierzenia inwestycyjne w zdecydowanie negatywnym świetle.
Tak wysoka aktywność podinspektora Kąckowskiego oraz stosowane przez niego metody pracy nasuwają szereg pytań dotyczących charakteru podejmowanych przez niego czynności. Z uwagi na to, że podinspektor Kąckowski jest funkcjonariuszem o istotnej randze, zachodzi wątpliwość, czy jego działania miały i mają wyłącznie charakter obrony "słusznego interesu społecznego", czy też są formą pracy operacyjnej funkcjonariusza policji, na co wskazywać może posługiwanie się przez niego podczas zebrań wiejskich sprzętem nagrywającym.
Powyższe fakty skłaniają mnie do postawienia następujących pytań: czy aktywność podinspektora Kąckowskiego jest akceptowana przez jego przełożonych? Czy działania pana Kąckowskiego miały i mają wyłącznie charakter obrony "słusznego interesu społecznego", czy też są formą pracy operacyjnej? Czy jego działalność znajduje umocowanie w zleceniu czynności śledczych lub dochodzeniowych przez właściwą prokuraturę?
Jeżeli działalność podinspektora Kąckowskiego nie posiada takiego umocowania, to wyjaśnienia wymaga kwestia faktycznych motywów, którymi podinspektor Kąckowski kierował się, realizując swoją rolę w zamieszaniu wywołanym wokół zakładu utylizacyjnego w Śmiłowie. Czy istnieją ewentualne związki tego funkcjonariusza z zorganizowanymi grupami przestępczymi lub przedstawicielami konkurencyjnych firm?
Czy, wobec przytoczonych przeze mnie faktów, podinspektor Marek Kąckowski posiada merytoryczne i moralne kwalifikacje do wykładania w Szkole Policji w Pile przedmiotu dotyczącego przestępczości gospodarczej?
Z uwagi na społeczne konsekwencje działalności prowadzonej przez podinspektora Kąckowskiego zmuszony jestem zainteresować tym tematem Pana Ministra i prosić o podjęcie czynności niezbędnych do wyjaśnienia sprawy.
Henryk Stokłosa
Senator RP

ODPOWIEDŹ:

http://www.senat.gov.pl/k5/dok/sten/oswiad/stoklosa/6101o.htm

Informację w związku z oświadczeniem senatora Henryka Stokłosy, złożonym na 61. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 61), przekazał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:
Warszawa, 14 lipca 2004 r.
Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
Nawiązując do pisma z dnia 21 czerwca 2004 r., o sygn. BPS/DSK-043-277-04, przekazującego oświadczenie Senatora RP Pana Henryka Stokłosy w sprawie działań podejmowanych przez podinsp. Marka Kąckowskiego, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
Z materiałów zebranych w omawianej sprawie wynika, że postępowanie podinsp. Marka Kąckowskiego było przedmiotem skargi, złożonej do Komendanta Szkoły Policji w Pile przez Dyrektora Biura Senatorskiego Pana Henryka Stokłosy.
Prowadzone wówczas postępowanie skargowe nie dało podstaw do wszczęcia przeciwko podinsp. Markowi Kąckowskiemu postępowania dyscyplinarnego. O wynikach ustaleń poinformowano Dyrektora Biura Senatorskiego w dniu 21 kwietnia br.
Podinsp. Marek Kąckowski pełni służbę na stanowisku wykładowcy Zakładu Kryminalnego Szkoły Policji w Pile; spełnia wymagania niezbędne do pracy na tym stanowisku i cieszy się dobrą opinią przełożonych.
Oficer ten mieszka w miejscowości Jeziorki, oddalonej o około 5 km od miejscowości Śmiłowo, w której Senator Henryk Stokłosa planuje budowę kolejnego zakładu utylizacji odpadów.
Działający obecnie na tamtejszym terenie zakład utylizacyjny emituje intensywny odór. W związku z tym, grupa mieszkańców (wśród nich podinsp. Marek Kąckowski) wystąpiła z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie budowy nowego zakładu utylizacyjnego - działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.).
Członkowie grupy uczestniczyli w zebraniach organizowanych na terenie gminy Kaczory, w trakcie których starali się uzyskać poparcie mieszkańców gminy dla przeprowadzenia referendum.
Nie stwierdzono, aby w czasie ww. zebrań podinsp. Marek Kąckowski naruszył prawo lub zasady etyki zawodowej. Nie uzyskano żadnych informacji dotyczących ewentualnych powiązań policjanta z grupami przestępczymi oraz firmami konkurencyjnymi dla firmy stanowiącej własność Pana Senatora Henryka Stokłosy.
Opisana działalność podinsp. Marka Kąckowskiego nie ma związku ze służbą w Policji; podejmuje ją w czasie wolnym od zajęć służbowych, jako mieszkaniec miejscowości narażonej na negatywne skutki funkcjonowania zakładu utylizacyjnego.
Nie stwierdzono udziału podinsp. Marka Kąckowskiego w jakichkolwiek akcjach protestacyjnych, zaś jego działalność w grupie inicjatywnej polegała na wystąpieniach w trakcie zebrań wiejskich oraz na posiedzeniach władz samorządowych.
Nie stwierdzono także informacji, jakoby ulotki w sprawie zainicjowania referendum były drukowane w Szkole Policji w Pile.
Ponadto, w związku z wystąpieniem podinsp. Marka Kąckowskiego podczas sesji Rady Powiatu w Pile w dniu 25 czerwca br., w którym pojawiły się błędne informacje dotyczące utylizacji odpadów, funkcjonariusz przeprosił Pana Senatora Henryka Stokłosę.
W świetle dokonanych ustaleń, brak jest podstaw do wszczęcia przeciwko podinsp. Markowi Kąckowskiemu postępowania dyscyplinarnego.
Niezależnie od powyższego, przypomniano podinsp. Markowi Kąckowskiemu o obowiązku postępowania zgodnego z zasadami etyki zawodowej.
Z poważaniem
MINISTER
Spraw Wewnętrznych i Administracji
z up. Andrzej BRACHMAŃSKI
Sekretarz Stanu
________________________________________
Komentarz:

Właściwie, tu już nie ma miejsca na komentarz. Senator Henryk Stokłosa pokazał swoje prawdziwe oblicze!

Dodał bez komentarza dnia 2008-12-15 19:15:33
Ekologom wszyscy mogą skoczyć!
Stokłosa zrobił wszystko co mógł, żeby im zaszkodzić.
I co z tego wynikło?
Stokłosowe specsłużby w poszukiwaniu haków prześwietliły ekologów do pradziadków.
Sam senatorek śmieszny pozwał do sądu znaczących ekologów i poprzegrywał wszystkie procesy!

Brawo ekolodzy!
Dobrze wiedzieć, że nie wszyscy się dali Stokłosie skorumpować lub zastraszyć!
Dzięki Wam wróciła wiara w porządnego człowieka!
Ekolodzy z SEPZN!
Wszystkiego najlepszego na Święta i Nowy Rok!
Dodał Skromny obywatel dnia 2008-12-13 14:15:40
nie chciał prześwietlić swoich towarzyszy, teraz zaczęła prześwietlać go prokuratura
Dodał pech dnia 2008-12-13 10:47:03
'Osobnym obszernym tematem jest "osobista wojna", jaką nie szczędząc środków i przy wydatnym wsparciu prokuratora, ekolodzy wypowiedzieli Henrykowi Stokłosie'.

Coś tak bezmyślnego popełnił autor, że strach. Stowarzyszenie jako organizacja obywateli nie podpada pod pojęcie osoby, a więc nie może toczyć "osobistej wojny" z nikim. Jeśli jeszcze dodamy prokuratora, to galimatias gotowy jest.
Dodał inteligencja dnia 2008-12-11 10:48:41
.
Dodał dnia 2008-12-10 15:35:44
Najlepszym przykładem hołoty, co to dopiero się nauczyła czytać i pisać w pierwszym pokoleniu jest autor "łatwowierny". Tyle błędów w krótkim tekście, brak uporządkowania wypowiedzi. Rzadki przypadek prostactwa, bezhołowia.
Dodał inteligencja dnia 2008-12-09 09:59:49
Czytam...staram się czytać ze zrozumieniem i co..?Gówno..!Komuna zrobiła jeden,podstawowy błąd-nauczyła chołotę czytać i pisać...I piszę jeden z drugim co mu ślina niesie...Wykończcie p.S.Sienkiewiczowa sprowadzi wam Herman Geringów-będzie pachniało wam dobrą drogerią (bez cudztysłowu).Ludku Smiłowski-zacznij nosić mózg między uszami...Głowa nie powinna służyć li tylko do noszenia "moherowego beretu"...


Dodał łatwowierny dnia 2008-12-08 18:49:46
Redakcję TN należałoby zamknąć w klatce i obwozić po kraju jak zwierzęta cyrkowe. "Tygodnik Nowy" po raz kolejny daje dowód, że tak naprawdę nie jest tygodnikiem tylko firmowym biuletynem, z redakcją w Śmiłowie! Współczuję bogu ducha winnym dzinnikarzom, bo są tylko trybikami w machinie. Skrajne obrzydzenie budzi beton redakcyjny "Folwarcznego Biuletynu", cerbery Anny i Henryka Stokłosów w osobach Z. Noski, M. Barabasza, A. Krojca....
Dodał Noska rucha Stokłosę dnia 2008-12-04 08:53:40
Wykonuje instrukcje DEBILA TUSKA!SZEJNWELDA i KOMUCHA STECA!!! PASZOŁ VON!To MŚCIWOŚĆ i OBRONA STOKŁOSY!!!.MAMY TERAZ BOLSZEWIZM! STARE WRÓCIŁO!!!OBALIMY TĄ HOŁOTĘ!!!!
Dodał STAROSTA to CHAM z PO!!! dnia 2008-12-01 20:20:03
Żeby prześwietlić starostę wystarczy zafundować mu badanie na tomografii komputerowej spiralnej w Ars Medical.
A Ciechanowi można zrobić mammografię w ramach profilaktyki nowotworów jądra.
Dodał Siostra przełożona dnia 2008-12-01 20:11:29
wcześniej prokuratura prześwietli buca
ukręcił łeb sprawie kryminalnej i wpadł w sidła
Dodał dnia 2008-11-29 12:08:05
A kto jest tym proletariatem?
Czy naga pierś generała jest dostatecznie atrakcyjna?
Dodał Pytek Pytkowicz dnia 2008-11-27 08:50:26
Panu generałowi Zenonowi Kuładze - radnemu powiatowemu, żeby mu się przyśniło, co było:
"...Ciaśniej
ściśnijcie światu na gardle
proletariatu palce!
Naprzód pierś podaj nagą!
Niech flaga na niebo zawiewa!
Kto tam znów rusza prawą?
Lewa!
Lewa!
Lewa!!! W. Majakowski
W końcu popełniono na nim samobójstwo.
Dodał Niech żyje rewolucja dnia 2008-11-25 16:06:23
STAROSTA stoi po STRONIE PRZESTĘPCÓW.MYŚLI ze nadal jest PRL.Starosta stoi po stronie BIZNESU!A to jest już KORUPCJA!KTO PRZEŚWIETLI STAROSTE!!!!
Dodał Starosta to jak I sekretarz PZPR!!!! dnia 2008-11-24 18:02:15
dali by spokój. Za głupi są żeby kraść.
Dodał jak dnia 2008-10-17 18:56:40
jakimi padlinami? komus sie niezle POKIĆKAŁO
Dodał ? dnia 2008-10-12 14:13:22
Co z padlinami zakopanymi na działce nar 85 i w kilkunastu innych miejscach w Gminie Kaczory?!

Kiedy zostaną definitywnie usunięte i przestaną zagrażać życiu i zdrowiu mieszkańców Powiatu Pilskiego?!

Dodał Obywatel K. dnia 2008-10-09 16:51:58
nie wiecie czy Ciechan już złożył te papiery do prokuratury czy jeszcze nie ?
Dodał ?? dnia 2008-10-05 16:02:15
tak tak Buba prześwietli ... prędzej Buba zostanie prześwietlony przez odpowiednie organa
Dodał dnia 2008-10-04 22:42:51
Na spacerniak!
Dodał wrona dnia 2008-09-30 14:39:46
spoko spoko HS niedlugo wyjdzie
Dodał ptica dnia 2008-09-25 16:52:45
Jak nie popaść we frustracje, kiedy Henia zamknęli, prokuratorzy wyłapują ochroniarzy, Stokłosina się przymknęła sama, wójt Brunon Wolski żyje na koszt podatników razem ze swoją... gorliwą... pracownicą... a w gminie nadal śmierdzi, jak śmierdziało, bo Farmutil pracuje nielegalnie i truje wyziewami. Sytuacja do dupy, z której strony by nie spojrzeć.
Dodał fetorek dnia 2008-09-19 23:49:30
Skąd u wielu wpisujących tyle agresji, nienawiści, braku kindersztuby? Odnoszę wrażenie, ze autorami tych wpisów są zakompleksieni, sfrustrowani "mali ludzie".
PS Warto od czasu do czasu czytac ze zrozumieniem.
Dodał szok dnia 2008-09-16 14:03:23
Zgadzam się z moim poprzednikiem
Dodał dnia 2008-09-06 19:41:53
Poznikały tematy o Heniu Śmiersznym Aresztowanym. Za dużo się pojawiło w komentarzach rzetelnych informacji i zrobiło się niewygodnie klakierom i psom łańcuchowym farmutilu? Opluwaczom ekologów zabrakło sliny?!
Dodał oj! Jaka szkoda. dnia 2008-09-05 22:21:48
"Osobnym obszernym tematem jest "osobista wojna", jaką nie szczędząc środków i przy wydatnym wsparciu prokuratora, ekolodzy wypowiedzieli Henrykowi Stokłosie." Popatrzcie: jedno zdnaie - 4 kłamstwa! Gratulacje dla "dziennikarzyn" Tygodnika Nowego! Osiągacie mistrzostwo w dziedzinie kłastw i pomówień! Da sie jeszcze niżej upaść?
Dodał Jan W. dnia 2008-09-01 12:12:53
Bugajski jest wyjątkowym, odważnym i kompetentnym człowiekiem. Bardzo go szanuje.
Dodał Zenek dnia 2008-08-31 16:21:44
Pana Bugajskiego, Radnych Gminnych gm. Kaczory -, Wojewodę (byłego) Andrzeja Nowakowskiego (SLD), byłego starostę Leszka Partykę ( co komu do jemu!!!)Nawet nie ma sie z kim podroczyć! Kogoś po..bało! Elemantarnie. Na poziomie genów, plemników, majtek, spermy, gamet, zygoty, i ... jednej szarej komórki, służacej do dojadzów do Piły. z Białychśliwek
Dodał Biała Śliwka dnia 2008-08-31 02:57:18
hahaha - to mógł napisać tylko Bugaj, a myślałem, że on już śpi o tej porze
Dodał gościu dnia 2008-08-30 23:07:11
Starosta Bugajski jest super człowiekiem.
Dodał dnia 2008-08-30 23:05:20
no i co? rada powiatu skargę odrzuciła, hehehe
Dodał janosik dnia 2008-08-30 16:52:56
rzygać się chce na tę papierkową improwizację
Dodał dnia 2008-08-29 19:45:43 ====== a rzygaj dowoli! społeczeństwo pilskiego trenuje rzyganie 20 lat! i na ciebie przyszedł czas. Heniek się ukrywa w areszcie na Rakowieckiej w Warszawie. Lepszy areszt niż smród! No i zdrowszy!
Dodał uj...! dnia 2008-08-30 11:27:40
Nawet nie ma sie z kim podroczyć! Kogoś po..bało! Elemantarnie. Na poziomie genów, plemników, majtek, spermy, gamet, zygoty, i ... jednej szarej komórki, służacej do dojadzów do Piły. z Białychśliwek
Dodał Oj,Jak smutno! dnia 2008-08-30 11:23:38
Ten Pan nie gwarantuje elementarnej bezstronności wobec tego stowarzyszenia. On raczej występuje w roli ich adwokata... spytajcie radnego Martenki...
Dodał eko dnia 2008-08-30 09:39:30
Smród można prześwietlać na wszystkie strony i ma tę zaletę, że jest niewidoczny a czuć że rzygać się chce na tę papierkową improwizację
Dodał dnia 2008-08-29 19:45:43
Dariusz Krupa swego czasu zasłynął tym, że doniósł na własnego szefa Henryka S.!
Dodał Nadgorliwy dnia 2008-08-28 17:05:42
Po przświetleniu Dariusza Krupy z Farmutilu stwierdzono, że ma pusty łeb, w którym zmontowano głośnik podłączony do Tygodnika Nowego, a oszołomy z Tygodnika Nowego słuchją wyłącznie Stokłosów! Możliwe, że również z powodu pustych łbów.
Dodał hełehłehłeh... dnia 2008-08-23 11:07:04
Panie starosto prosimy o wyniki kontroli Stowarzyszenia Północnej Wielkopolski z Farmutilu.
Dodał Ciekawy dnia 2008-08-22 01:03:16
Stowarzyszenie Północnej Wielkopolski z Farmutilu nie ma powodów, żeby pochwalić się wynikami prześwietlania przez Starostę? Czyżby nie mogli się rozliczyć z używania samolotów do szpiegowania konkurencji Stokłosy? Ciekawe, na czyje zlecenie działają i kto im płaci za szkalowanie uczciwego Starosty, Bugajskiego. Boli farmutilków, że ich skorumpowany Leszek Partyka już nie siedzi na stołku Starosty i więcej lewych kopalni nie da sie ukręcić?!
Dodał och! dnia 2008-08-21 23:28:54
jak on może prześwietlić swoich przyjaciół ? przecież wszyscy wiedzą, że to niemożliwe
Dodał ekolog dnia 2008-08-21 20:55:32
Do BARDZO SIĘ BIJĘ.
Pani Sienkiewicz nie prowadzi żadnej działalności. Nie bój się. Będziesz żył aż do śmierci.
Dodał dnia 2008-08-21 01:44:44
CZUJĘ SIĘ ZASTRASZONY PRZEZ PANIĄ SIENKIEWICZ, WIEM ŻE POSIADA ONA ZAKŁAD KTÓRY TRUJE MIESZKAŃCÓW JEZIOREK DUSZĄCYM DYMEM, CO MAM ZROVIĆ? JESTEM ZROZPACZONY I ZATRWOŻONY JEJ DANYMI, BOJĘ SIĘ TU ŻYĆ, CZY JAKAŚ INSTYTUCJA PAŃSTWOWA ZAMIERZA SKONTROLOWAĆ JEJ ZAKŁAD POD WZGLĘDEM OCHRONY ŚRODOWISKA?
Dodał BARDZO SIĘ BOJĘ dnia 2008-08-20 19:29:16
Mariuszek Szalbierz chyba już nie pisze. Wydało się, że jest szpiegiem Lemanowiczów i ma przegwizdane! Jak sie daje na dwie strony, to się źle kończy.
Dodał :-( dnia 2008-08-20 03:27:23
Działamy legalnie. Wyniki kontroli są pozytywne. Dlaczego nic nie wiemy o stowarzyszeniu Stokłosy?
Dodał Zdun dnia 2008-08-20 01:50:39
Ekolodzy SEPZN działają zgodnie z prawem. Robią wszystko legalnie. Każdy może poznać statut, by dowiedzieć się, co jest w zakresie ich działań. Przykro, że nie znamy zakresu działania stowarzyszenia Stokłosy. Wiemy,tylko o nieuzasadnionych ich protestach, oświadczeniach i pismach do najwyższych władz z prośbą o wypuszczenie szefa. A tak przy okazji zapytam, jaką szkołę ukończył Dariusz Krupa. Mówić to on nie potrafi, a z pisaniem sobie nieźle radzi. Chyba, że pisze mu Barabasz, Noska albo Szalbierz.
Dodał dnia 2008-08-19 22:46:42
Stokłosa zmienia adwokatów jak rękawiczki. Teraz wybrał dwóch takich, co nie mają rozeznanie w naszym terenie.
Dodał dnia 2008-08-19 12:21:09
"encyklopedysta dnia 2008-08-15" Ciebie głupota nie boli! Ty też jesteś narażony. Chyba, że mieszkasz daleko od syfu z Farmutilu. Czy wiesz, że UMIERALNOŚĆ NOWORODKÓW mamy na terenie pilskiego NAJWYŻSZĄ W POLSCE?! Tylko noworodków, których udało się donosić.
Dodał SPRAWDŹ W STAROSTWIE! dnia 2008-08-18 12:08:39
No i co, odbyła się kontrola i niczego nie zakwestionowano. Tego się spodziewałem.
Dodał dnia 2008-08-17 01:10:16
Ekolodzy żądają przeprosin mecenasa

Przeprosin i sprostowania domagają się członkowie Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej. List z takim żądaniem, wysłali w piątek do poznańskiej kancelarii adwokackiej Reichelt, Gutowski i partnerzy. Ekologów uraziło sformułowanie mecenasa Macieja Gutowskiego, emitowane m.in. na antenie Radia Merkury - mówi prezes Stowarzyszenia - Irena Sienkiewicz.


Domagamy się sprostowania wypowiedzi mecenasa Gutowskiego i przeprosin, ponieważ wypowiedział między innymi takie zdanie: "stowarzyszenie wykracza poza działalność statutową i podejmuje działania nielegalne". Organ nadzorujący i kontrolujący jakim jest starosta pilski nie potwierdził tych zarzutów, w związku z czym uważamy, że jest to po prostu pomówienie - powiedziała Irena Sienkiewicz Radiu Merkury.

Kancelaria domagała się od starosty pilskiego kontroli Stowarzyszenia. Starosta - Tomasz Bugajski, nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w działaniach ekologów.

Mecenasi Reichelt i Gutowski są na urlopie. Mec. Gutowski, który zajmuje się tą sprawą, będzie w poniedziałek.

Stowarzyszenie Ekologiczne Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej od lat ujawnia nieprawidłowości w śmiłowskich zakładach utylizacyjnych, należących do aresztowanego biznesmena i byłego senatora Henryka Stokłosy.
Dodał --->>> dnia 2008-08-16 12:35:26

"Rzecznik Wojewody Wielkopolskiego Tomasz Stube powiedział Radiu Merkury, że opublikowane dane o 30-procentowym wzroście zachorowań na choroby zakaźne na terenie gminy pochodzą sprzed dwóch lat i nie są potwierdzone żadnymi wiarygodnymi badaniami porównawczymi." NIEDO-RZECZNIK! PODWAŻA WSZYSTKIE DANE, KTÓRE PODAJĄ LEKARZE ZE SWOICH GABINETÓW! W TEN SPOSÓB MOŻNA PODWAŻYĆ WSZYSTKIE STATYSTYKI NA KAŻDY TEMAT! CZYLI WŁADZE, KTÓRE OPIERJĄ SIĘ NA TAKICH WSKAŹNIKACH SĄ ZUPEŁNIE NIEWIARGODNE, BO PRACUJĄ NA WIRTUALNYCH DANYCH?! CZY WIARGODNOŚĆ DANYCH JEST WYBIÓRCZA?
---------------------
Dodał: j
Dnia: 2008-08-15 12:19:48
---------------------
jeśli dane są niewiarygodne panie trybusz, to proszę znaleźć winnego, który za nie odpowiada. poolskie instytucje ośmieszają się i stają sie niewiarygodne publikując takie dane. a może jednak są one prawdziwe? Panie trybusz ile trzeba żeby mówić prawdę bądź kłamać?
-------------------
Dodał: 77.45.7.22
Dnia: 2008-08-15 18:19:01

Władze próbują ośmieszyć dane bo DANE OŚMIESZAJĄ WŁADZĘ.Ot i cała madrosc.Jeśli się ma argumentów , to trzeba podważyć dane.Ale... funkcjonariusze publiczni , którzy nieprawidłowo realizują swoje powinności ze szkodą dla obywateli lub interesu publicznego popełniają przestępstwo i podlegają odpowiedzialności karnej.

Dodał Ot, co! dnia 2008-08-16 11:11:00
straszenie ludzi chorobami powinno być karalne z urzedu - to ekoterroryzm w czystej postaci, to pojęcie funkcjonuje od niedawna i ta banda wydatnie sie przyczyniła do jego zdefiniowania
Dodał encyklopedysta dnia 2008-08-15 14:47:33
Ekolodzy zawsze pracowali zgodnie z prawem i swoim statutem. Nikt im niczego nie może zarzucić. Opluwanie ich przez ludzi Stokłosy nic nie daje. Przeciwnie prokuratura skrzętnie wykorzysta niektóre posty. To wy doprowadzacie do przedłużania aresztu Stokłosie.
Dodał niezależny dnia 2008-08-15 00:23:58
Od ciemnoty nikt nie umarł. Nawet od tępoty i niewiedzy. Ale nieswiadomi chrują tak samo, jak ci, którzy wiedzą co ich truje. Możesz się pochorować nieprzestraszony! Rak u wsystkich wygląda podobnie. U mądrych i u głupich.
Dodał Równo dnia 2008-08-14 21:25:23
Dane statystyczne są, jakie są. Można je znaleźć w Urzędach. Liczby nie podlegają zmianom. Jest tyle, ile policzono! Jeżeli ktoś zamiast 200, widzi 20, to znaczy, że musi iść do okulisty. Różne interpretacje osób niezorientowanych nie wpłyną na wyniki statystyczne. Manipulować może każdy do woli, a ludzie chorują i umierają! Nawet wtedy, kiedy urzędnicy mówią, że wszyscy są zdrowi, szczęśliwi i bogaci, a benzyna będzie po 50 groszy! Ekolodzy pokazują dokumenty, a nie informują, bo się im tak podoba. URZĘDOWE DOKUMENTY! Informacje wysysane z obciętego palca Pawła Sobczaka, który jako dowód rzeczowy "zaginął" w Prokuraturze w Wałczu u prokuratora Mikuckiego, są specjalnością Tygodnika Nowego i ludzi stojących po stronie truciciela.
Dodał eko dnia 2008-08-14 21:22:51
niech prześwietli to ich straszenie ludzi chorobami, za to powinni odpowiedzieć bo nie każdy jest taki mądry że nie da se ciemnoty wcisnąć
Dodał stara baba dnia 2008-08-14 21:15:45
Następny będzie Tusk, który nie odpowiada w terminie administracyjnym na pismo w sprawie odorów.
Dodał [O0O] dnia 2008-08-13 22:46:52
Ekolodzy prześwietlili Henryka Stokłosę. Skutecznie. Kto następny?
Dodał Rentgen dnia 2008-08-11 17:32:02
Kancelaria prześwietla Starostę! Ale kino!
Dodał Paf! dnia 2008-08-10 00:35:43
Kancelaria adwokacka Reichelt, Gutowski i partnerzy zaczyna się miotać! Jednak, co się odwlecze to nie uciecze. Ekolodzy z SEPZN już dawno udowodnili, że są uczciwi i mają ogromne pokłady cierpliwośi!
Dodał rm dnia 2008-08-07 20:56:14
Przeczytajcie fragment dokumentu dotyczącego mączki mięsno - kostnej zalegającej w garażach przy drodze do Zelgniewa w pobliżu osiedla zamieszkałego przez ludzi, 500 m od drogi krajowej nr 10 w Śmiłowie: " Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pile w odpowiedzi na pismo z dnia 26.06.2008r. przekazane przez WIOŚ delegatura w Pile pismem z dnia 03 .07.2008r. znak : PDI.bs.4331-64/08 informuje, że w powyższych magazynach znajdują się zapasy mączki mięsno ? kostnej kategorii I z 2007 roku, gromadzone w związku z niemożliwością ich zniszczenia(...)". Kat.I to mączka szczególnego i wysokiego ryzyka!
Dodał BSE? dnia 2008-08-07 20:55:37
Stronnicy Henia mogą Stowarzsyszeniu nagwizdać.
PS. Nie chciał bym być wójtem tej gminy.
Dodał sp-es dnia 2008-08-06 21:51:49
Najwyższy czas prześwietlić starostę. Zacząć warto od przepływu pieniędzy za remont jego domu i obejścia w Wyrzysku.
Dodał duda dnia 2008-08-06 21:51:01
Dodał: kierowca
Dnia: 2008-08-06 12:15:33
--------------------------------------------------------------------------------

05.08 2008 godz. 11.30 na drodze nr. 10 od Jeziorek do Śmiłowa fetor nie do zniesienia po wysypaniu mączki z Farmutilu co na ten temat powie pan starosta Bugajski który codziennie przejeżdza tą trasą do pracy-- LUDZIE NIEMA CZYM ODDYCHAĆ SMRÓD SMRÓD --dziwi nie dziwi mnie że kierowcy tą krótką trase pokonują na wariata byle dalej od fetoru

Dodał: BSE
Dnia: 2008-08-06 18:12:05
----------------------------------

Smród, to jeszcze nic takiego. Gorzej, bo podejrzewam, że wożona jest mączka mięsno - kostna z zakładów szczególnego i wysokiego ryzyka. Mączkę z padlin roznosi wiatr i musimy ją wdychać! Ciekawe z jaką zarazą? Np. priony BSE podczas produkcji mączki z wściekłych krów chorych na BSE nie giną w trakcie procesu technoligicznego i są w mączce!

Dodał Forum RM dnia 2008-08-06 18:15:23
Farmutil znowu pogubił padline na drodze! Nie dośc, że śmierdzi z zakładów w Śmiłowie, to padlinowozy rozsiewają smród z padliną na publicznej drodze!
Dodał Noc z soboty na niedzielę dnia 2008-08-05 04:18:24
Ekolodzy nigdy nie wszczęli ani jednej!!! burdy, nigdy nie użyli ani jednego wyzwiska ani wobec Stokłosy, ani wobec kogoś innego! No, chyba, że nazywanie go "senatorem" lub "Heniem" to są wyzwiska! "Kipiącą nienawiść" widać było gołym okiem, kiedy Stokłosa bił Karolczaka i kopał Brodalę. Słowa, którymi obrzucał kobiety nie nadają się do powtórzenia przeze mnie nawet w Tygodniku Nowym. Zresztą może krzyczał o swojej żonie? "Kipiącą nienawiść" też widać wyłącznie pośród ludzi stojących pod hasłami "Ręce precz od Stokłosy", "Szafie wróć" itp. Chociaż i tam są ludzie, którzy wstydzą się, że ich tam wpędzono pod groźbą utraty pracy! Nikt tych nieszczęśliwców nie wyśmiewa, ani nie potępia. Budzą współczucie i tyle.
Dodał i tyle dnia 2008-08-01 22:34:55
a niech ich tam prześwietla, jeżeli złamali prawo to do ukarania, jeżeli nie to do przeproszenia, ci ludzie walczą o powietrze bez smrodu i ja ich popieram, choć niektóre ich zachowania mi się nie podobają, typu wyzwiska na stokłosę czy różne burdy i zadymy, ta cała kipiąca nienawiść jest niepotrzebna, niech działają ale kulturalnie bo tym się wygrywa, a hamstwem niczego wielkiego się nie wskura
Dodał agata dnia 2008-07-31 17:28:55
no ale podobno one takie pobrudzone byly...i cos tam mialy w sobie...co czasami przechodzi na konsumentow...objawy pryszcze na twarzy m.in.
Dodał ciekawski do angel dnia 2008-07-31 16:01:53
Ciekawski! Po co pytasz?! Zapomniałeś, że te panie /bez względu na płeć/są w Tygodniku Nowym?!
Dodał angel dnia 2008-07-31 10:55:09
eh ludziska to jednak wiedza i widza wszystko ..nawet jak zjadaly kombajn.hi hi:)
Dodał on dnia 2008-07-31 09:32:20
no ale co z tymi paniami i panem co mu zjadly kombajn za pewne uslugi??? fakt na zdjeciu wygladal na takiego co LUBIL!!!! ostatnio pytalem o Pana zero odzewu to moze o panie zapytam dodatkowo?
Dodał ciekawski dnia 2008-07-31 09:31:20
no i co - prześwietlił już swoich przyjaciół, czy jeszcze nie ??
Dodał anonim dnia 2008-07-31 09:08:02
Za żwir naliczono nieodpowiednią kwotę. 1.600.000,- jest kwotą właściwą. Już była raz naliczona, ale sie HS odwołuje i odwołuje. W końcu i tak zapłaci!
Dodał Bujaj się baranie dnia 2008-07-31 02:05:25
Mietak, możesz mi pobujać jaja.
Podobno, czy na pewno?
Dodał Bujajjajski dnia 2008-07-30 23:54:27
podobno decyzja starosty w sprawie żwirowiska została uchylona przez kolegium odwoławcze - i co pan na to panie Bujajski ?
Dodał Mietak dnia 2008-07-30 18:56:32
Heniek by się ucieszył drugim medalem za kaszankę!
Dodał Emertyowany glina dnia 2008-07-30 18:53:41
O!A.K.! Jaka stara znajomość! Odwiedzaliście tam Henia?
Dodał Pyra dnia 2008-07-30 18:50:48
Pani Irenko - najbliższy zakład psychatryczny jest w Złotowie przy ul. Szpitalnej. Już czas ...
Dodał A.K. dnia 2008-07-30 14:31:29
I co na temat Barabasza ma do powiedzenia Mr Big? Zrobił się malutki, Little Boy?
Dodał Bomba dnia 2008-07-30 12:21:45
Niedawno było Święto Policji. TN ciągle się podlizuje Policji. Czy Farmutil nadal karmi pilską Policję?
Dodał L.W. dnia 2008-07-30 02:43:20
Prokurator został powiadomiony i bada zakres przestępstw wspólników HS.
Dodał Majka dnia 2008-07-28 20:48:00
Stowarzyszenie Ekologiczne Śmiłowo 24.07.2008 r.
Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej
Śmiłowo
Jachna 1
Gm. Kaczory



REICHELT, GUTOWSKI I PARTNERZY
SPÓŁKA ADWOKACKA
ul. Młyńska 4/1 61-729 Poznań


W związku z wypowiedzią mec. Gutowskiego cyt: (?) Stowarzyszenie wykracza poza działalność statutową i podejmuje działania nielegalne (?) emitowaną w Radio Merkury i cytowaną przez wszystkie media lokalne oraz niektóre media ogólnopolskie dot. złożonego przez w.wym. Kancelarię wniosku do Starosty Pilskiego o podjęcie czynności kontrolnych wobec Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej i braku potwierdzenia przez organ kontrolujący zasadności tych zarzutów, Zarząd SEPZN żąda zamieszczenia sprostowania tej wypowiedzi i przeprosin we wszystkich mediach, w których poprzednia wypowiedź się ukazała w terminie 30 dni od daty otrzymania tego wniosku.
Tak skonstruowana publiczna wypowiedź przedstawiciela kancelarii adwokackiej mogła mieć wpływ na zdyskredytowanie w opinii publicznej nie tylko działalności Stowarzyszenia ale również, a może przede wszystkim, podważenie wiarygodności członków SEPZN. W naszym przekonaniu jest pomówieniem i szkalowaniem ludzi, którzy społecznie podjęli działania w obronie konstytucyjnych praw obywatelskich.
W razie nie spełnienia powyższego żądania, zmuszeni będziemy do podjęcia kroków przewidzianych prawem.


za Zarząd

Irena Sienkiewicz



Do wiadomości:
- Okręgowa rada Adwokacka w Poznaniu
- Naczelna Rada Adwokacka
- media

Dodał I jak? dnia 2008-07-28 20:46:22
Co na to Mr Big i reszta?
Dodał zainteresowany dnia 2008-07-28 18:03:30
Majka napisała:Wójt, towarzysz Wolski Brunon wiedząc o przestępstwach Stokłosy, nie poinformował oragnów ścigania. Za zaniechanie obowiązku winien jest przestępstwa ukrywania i mataczenia na rzecz ukrywania przestępcy. Mówiąc prosto: ma udział w przestępstwie za co grozi odpowiedzialność karna - art. 231,§ 1. i § 2 Kodeksu Karnego. Można się z tego dowiedzieć, że za to grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności!

Jesli tak jest to:
zawiadomic prokurqaturę. Dlaczego tego nie robisz?
Dodał KAMA dnia 2008-07-28 11:08:37
Co na to Mr Big?
Dodał zaciekawiony dnia 2008-07-27 20:15:57
Do Mr Big
"do dziada:
Pan Barabasz został uniewinniony od zarzutu rzekomych gróźb pozbawienia życia, które zrodziły się w głowie pewnego psychopaty, wysławiaj się precyzyjnie dziadu jeden!
Dodał Mr Big dnia 2008-07-25 12:27:28"

Należy wyjaśnić do końca sprawę gróźb karalnych, jakich dopuścił się Marek Barabasz wobec Stanisława Grabińskiego.
Artykuł 190 kk par.1 stanowi:
Kto 1. grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli 2. groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Są tu dwa warunki, które muszą być spełnione jednocześnie: sama groźba i poczucie zagrożenia. Grabiński, w czasie, kiedy nastąpiło rzeczone zdarzenie był uwikłany w sprawę o zatrucie jego jeziora przez zakłady Farmutil, należące do Henryks Stokłosy. Groźby karalne do niego kierował Marek Barabasz rzecznik prasowy Stokłosy przed Sądem Rejonowym w dniu 11 lipca 2006 roku, kiedy to Grabiński prowadził protest głodowy w związku z przewlekającym się procesem. Fakt przewlekłości postępowania jest niewątpliwy, bo skarżący otrzymał odszkodowanie po ujawnieniu opieszałości Sądu Rejonowego w Pile. Świadkowie potwierdzili zaistnienie takiej okoliczności, wypowiadania gróźb, co sąd przyjął za udowodnione. Sąd zauważył jednocześnie, że drugi element tej koniunkcji, a więc poczucie zagrożenia nie daje się racjonalnie uzasadnić, ponieważ pokrzywdzony złożył wniosek o ściganie po upływie kilku miesięcy od zdarzenia, a więc według poglądu Sądu zagrożenie to nie było tego rodzaju, żeby wzbudzało w pokrzywdzonym realną obawę, tym bardziej, że przez ten czas nikt nie zabił, lub w inny sposób nie skrzywdził Grabińskiego. Tylko zabito z broni palnej jego psa.


Dodał Świadek dnia 2008-07-27 19:35:01
Co, oprócz kłamstw i pomówień, ma Barabasz do ekologów? Nie dał odpowiedzi na pytanie: Jak zakończyło się prześwietlenie Krupy i jego Stowarzyszenia SEPW z Farmutilu, finansowane przez przestępcę?! Czy pomawianie zakładów utylizacyjnych nie będących własnością Stokłosy,czyli konkurencji, to dzialalność ekologiczna zgodna ze statutem SEPW?! Może ukaże się na ten temat jakiś obszerny artykuł w Tygodniku Nowym ze zdjęciami lotniczymi? Jedno kłamstwo więcej nie robi różnicy.
Dodał Baj dnia 2008-07-25 20:07:07
do dziada:
Pan Barabasz został uniewinniony od zarzutu rzekomych gróźb pozbawienia życia, które zrodziły się w głowie pewnego psychopaty, wysławiaj się precyzyjnie dziadu jeden!
Dodał Mr Big dnia 2008-07-25 12:27:28
Znowu zostałeś ogłupiony! Barabasz zapłacił grzywnę, którą sąd mu nakazał prawomocnym wyrokiem. Jak sie kłapie dziobem, to sie płaci. Podobnie jak Szalbierz i Czapla - Furtacz.
Dodał # dnia 2008-07-25 11:23:21
Barabasz został uniewinniony za groźby pozbawienia życia
Dodał dziad dnia 2008-07-25 11:21:21
a ja wiem,ze barabasza za baner zostal uniewinniony przeciez
Dodał paragraf bis dnia 2008-07-25 07:59:20
Może oni dostali te wypłaty, których pracownicy Farmutilu w Śmiłowie nie widzą od miesiąca?
Dodał pytek dnia 2008-07-24 01:57:01
a ja ich ostatnio widziałem i wydaje mi się, że raczej dobrze im się powodzi
Dodał No 5 dnia 2008-07-23 22:34:35
Za baner z pomówieniami pana G. wystawiony przed sądem przez farmutilki Marek Barabasz - naczelny kłamca Farmutilu i Tygodnika Nowego został skazany przez sąd za pomówienie i zapłacił 5 tys. kary! Za inne pomówienia zapłacili słono: Mariusz Szalbierz i Anna Czapla Furtacz. Jakoś niezbyt dobrze się wiedzie farmutilowskim sługusom.
Dodał Paragraf dnia 2008-07-23 21:31:05
ale co robi Pan G.., ktoremu pewne panie za pewne uslugi swiadczone osobiscie zjadly kombajn? kiedys w gazecie przed sadem byl taki baner trzymany przez protestujacych pracownikow farmutilu
Dodał ciekawy dnia 2008-07-23 11:07:25
Czekam i czekam na wyniki prześwietlenia ekologów z Farmutilu ze Stowarzyszenia Ekologicznego Północnej Wielkopolski.
I nic.
Czyżby SEPW zostało zdelegalizowane za działalność pozostającą w rażącej sprzeczności ze statutem?
Dodał baba dnia 2008-07-23 10:30:02
Dodał Maniek dnia 2008-07-22 20:43:15: " ktoś muwi... " No, no! Poziom - mniej niż zero. Poza tym -podpisuj się "Maniak"! Za darmo ci powiem, że smród z utylizacji padliny zabija. Powoli i skutecznie. Pocztaj, jesli umiesz, statystyki o zachorowalności i umieralności w powiatach Wielkopolski. Dowiesz się, że to prawda. Za darmo! Na płatne zlecenia liczą wyłącznie stokłosiki farmutiliki i radni bezradni w Kaczorach. Za darmo liżą tyko sobie.
Dodał Za darmo! dnia 2008-07-22 21:44:29
jeżeli ktoś muwi o tym że zagrożone jest jego życie od smrodów pochodzących ze spalania odpadów mięsnych to musi być albo chorym psychicznie, albo działać nas czyjeś płatne zlecenie - dobrze płatne bo za robienie z siebie idioty pewnie sporo kosztuje
Dodał Maniek dnia 2008-07-22 20:43:15
Nie zuważyłem, żeby któryś z ekologów siedział u psychiatry albo w areszcie śledczym. O Stokłosie tego powiedziec nie można. Był w obydwóch miejscach, a nawet w jednym nadal przebywa!
Dodał Chłe... chłe... chłe.. dnia 2008-07-22 19:53:28
Maniek, powiedz ty mi, skąd wiesz o stanie chorobowym ekologów, skoro sam uważasz, że do ustalenia, czy się komuś przytrafił potrzeba "psychiatry z dużym doświadczeniem zawodowym"? Czy twój przypadek nie powinien być rozpoznany przed wszystkimi innymi?
Dodał rabarbar dnia 2008-07-22 18:40:43
Prześwietlaniem tych "ekologów" powinien zająć się psychiatra z dużym doświadczeniem zawodowym, aby mógł rozpoznać tak nietypowy stan chorobowy.
Dodał Maniek dnia 2008-07-22 12:47:34
Stokłosina zbiera opinie na temat zbrodniarza. Na swój temat juz wszystko wie? Pewnie była u lekarza?
Dodał ciekawy, jak Stokłosina dnia 2008-07-22 10:28:18
a co na to Borubar?
Dodał rabarbar dnia 2008-07-21 19:55:09
Stowarzyszenie prześwietlone. Płuca i serce bez zmian. Tętno miarowe(78/min), ciśnienie prawidłowe (R/R 120/80). Kręgosłup bez skoliozy, kifozy, lordozy, prawidłowy.
Dodał doktor dnia 2008-07-21 16:33:27
choc pewnie akurat one to bardziej lizaly
Dodał ciekawy dnia 2008-07-21 14:57:04
a co robi Pan G.? ktoremu pewne Panie zjadly kombajn??
Dodał ciekawy dnia 2008-07-21 14:56:09
erka. Naucz się czytać ze zrozumieniem!

Kodeks Karny

Art. 7. [Zbrodnia i występek]
§ 1. Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem.

§ 2. Zbrodnią jest czyn zagrożony karą pozbawienia wolności powyżej lat 3.

§ 3. Występkiem jest czyn zagrożony grzywną, karą ograniczenia lub pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc

Art. 8. [Umyślność] Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie, występek można popełnić także nieumyślnie.

Art. 9. [Rozwinięcie] Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewiduje możliwość jego popełnienia, na to się godzi.

Dodał hej! dnia 2008-07-21 12:51:49
hej Majka, czy ty w ogóle rozumiesz znaczenie słowa "zbrodniarz"? Widzę, że chyba nie. Szkoła podstawowa się kłania.
Dodał erka dnia 2008-07-20 19:40:41
Wójt, towarzysz Wolski Brunon wiedząc o przestępstwach Stokłosy, nie poinformował oragnów ścigania. Za zaniechanie obowiązku winien jest przestępstwa ukrywania i mataczenia na rzecz ukrywania przestępcy. Mówiąc prosto: ma udział w przestępstwie za co grozi odpowiedzialność karna - art. 231,§ 1. i § 2 Kodeksu Karnego. Można się z tego dowiedzieć, że za to grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności! W związku z tym, można powiedzieć, że Wolski jest takim samym zbrodniarzem, jak Stokłosa. Wątpię, żeby społeczeństwo gminy, które głosowało w wyborach na przestępcę, wiedziało o jego zbrodniczej działalności.
Dodał Majka ze Śmiłowa dnia 2008-07-20 16:28:58
Wójt Brunon Wolski został wybrany w wolnych demokratycznych wyborach przy dużej frekwencji. Zdeklasował swojego rywala wystawionego przez ekipę pani Sienkiewicz. To o czymś chyba świadczy, chyba że ustruj demokratyczny nie jest znany temu towarzystwu bezustannie i bezpodstawnie atakującemu Wójta Kaczor.
Dodał Majka z Kaczor dnia 2008-07-19 23:03:17
Dodał: prawo władzy
Dnia: 2008-07-19 16:38:07
--------------------------------------------------------------------------------

Nasza Gazeta Kaczory lipiec 2008! (od kilku dni niedostępna na stronie UG Kaczory) Szanowni Państwo! Myślę ,że wszyscy mieszkańcy naszej gminy zauważyli ,że zniknęły od pewnego czasu uciążliwości związane z działalnością zakładów utylizacyjnych działających na terenie naszej gminy -mam na myśli oczywiście uciążliwości związane z wydobywaniem się odorów z tych zakładów. Cieszy mnie oraz radnych Rady Gminy fakt, że zapowiedzi właściciela zakładów pana Henryka Stokłosy zostały zrealizowane. Zapewnienie takie składał Pan Henryk Stokłosa na zebraniach wiejskich (w każdej miejscowości ) oraz na sesjach Rady Gminy Kaczory. Jak trudny był to problem do zrealizowania znali wszyscy, którzy byli wtajemniczeni w sposób rozwiązywania tego problemu. Podejmowane próby ?realizowane inwestycje w celu likwidacji tych uciążliwości nie dawały rezultatów , dopiero po zastosowaniu najnowszej w świecie technologii pozwoliło na ujarzmienie odorów co z wielką ulgą przyjmujemy wszyscy i gratulujemy właścicielom Państwu Annie i Henrykowi Stokłosom ,oraz ich pracownikom za osiągnięte efekty. Według zapowiedzi prezesa tej firmy pana Przemysława Andryszaka w najbliższym czasie wszelkie zapachy znikną bezpowrotnie .W chwili obecnej trwa rozruch technologiczny zamontowanej linii co może spowodować pewne perturbacje rozruch ma być zakończony w lipcu tego roku.. Chcę poinformować Państwa, że radni Rady Gminy wraz ze mną udadzą się po najbliższej sesji do zakładu w celu obejrzenia zamontowanej linii technologicznej, oraz poznania zasady działania. Jeszcze raz serdecznie gratuluję osiągniętych efektów. Życzę dalszej pełnej sukcesów działalności zakładów ?Farmutil H.S?z pożytkiem dla właścicieli i mieszkańców gminy Kaczory. Jak zawsze trzymam kciuki za Waszą pomyślność i wszystkich pracowników Państwa zakładów. Z serdecznymi pozdrowieniami dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Brunon Wolski (wójt gminy) (bez komentarza !?!)

Dodał: zbigniew chomiuk-kaczory
Dnia: 2008-07-19 18:32:29
--------------------------------------------------------------------------------

Pan mgr.tzw.wojt juz nizej nie mogl upasc w swojej obludzie i glupocie.Taka dola komucha,ktory zawsze bedzie lizac,lizac i lizac,byle miec z tego profity.Oj! Wolski,podloscia i zaklamaniem daleko juz nie zajdziesz,chyba,ze.. .no wiesz?

Dodał: dr
Dnia: 2008-07-19 22:52:43
--------------------------------------------------------------------------------

Obawiam się, że wójt Brunon Wolski ze stresu dostał choroby psychicznej zwanej paranoją maniakalną! Mieszkańcy gminy Kaczory powinni dać mu czas na leczenie i zdjąć chorego ze stanowiska wójta. W swoim szaleństwie gotów popełnić wiele szkód gminie i mieszkańcom. Proponuje referendum. Jak długo można zostawić władanie gminą człowiekowi z ograniczoną odpowiedzialnością? O tym, że nie śmierdzi wójt oraz właściciel Farmutilu mówią i piszą od 2004 r. A smród, jaki był, taki jest!

Dodał Ale jaja! dnia 2008-07-19 22:57:42
ludzie - czy ktoś o zdrowych zmysłach was jeszcze słucha?
Dodał hary dnia 2008-07-19 22:52:06
to Dariusz K. ma wspaniałą pamiątkę,...

Mógłby sobie jeszcze zrobić fotkę przed więzieniem we Wronkach, albo Wołowie, czy gdzie bądź indziej. Pomożemy.
Dodał Przemków Dwóch ZJ. dnia 2008-07-19 19:13:08
Zawsze wiadomo było, że margines społeczny, to przestępcy notorycznie łamiący prawo. Skazańcy, którzy nie poddają się resocjalizacji. Do takich właśnie należy Henryk Stokłosa. Stokłosa dwukrotnie skazany na kary więzienia. Niczego się nie nauczył i nadal trwa w kłamstwie i pomówieniach. Głupio być żona marginesu? Jak głupi śmieszny dzieciak, który tupaniem i wrzaskiem chce osiągnąć swój cel. Tutaj tupaniem i wrzaskiem jest wystawianie śmiesznych i obraźliwych dla społeczeństwa napisów w Śmiłowie, organizowanie wieców poparcia, listów poparcia w gminie i we wsi, wysyłanie chamskich listów otwartych, i ogłupionych kłamstwami pracowników do Warszawy w celu robienia zamieszania.
Dodał cytat dnia 2008-07-19 11:38:08
to Dariusz K. ma wspaniałą pamiątkę, ładnie wyszedł, przynajmniej był powód żeby garnitur ubrać
Dodał sister dnia 2008-07-19 09:57:41
a ja jednak będę dociekał co z tym kibelkiem u Ireny S.

Po co dociekać. Przemysław Zdunek robił tam zdjęcia od strony lasu i może ci dać do obejrzenia za parę groszy.
Dodał opserwator dnia 2008-07-19 01:24:07
Ciekawe, czy byli na Rakowieckiej 37?
W przypadku obciachu do kwadratu i pod pierwiastkiem otrzymujemy całą masę rozwiązań, bo nie wiemy, którego stopnia jest pierwiastek. I to boli, szczególnie, że pan Krupa wygląda n-ta jak potęga liczby większej od 1, gdzie n>>2.
Dodał rachmistrz dnia 2008-07-19 01:17:15
Ania kazała jechać, delegację podpisała, to chłop skrzyknął ludzi na wycieczkę do Warszawy
Dodał dnia 2008-07-18 20:29:24
obciach
do kwadratu
i
pod
pierwiastkiem
panie
Dariuszu
Dodał eko dnia 2008-07-18 20:27:33
to jest link do tej wspaniałej foty:
http://www.tygodniknowy.pl/galeria/pikietapracownikow14072008/lista/36.dhtml
ostatnie zdjęcie
obciach na maxa
Dodał eko dnia 2008-07-18 20:26:49
Nieeeeee.... no to zdjęcie Krupy przed Ministarstwem Sprawiedliwości jest po prostu boskie - zobaczcie sobie w fotogalerii
Dodał eko dnia 2008-07-18 20:25:25
Starosta tak prześwietlił swoich przyjaciół, że nic nie znalazł
Dodał takt dnia 2008-07-18 20:15:18
Heniek Stokłosa to chłopak morowy
Uciekł za granicę chociaż nie był zdrowy
Ojra tarira ojra, tarira ojra, tarira raz, dwa, trzy.
Niemcy go złapali, jak audicą hulał
Heniek nie chce wysiąść, udaje konsula.
Ojra, tarira ojra...

Dodał Felek Zdankiewicz dnia 2008-07-18 19:10:32
Rzeczpospolita, 5 czerwca 2008 r. str.A5 ----- Komisja sejmowa nie dla Stokłosy. Anna Stokłosa chce, by sprawą jej męża zajęła się komisja sejmowa d.s. nacisków. Jej przewodniczący odmawia. Żona byłego senatora wysłała w tej sprawie pismo do przewodniczącego komisji Andrzeja Czumy (PO). Można w nim przeczytać, że Stokłosa padł ofiarą zmowy, służb specjalnych, prokuratury i aparatu skarbowego, a świadkowie, którzy go obciążają, to ? ludzie z marginesu społecznego". Stokłosa nie przyznaje się do winy, a jego żona zapowiada, że na sali sądowej nastąpi kontratak. Powoli wyjdą na jaw wszystkie fakty. Ludzie, który chcieli zniszczyć mojego męża, muszą się mieć na baczności ? zapowiada Anna Stokłosa. ---- Annie Stokłosowej pomyliły się marginesy społeczne. Zawsze wiadomo było, że margines społeczny, to przestępcy notorycznie łamiący prawo. Skazańcy, którzy nie poddają się resocjalizacji. Do takich właśnie należy Henryk Stokłosa. Stokłosa dwukrotnie skazany na kary więzienia. Niczego się nie nauczył i nadal trwa w kłamstwie i pomówieniach. Głupio być żona marginesu? Jak głupi śmieszny dzieciak, który tupaniem i wrzaskiem chce osiągnąć swój cel. Tutaj tupaniem i wrzaskiem jest wystawianie śmiesznych i obraźliwych dla społeczeństwa napisów w Śmiłowie, organizowanie wieców poparcia, listów poparcia w gminie i we wsi, wysyłanie chamskich listów otwartych, i ogłupionych kłamstwami pracowników do Warszawy w celu robienia zamieszania. Obrażanie nazywając nieudacznikami i frustratami uczciwych ludzi, którzy nigdy nie popełnili przestępstwa. Dla takich stokłosików uczciwy obywatel, to głupek, który sobie nie radzi w życiu! Tylko cwaniak i złodziej, co dużo nakradł i nie dał się złapać, to margines z innej strony? Może dlatego Stokłosowa wysłała ankiety do mieszkańców gminy Kaczory, aby odpowiedzieli czy popierają Stokłosę, czy są przeciw niemu. Wtedy łatwiej będzie się mścić na tych, co byli przeciw. Jak można popierać złodziejstwo, kombinatorstwo, chamstwo i bandytyzm?! Ciekawe, skąd Stokłosowa wzięła nazwiska i adresy ludzi, do których wysłała swoją ankietę? Od wójta Brunona Wolskiego? Czy chodziła od domu do domu i wypytywała? Takiej inwigilacji społeczeństwa nie było od czasów głębokiej komuny lat pięćdziesiątych! ZASTRASZANIE LUDZI, TO STARA SPRAWDZONA PRAKTYKA HENRYKA STOKŁOSY. KILKADZIESIĄT LAT SIĘ SPRAWDZAŁO! JEGO ŻONIE TEŻ DOBRZE WYCHODZI!
Dodał rm dnia 2008-07-18 18:01:24
i w referacie ochrony srodowiska nasz heniuś ma swoich ludzi,takich zaufanych
Dodał fryga dnia 2008-07-18 16:47:38
a ja jednak będę dociekał co z tym kibelkiem u Ireny S.
uważam że w XXI wieku ludzie mają prawo do załatwiania potrzeb fizjologicznych w komfortowych warunkach, choć niekoniecznie mają odwagę się o to upomnieć
Dodał felek dnia 2008-07-18 15:49:06
Jakos nie widzę hymnów nt. fanów Stokłosy wywiezionych do Warszawy! Nie ma się czym chwalić? W telewizji wypadli jak z autobusu do rowu! 'Hitler i Stalin też mają fanów. Biedaki tworzące pikietę nawet nie wiedzieli, po co tam są. Gdyby znali prawdę spaliliby się ze wstydu! Bandyta, który jest właścicielem firmy ma być nietykalnym bandytą, czy już bandytą być przestaje?'
Dodał dnia 2008-07-18 11:29:34
Zaczyna się od tego, że się pozwala na pisanie na różnych forach bez ogonków, przecinków i kropek, a kończy na wtórnym analfabetyzmie.
Dodał .,- dnia 2008-07-18 11:15:59
Niedorobione mydłki zawsze coś sknocą. I tacy ludzie zabierają sie za reprezentowanie interesów innych obywateli? Skundlało nam prawo, bo skundlali juryści wiją gniazdka osobistego powodzenia na trwaniu swojej korporacji. A naiwny Strzembosz uważał, że środowisko sam o się oczyści. Tymczasem skamielina trwa.
Dodał 0! dnia 2008-07-17 23:58:42
Tego typu rozwiązanie jest zgodne z najwyższymi standardami, spełniającymi rygory Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1678/206.

Nie istnieje takie rozporządzenie.
Dodał Ten, który wie na pewno dnia 2008-07-17 22:08:21
"Tygodnik Nowy wielokrotnie opisywał nieekologiczną działalność stowarzyszenia".

Tygodnik Nowy ogłosił konkurs "Kameleon 2005" za wydarzenia, które podobno miały miejsce, ale w roku 2006. Co więcej, wygrał obywatel, który nie brał w nim udziału. A więc to, co Tygodnik Nowy pisywał i pisze nadal niekoniecznie warte jest przeczytania.
Dodał Misiek z Walki Młodych dnia 2008-07-17 22:04:56
Felek! Masz guza na mózgu od farmutilowskich smrodów, czy od żarcia padliny w pasibrzuchu?
Dodał feluś dnia 2008-07-10 23:23:22
Henryka Stokłosę z PZPR wyrzocono za złodziejstwo!
Dodał Towarzysz dnia 2008-07-10 18:54:12
a co tam u Ireny S. słychać? kibelek już wybudowany? czy nadal pracownicy muszą się załatwiać bardziej "ekologicznie" ?
Dodał felek dnia 2008-07-10 14:02:39
i ciechanowski był w PZPR.
Dodał saria 1. dnia 2008-07-09 19:58:57
pan starosta był nawet członkiem PZPR!
Dodał farmutilek dnia 2008-07-09 02:13:15
a pan starosta nie był kiedyś członkiem tego stowarzyszenia?
Dodał Bolek z Jeziorek dnia 2008-07-08 22:28:03
Jakim prawem Stokłosa może domagać się czegoś, czego nigdy nie uznawał?!
Człowiek, który prawa człowieka miał za nic. Sam stanowił własne prawo tyrana i sam je wymierzał! Biciem i zastraszaniem. Upodleniem, przemocą i przekupstwem! Prawo Henryka Stokłosy! Ponad prawami obowiązującymi wszytkich ludzi.
Niech Stokłosa napisze do Trybunału Praw Człowieka, że to on sam jest prawodawcą na świecie i wszystkie Trybunały muszą być mu posłuszne!
Uwięzić sędziów Trybunału do czasu, aż zrobią to, co im Stokłosa każe!
Bo, jak nie, do lasu kopać doły!

Na razie,dosyć tragifarsy.
Czekam na następny transparent pod zakładami mięsnymi w Śmiłowie.
Dodał Marek dnia 2008-07-08 03:08:43
faktycznie ktoś w Farmutilu perspektywicznie myśli...
Dodał znajomy dnia 2008-07-06 10:29:16
"H.STOKŁOSA WIĘŹNIEM POLITYCZNYM IVRP" Jeśli chodzi o fakty, to jeszcze nie jest więźniem, tylko aresztantem. Miejmy nadzieję, że słowo "więźniem" wkrótce stanie się faktem. Tak samo, jak wywieszony ongiś na stokłosowym barze w Śmiłowie napis "Bar u Przestępcy" zamiast żartu, stał się faktem dokonanym.
Dodał Agis dnia 2008-07-06 09:03:49
Oj, jaki mądry Krupa! Duży i młotowaty! Nawet nie potrafi nauczyć się na pamięć tego, co mu kazali. Do kabaretu gminnych matołów z Kaczor nadaje się do czyszczenia butów Wolskiemu i bezRadnym. Hihihihihihihi
Dodał Hihihihihihi... dnia 2008-07-05 17:53:35
Pooddychaj "deflorator" trochę świeżym powietrzem z Farmutilu. Zapewniam, że za chwilę nie będziesz miał czym deflorować, bo ci się w trąbkę zwinie, jak stary, wyschnięty korniszon. I tylko żonka będzie przewracać maślanymi oczami za byle portkami, aby nie stąd.
Dodał Patolog dnia 2008-07-05 15:51:37
Dariusz Krupa to bardzo mądry facet, widziałam w telewizji jak sie wypowiadał - niech walczy dalej o swojego szefa
Dodał Grażyna z Kaczor dnia 2008-07-05 10:03:30
Właśnie! Ciekwe, skąd Krupa i spółka ekoterrorystów z Farmutilu mieli forsę, na wynajęcie samolotu i zdjęcia lotnicze konkurencyjnych zakładów utylizacyjnych?! Ze składek SEPW?
Dodał Ojej! dnia 2008-07-05 00:53:42
nimi się powinien prokurator zająć a nie starosta, ale dobre i to na początek, trzeba mieć nadzieję, że ktoś ich w końcu rozliczy za tę "ekologiczną" działalność
Dodał deflorator dnia 2008-07-04 20:09:38
Dodał taki jeden dnia 2008-06-18 02:20:58 poradził odmalować transparent po zakładmi miesnymi w Śmiłowie zakurzony mączką z padliny i obsrany przez ptaki, ale nie doradzał następnych idiotyzmów.
Dodał taki jeden dnia 2008-07-03 12:22:43
Przewodniczący Dariusz Krupa " Nadal mamy poczucie zagrożenia i krzywdy, jaką wyrządzają nam osobnicy o nieuczciwych intencjach i nie zawsze czystych rękach." Ojej! Co ten Heniek wam narobił!
Dodał Ojej! dnia 2008-07-03 12:13:41
Chyba rzeczywiście komuś mózg zachorował. Przed Farmutilem w Śmiłowie pojawił się napis: "H.STOKŁOSA WIĘŹNIEM POLITYCZNYM IVRP"! Tylko chory mózg mógł to wymyślić. W malignie! Henio nadal pierze i szoruje.
Dodał Chichot!!! dnia 2008-07-02 22:24:07
chyba komus mozgi zachorowaly, a nie dzieci choruja..pozdro dla EKO oszo ...mow!!!!!
Dodał przejezdzam przez smilowo dnia 2008-07-02 08:11:23
Chorują prawie wszystkie dzieci. Najgorzej mają te, które umierają na raka. Na twoje przyjdzie pora. Teraz śmierdzi w Wysokiej, Mościskach i Starem. Ty Maniek jak będziesz miał problemy w łóżku, to spytaj lekarza, czy inhalacje smrodem mogą pomagać. Twój syn może być bezpłodny.
Dodał Troska dnia 2008-07-01 23:48:24
obrzygany - nie dziwię się, że twoje dzieci chorują ...
Dodał Maniek dnia 2008-07-01 17:59:03
Kto z redakcji NA OCHOTNIKA, pojedzie pomóc Heniowi w pracach godpodarskich w celi?
Dodał Troska dnia 2008-07-01 17:02:35
Zainstalowanie rury do spalań, wyposażenie jej w sterowanie, nawet wysoko zaawansowane technicznie, nie musi trwać dwa lata i kończyć się niemożnością uruchomienia. Najlepiej wtedy zgonić swoją nieumiejętność na siły zewnętrzne: piorun z jasnego nieba, czary - mary, ekolodzy - upierdliwcy, zima, albo lato. To wszystko już było. Wystarczy przeczytać ponownie serial "Kulisy porażki wyborczej Henryka Stokłosy". Panu staroście zalecam tę lekturę, jako bardzo pouczający wstęp do czynności związanych z zapowiadanym "prześwietleniem". Samo nadanie przez autora wątku takiej nazwy świadczy o niezrozumieniu relacji, jakie istnieją pomiędzy starostą jako organem władzy wykonawczej, a organizacją pozarządową.
Jeśli każdy może zlecić staroście kontrolę wszystkiego, to ja zwracam się o skontrolowanie przedmiotowej "Spółki Adwokackiej Reichelt, Gutowski i Partnerzy z Poznania", bo obawiam się, że ta spółka może zajmować się organizowaniem i legalizowaniem prostytucji dziecięcej dla potrzeb Hamburga. Tak oczywiście być nie musi, ale czy nie może? To trzeba skontrolować!

Dodał o żesz ty dnia 2008-07-01 12:51:23
KŁAMIECIE, JAK ZWYKLE W TYGODNIKU NOWYM! SMRÓD WALI, NARÓD RZYGA! DZIECI CHORUJA I POWOLI WSZYSCY ZDYCHAMY! A WY, BARANY, DALEJ BRONICIE PRZESTĘPCY, KTÓRY NAM ZGOTOWAŁ GEHENNĘ! WSTYD! WARTO SIE SPRZEDAWAĆ, JAK TANIE DZIWKI, (RED)?!
Dodał obrzygany dnia 2008-07-01 02:19:37
Nie lubię, kiedy ktoś mnie myli z innymi. Ja swoje komentarze podpisuję. Proszę przeczytać cytat z pewnego wywiadu. - ?NASZE ZAKŁADY MAJĄ NAJLEPSZĄ
LOKALIZACJĘ NA TERENIE CAŁEJ POLSKI.
USYTUOWANE SĄ W OBSZARACH ZALESIONYCH,
W KTÓRYCH

NIE ISTNIEJE RYZYKO
OSIEDLANIA SIĘ PRZEZ LUDZI?. -

HENRYK STOKŁOSA -
Rozmawiał Tadeusz Wojciechowski
www.zywnosc.com.pl

Dodał Ana100 dnia 2008-06-30 12:41:24
'"ja bym tam nigdy nie weszła" - zarzekała się z usmiechem' SAMA - nigdy! Skoro o kłamstwach mowa - http://tygodninowy.strony.alfatv.pl/aktualnosci/pokaz/1134.dhtml - Dariusz Krupa: "wojna wydana Naszej Firmie i jej właścicielowi - senatorowi Henrykowi Stokłosie, ma podłoże polityczne" CZYŻBY?! OD KIEDY PPOSPOLITE PRZESTĘPSTWA SĄ POLITYKĄ?! Krupa: "Nigdy nie utrudnialiśmy i nie mamy zamiaru utrudniać żadnej obiektywnej i zgodnej z prawem kontroli". Cha cha cha! Jak nie mam humoru, to sobie czytam takie kawałki i od razu śmiech mnie ogarnia!
Za nie wpuszczenie kontroli na teren Farmutilu H. Stokłosa dostał 8 miesięcy więzienia w zawiasach na dwa lata! Ochroniarz Leon Werner może się poszczycić podobnym wyrokiem za podobny wyczyn. I kto kłamie?!
Przed wyborami samorządowymi H. Stokłosa skłamał w oświadczeniu, że nie jest karany i startował do wyborów na radnego ze Śmiłowa. Za to sąd go skazał na następne kilka miesięcy więzienia w zawiasach. Czy te wyczyny to sprawa polityczna i za nie też odpowiadają ekolodzy?

Dodał Kto kłamie, ten kłamie dnia 2008-06-29 15:57:00
znowu kolejne ekologiczne kłamstwo - pani Sienkiewicz wypowiadała się w radiu merkury że wejdzie do farmutilu tylko w asyście policji i dziennikarzy,
"ja bym tam nigdy nie weszła" - zarzekała się z usmiechem
Dodał Jozef z Kaczor dnia 2008-06-29 14:23:29
Tak ją zaprosił, że nie ustalił terminu! Warunek Ireny Sienkiewicz był tylko jeden: przyjdzie z dwoma przedstawicielami SEPZN. Stokłosa otrzymał na pisemnie. Nie raczył odpowiedzieć, tak samo, jak SEPW Krupy z Farmutilu. Kilka "zaproszeń" Stokłosy było skuteczne - do sądu! Gdzie 7 ekologów oskarżył o pomówienie i przegrał z kretesem! I co? Nadal zaproszenie aktualne? Ekologów się lekceważy, robi gesty na pokaz i nic z tego nie wynika. Nie było i nie ma cienia dobrej woli ze strony Stokłosów i Farmutilu! Jest tylko zjadliwa nagonka, obrażanie, pozwy do sądu i próby zniszczenia reputacji ekologów i ich firm! Nie wpuszcza się ekologów nawet z oficjalną Komisją z Poznania. Przestańcie się ośmieszać!
Dodał Baba z Kaczor dnia 2008-06-29 14:12:42
zaprosił panią Sienkiewicz do zwiedzenia swojego zakładu, najpierw pisemnie a później nawet osobiście przed jej domem - sama to potwierdziła
Dodał Dzidek ze Śmiłowa dnia 2008-06-29 13:16:56
CZY KTOŚ WIDZIAŁ, ŻEBY STOKŁOSA KOGŚ O COŚ PROSIŁ???!!!
Dodał Hi hi hi hi....!!! dnia 2008-06-29 13:02:03
hahaha - przyszedł i na niego nakrzyczał... a Brodala takie niewiniątko, że się tego wystraszył - a był trzeźwy w ogóle?
tak samo Koperowa - niech pokaże to pismo że Stokłosa rządał od niej sprzedania jej lokalu, podejrzewam że w piśmie jest zawarta prośba a nie rządanie,
i to jest własnie problem,
ludzie typu Koperowa czy Brodala dookoła szczekają teraz na Stokłosę, manipuluja faktami, bo wiedzą, że on jest za kratkami i nie ma mozliwości temu zaprzeczyć - to bardzo nieładnie z ich strony.
Dodał cezar'68 dnia 2008-06-29 12:54:13
Pani Jolanta Koper przedstawiła w sądzie dwa pisma od Henryka Stokłosy, w których Stokłosa żadał sprzedania mu Dworku w Garbównie. Chciał również kupić dom Mścisława Brodali. W tym celu osobiście wraz z obstawą przyszedł do domu Brodali i na niego nakrzyczał. Rzeczywiście ciekawe, po co Stokłosie Dworek i dom Brodali w Śmiłowie? Absurdalne? A dokumenty są!
Dodał Obserwator dnia 2008-06-29 12:00:29
Obydwie poniższe tezy mają jedną wspólną cechę - są równie absurdalne.
Dodał Tadeo dnia 2008-06-29 10:28:44
Idąc tym rozumowaniem i stosując podobne insynuacje można stwierdzić:
Teraz Rozumiem. To dlatego Koperowej bardzo zależało, żeby wykupić Pasibrzucha?! Na tym polu teraz się boi konkurencji?!
Śmieszne co? Ciekawe po co Stokłosie dworek w Grabównie?
Dodał Tadeo dnia 2008-06-29 10:27:50
Nie wiedziałem, że o to chodzi! Teraz rozumiem. To dlatego Stokłosie bardzo zależało, żeby wykupić Dworek w Grabównie?! Na tym polu też się boi konkurencji?!
Dodał Bronisław dnia 2008-06-29 00:30:51
chłopie nie trudź się, przecież Ana100 to Jola K. - szansa na podjęcie rzeczowej i konstruktywnej dyskusji z tą panią jest zerowa (od momentu kiedy powstał Pasibrzuch konkurencyjny dla jej lokalu oddalonego o kilka km),
Dodał Tadeo dnia 2008-06-28 22:18:31
Ana 100 - zobacz sobie swoje wpisy na radiomerkury.pl a potem przeczytaj co tu napisałaś, zobacz sobie gdzie jest więcej nienawiści, zobacz jakie tam sa wulgaryzmy, kiedyś nawet zadawałem sobie trud żeby to czytać i czasami się wpisywałem, ale teraz już nawet tam nie wchodzę
powiem szczerze, że nawet się boję z tobą wchodzić w dyskusję, bo zaraz posypie się na mnie masa obelg że jestem sługusem Stokłosy itp...
Dodał Jozef z Kaczor dnia 2008-06-28 18:32:16
Czytam, czytam i nie rozumiem! Kto kogo nienawidzi? Kto jest ?oszalały z nienawiści do Stokłosy?? Skąd wiadomo, że społeczeństwo jest szczęśliwe z powodu zatrutego środowiska? Jestem ekologiem z SEPZN. Henryk Stokłosa jest mi obojętny. Pozostali ekolodzy też nie mają żadnych uczuć względem HS! Trzeba mieć mentalność swojego pana, żeby sądzić, że na Stokłosie świat się zaczyna i kończy! Tak nie jest! Piszę do tych, którzy maja klapki na oczach. Jednak nie jest mi obojętna zakopana padlina, która zagraża wszystkim mieszkańcom, nie tylko Gminie Kaczory i zwolennikom przestępcy. Zagrożenie jest dużo szersze. Przeszkadza mi trujący smród z Farmutilu i przeraża to, że w Powiecie Pilskim mamy największą zachorowalność na najbardziej śmiertelne choroby niż w całej Polsce!
Wyraźną nienawiść widać tu, na forum i w Tygodniku Nowym. Czasem też ją słychać w wypowiedziach radnych gminy i wójta na sesjach w Kaczorach. Skierowana jest pod adresem ekologów, jakby oni byli winni całego zła wyrządzonego przez Stokłosę i jego firmy.

Dodał Ana100 dnia 2008-06-28 17:25:13
faktycznie to dowód na to, że rzeczowa rozmowa was raczej nie interesuje
tylko nie przypisujcie sobie tego że reprezentujecie lokalne społeczeństwo, reprezentujecie tylko i wyłącznie siebie, czyli kilku oszalałych i chorych z nienawiści wrogów Stokłosy
Dodał cezar'68 dnia 2008-06-28 17:01:29
Stowarzyszenie Ekologiczne Północenj Wielkopolski założone w Farmutilu jest narzędziem do nękania zakładów utylizacyjnych konkurencyjnych dla Stokłosów. Wcześniej w tym celu Stokłosa używał trybuny senackiej. Wystraczy poczytać oświadczenia senatora Stokłosy. Na szczególną uwagę zasługuje jedno: 2. posiedzenie Senatu RP 26 października 2001 r. http: //www.senat.gov.pl/k5/dok/sten/oswiad/stoklosa/0203.htm Jeszcze w sprawie "cezar'68 dnia 2008-06-28" i wyciągania ręki. ZŁU NIE WOLNO PODAWAĆ RĘKI! ZŁO NALEŻY POTĘPIAĆ!
Dodał czujny dnia 2008-06-28 15:56:16
Kompromis ZŁEM i moralym z dnem reprezentowanym przez Tygodnik Nowy jest niemożliwy.
Dodał Do: cezar'68 dnia 2008-06-28 15:40:57
ładnie to tak obrażać - ludzie czy ktoś wam za to płaci? opluwacie wszystkich, którzy maja inne zdanie niż wasza garstka - Urząd Gminy w Kaczorach czy redakcję największej w regionie gazety która zaczęła pokazywać wasze patologie , czy nie lepiej byłoby wielkodusznie wyciagnąć dłoń? pokazać że jest u was jakaś wola kompromisu? nie stać was na to? czy jesteście aż tak małymi karłami moralnymi?
ten ktoś kto wypisuje w waszym imieniu (tego SPZN) te wszystkie brednie w internecie robi wam złą robotę, bo przez niego rozsądni ludzie postrzegaja was jako oszołomów, a przecież nikomu nie podobaja się odory, nawet pracownikom farmutilu
Dodał cezar'68 dnia 2008-06-28 14:46:10
Na szczęście ubeckie metody rządzenia ludźmi są reliktem, który ostał się tylko w Farmutilu i Urzędzie Gminy w Kaczorach. Reszta kraju jest wolna! Jak byś uważnie czytał Tygodnik Nowy, to byś wiedział, że w tej gebelsowskiej szmacie tylko kropki i przecinki są prawdziwe!
Dodał Do: Bodzio! dnia 2008-06-28 14:05:14
Stokłosa obiecał, że dopiero będzie śmierdziało! Za karę znarowionym mieszkańcom! Dlatego Farmutil wystąpił o pozwolenie na zwiększenie produkcji smrodu i mączki! Wójt Gminy Kaczory - Brunon Wolski, człowiek bez honoru i sumienia, jest za zasmordzeniem całego powiatu pilskiego!
Dodał Kaczorek dnia 2008-06-28 14:00:13
ja bym te bande zdelegalizowal, bo oni tylko szum medialny wzniecają, a zupełnie nie mają racji bo już dawno smrodów od stokłosy nie czułem a mieszkam w Wysokiej, czasami coś tam chwilowo zawieje, ale to już nie to co było kilka lat temu,
poza tym zgadzam sie z tym co w Tyg. Nowym wyczytałem że jak by nie przeszkadzali te urządzenia zainstalować to o smrodach nik by juz nie pamietał i również o nich
i właśnie to ich najbardziej boli, że pójdą w zapomnienie
Dodał Bodzio dnia 2008-06-28 13:10:34
'Osobnym obszernym tematem jest "osobista wojna", jaką nie szczędząc środków i przy wydatnym wsparciu prokuratora, ekolodzy wypowiedzieli Henrykowi Stokłosie'.

To zdanie (red) świadczy o niepełnym średnim wykształceniu. Użycie określenia "osobista wojna" w stosunku do zbioru o mocy większej od 1, jest właśnie świadectwem niedokształcenia. Jeżeli przyjmiemy, że (red) oznacza redaktora naczelnego, to się oczywiście nikt nie dziwi.

Zdanie odwrotne jest za to całkiem do przyjęcia. Henryk Stokłosa wypowiedział osobistą wojnę Stowarzyszeniu. Przejawem tego jest wystąpienie spółki adwokackiej Reichelt, Gutowski i Partnerzy z Poznania o skontrolowanie działalności SEPZN. Rozśmieszają argumenty, szczególnie o naruszaniu sfery osobistych przypadłości Henryka Stokłosy. Rzeczy powszechnie znane nie wymagają dowodu i nie da się ich schować pod korcem.
Dodał Mietek W. dnia 2008-06-28 12:22:47
Prokurator!
Dodał Jola dnia 2008-06-28 02:26:27
nie możliwe Jolu - jeszcze przytyłaś? jak tak dalej pójdzie to niedługo pękniesz, i kto wtedy będzie nadzorował działalność Farmutilu ?
Dodał edek dnia 2008-06-27 10:43:06
Miło, że się ktoś za mną stęsknił. Właśnie kończę fotograficzną historię SEPZN. Chętnie się podzielę nią z np. panem Zdunkiem. Pod warunkiem, że dostanę płytę z obiecanymi zdjęciami od pana Janickiego. Dla was nic za daromo. Nie będę do was dokładać z mojej emerytury. Jeżeli chodzi o moje prześwietlenie, to może trwać dłużej niż dwa miesiące, bo statnio znowu przytyłam.
Dodał Jola Koper dnia 2008-06-27 03:05:28
a kto prześwietli starostę?
Dodał pracownik starostwa dnia 2008-06-26 17:03:49
Koperowej nie dadzą rady prześwietlić, bo jest to baba z jajami. A jaja ze stali kwasoodpornej 1H18N9T. Miękkie promieniowanie nie przechodzi, a twardzieli na naszym terenie brak, co widać choćby po tym, że Stokłosa mógł przez tyle lat truć naród i mało kto się odważył sprzeciwić. A koperowa się sprzeciwiła. Nawet kiedyś się rozsypała w tyralierę, żeby odkryć u Stokłosy niezabezpieczone szamba w Kostrzynku. Pisał o tym Figiel w Tygodniku Nowym. Figiel wyleciał, a Koprowa ma sie dobrze
Dodał dnia 2008-06-26 16:05:05
na razie chyba prześwietlają jeszcze ekooszołomów, dla przykładu prześwietlanie takiej Koperowej zajmie pewnie ze dwa miesiące
Dodał Maniek dnia 2008-06-26 09:57:54
Czy Stowarzyszenie Ekologiczne Północnej Wielkoposki już prześwietlone?
Dodał deko-eko dnia 2008-06-26 02:15:50
Jak już ich będzie prześwietlał, to niech weźmie ze sobą wykrywacz kłamstw (taki z dużą skalą).
Dodał policjant dnia 2008-06-24 11:38:24
Ktos sie wstydzi swojego nazwiska (red)?
Dodał buhahahahahaha dnia 2008-06-23 22:46:47
już to kiedyś pisałem, ale powtórzę dla tych co niezorientowani:
próżność tego pana jest powszechnie znana
Dodał edek dnia 2008-06-23 19:52:30
Do grona ogłupiaczy społeczeństwa w Farmutilu dołączył pan Prezes Zarządu Farmutilu we własnej osobie! Powiedział publicznie, że o padliniastą mączkę zabiegają firmy ze Słowacji i Niemiec. Prawie się o nią biją! Kurde, ale fajnie! Henek Stokłosa, od pół roku osadzony, będąc jeszcze na wolności, też tak twierdził! Pan Prezes Zarządu Farmutilu zapomniał opowiedzieć na pytanie, dlaczego w takim razie, padliniasta mączka zalega po sufit w garażach bazy transportowej Farmutilu, dlaczego sie zapaliła i dlaczego pracownicy Farmutilu nie wezwali Straży Pożarnej?! Dlaczego musieli to zrobić zagrożeni otruciem i spłonieńciem mieszkańcy Śmiłowa?! Co najmniej 6 jednostek Straży Pożarnej gasiło pożar!
Dodał Obywatel dnia 2008-06-23 17:35:08
"Dodał zelgniewik dnia 2008-06-21" pomylił osrane osoby, bo za daleko szukał! Starosta zarządził kontrolę wszystkich organizacji ekologicznych. Stowarzyszenie Ekologiczne Północnej Wielkopolski, którego szefem jest Dariusz Krupa, młot pneumatyczny do wykorzystania, na wieść, że farmutilowskie SEPW jest kontrolowane dostał szoku i z tego powodu farmitilki mają sraczke! Stowarzyszenie SEPZN jest już dawno po kontroli! Z tego powodu Irena Sienkiewicz i pozostali członkowie SEPZN mają się doskonale, tak samo, jak przed kontrolą! Dziękujemy, gratulacje są zbędne! Pocałować możecie się sami.
Dodał "Głupia, szczerbata baba ze wsi"! Hej! dnia 2008-06-23 17:24:36
Heniek Stokłosa, śmieszny chłopak z Lipin, żeby zagospodarować zgodnie z przepisami mączkę z padlin, które przerabia tylko oficjalnie! Bez tych, które przerabia na lewo. Musiałby mieć 120 tysięcy hektarów ziemi do zaorania!
Dodał Maniuś z Margonina dnia 2008-06-23 17:14:20
Dla Asa mam zadanie domowe. Ile trzeba mieć do dyspozycji powierzchni uprawnej, żeby zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej wykorzystać mączkę mięsno - kostną pochodzącą z utylizacji? Rane: roczny przerób ok. 1000000 ton. Mączki mięsno - kostnej można użyć jako polepszacza gleby w ilości 5 ton na hektar raz na dwa lata. Pozostałe dane można uzyskać z literatury i raportu o oddziaływaniu na środowisko zakładów Farmutil.
Dodał Janko Muzykant dnia 2008-06-23 12:43:24
Dla Asa mam zadanie domowe. Ile trzeba mieć do dyspozycji powierzchni uprawnej, żeby zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej wykorzystać mączkę mięsno - kostną pochodzącą z utylizacji? Rane: roczny przerób ok. 1000000 ton. Mączki mięsno - kostnej można użyć jako polepszacza gleby w ilości 5 ton na hektar raz na dwa lata. Pozostałe dane można uzyskać z literatury i raportu o oddziaływaniu na środowisko zakładów Farmutil.
Dodał Janko Muzykant dnia 2008-06-23 12:43:23
To jest dowód na to że teza o kwardaturze koła jest prawdziwa
Dodał dr pusty dnia 2008-06-23 09:18:17
Logika ekologów jest taka: Nie damy zamontować żadnych urządzeń póki nie przestanie śmierdzieć. A nie przestanie śmierdziec póki nie zamontuje się tych właśnie urzadzeń. Rozumie ktos, o co tu chodzi?
Dodał Krys dnia 2008-06-23 08:41:51
Czy w tym sporze o farmutilowskie smrody nikt nie może być choć w miare obiektywnym? Nikt nie dyskutuje , wszyscy warczą na siebie. Po co?
Dodał As dnia 2008-06-23 08:39:22
Najlepiej o stanie defekacyjnym wie papier toaletowy, czego gratuluję "zelgniewikowi".
Jrenka pisze się Irenka dupku.
Dodał Ludź dnia 2008-06-22 22:52:28
no i co Jrenka już jest osrana

Dodał zelgniewik dnia 2008-06-21 17:14:15
wasze ujadanie przynosi odwrotny skutek - dobrze o tym wiecie ekooszołomy
faktycznie gdyby nie wasze ciągłe donosy, paszkwile, odwołania to mielibyśmy już dawno czyste powietrze w gminie Kaczory
Dodał Bolek z Jeziorek dnia 2008-06-21 13:15:10
"Niepokój może budzić fakt, iż przedmiotowe Stowarzyszenie, którego statutowym celem jest ochrona środowiska naturalnego, zaangażowało się czynnie i podjęło środki prawne celem uniemożliwienia realizacji przedsięwzięcia, zmierzającego do poprawy warunków naturalnych w Śmiłowie".
Niepokój może budzić... -, ale czy budzi, nie wiemy. Tego nam nie ujawnia donosiciel.
Infantylność tego tekstu jest na poziomie wystąpienia Stokłosy 4 listopada 2005 roku, kiedy napadł na Karolczaka, bo wydawało mu się, że droga publiczna należy się byłemu senatorowi. Jak dziecko w piaskownicy, o babkę (z piasku).
Warunki naturalne nie wymagają poprawy i to akurat przez Stokłosę. Warunki naturalne są, z natury. Stokłosa wpływa niszcząco na środowisko, otoczenie, w którtym żyją tysiące ludzi i to nie tylko w Śmiłowie. Wystarczy zakreślić okrąg o promieniu 30 kilometrów ze środkiem w "Barze u przestępcy". Powierzchnia wewnątrz okręgu jest poddana szkodliwemu oddziaływaniu śmiłowkich zakładów utylizacyjnych.
Wtórny analfabetyzm, nieumiejętność wypowiadania się na piśmie, to jedyne cechy, jakich można doszukać się w doniesieniach kancelarii prawniczej z Poznania, w której bryluje Gutowski.
Dodał Schlimman dnia 2008-06-21 10:37:10
My nic właśnie nie chcemy od Stokłosy, a on się uparł, że nam da powąchać. I nie jest to Chanel Pour Monsieur, a zwykłe gówna i destrukty substancji biologicznych.
Dodał Mój Nos dnia 2008-06-21 10:20:10
Ludzie, co wy chcecie od tego Stokłosy. Chyba zbyt wielu ludziom pomógł, zvyt wiele firm i miejsc pracy stworzył. Dzięki niemu możecie na siatkówkę chodzić, a wczesniej na żużel. A taka banda - bo innego słowa użyć nie mogę - wyszabrowała od kogoś jakieś jego zwolnienie lekarskie i wysłała to do prokuratury. Co to za ludzie zawistni...
Dodał Edyta dnia 2008-06-20 11:45:44
Wybatożyć onego.
Dodał Kiemlicze dnia 2008-06-20 11:36:28
wataha się pisze, mości Soroka i wichrzycielstwem.
Dodał pułkownik AK. dnia 2008-06-20 11:35:30
Mości Fi-kołek, dobrze waść prawisz. Problem jeno w tym, że owa watacha - ekologiczną się mieniąca, nie ekologią, a wichtrzycielstwem się zajmuje.

Dodał Soroka dnia 2008-06-20 11:06:41
Niestety, Henia nie będzie, a zostanie zasrana Polska. Dzięki Brunonowi Wolskiemu, pancernemu, betonowemu, czerwonemu wójtowi. oszołom wójt jest odporny na wiedzę i rozum. Tylko chciwość jest w nim ogromna.
Dodał buuuuuu dnia 2008-06-20 03:21:56
W piątej księdze mojżeszowej 23; 13, 14, stoi: Poza obozem będziesz miał pewne miejsce i tam na zewnątrz będziesz wychodził. Wśród swoich przyborów będziesz miał łopatkę, a gdy przykucniesz na zewnątrz, wykopiesz nią dołek, po przykucnięciu przykryjesz to, co z ciebie wyszło.
Pan Henryk tak właśnie postępował, co pan Gutowski z kolei uznał za prawo pana Stokłosy do usadzenia klocka i zakopania go zgodnie z przepisem zakonu. Ale my widzimy, że to kloc jest ogromny, a łopatka ci ma postać kolumny samochodów wywrotek.
Panu Gutowskiemu zapodajemy, że pan Stokłosa na swojej prywatnej ziemi może się zesrać osobiście, może sobie poganiać się w berka z Anną i dzieciakami, może pograć w palanta z Leonem Wernerem, albo w szachy z Girgielem, ale nie może zagracać gównami, mierzwą, sierścią, zwłokami, odpadami terenu, który jest Polską. Stokłosa śmiertelny jest, a Polska ma trwać.
Dodał Fi-kołek dnia 2008-06-19 22:40:46
Podobno Starosta zalecił również prześwietlenie innch ekologów. Ukochane pieszczochy Henia Stokłosy, gdzie członkami są wszyscy pracownicy - Stowarzyszenie Ekologiczne PóŁnocnej Wielkopolski przy Farmutilu HS w Śmiłowie - przeżyli szok z powodu kontroli!
Dodał Zawał! dnia 2008-06-19 17:00:38
O skarbach H.Stokłosy zakopanych na działce nr 85, przedstawiciel "najlepszej kancelarii" adwokackiej w Poznaniu, pan Gutowski mówi "Ale, o ile mi wiadomo, miało to miejsce na terenie należącym do Farmutilu, a nie członka stowarzyszenia". Wniosek z tego taki, że pan Gutowski raczej nie jest najlepszym ogniwem tej kancelarii. Tak, jak Stokłosa na pewno nie jest filantropem!
Dodał cha! dnia 2008-06-19 11:23:07
Za waszą głupotę płaci wam Stokłosa, a nas stać na NASZĄ WŁASNĄ, WOLNĄ I NIEZLEŻNĄ! Was na to nie stać! Buchachacha...!
Dodał WOLNY "ekooszołom"! dnia 2008-06-18 22:22:11
gdyby trzeba było płacić odszkodowania za własną głupotę, to wy ekooszołomy już dawno byście z torbami poszli... na czele z waszą paniąSienkiewicz
Dodał bonux dnia 2008-06-18 20:45:24
Opluwanie się definitywnie skończy, kiedy Tygodnik Nieświeży pójdzie z torbami płacąc odszkodowania. Już nadszedł czas.
Dodał opluty dnia 2008-06-18 17:40:17
za to wasze radio Merkury mówi "czystą prawdę"
i to ma być publiczne radio
zabiorą abonament to się skończy opluwanie w publicznych mediach
hehehe
Dodał Wiechu dnia 2008-06-18 13:47:10
Tygodnik Nowy, a kłamstwa stare! Śmierdzą jak 5 tysięcy ton padliny zakopanej na działce nr 85 w Śmiłowie i tej, zakopanej na śmietniku w Jeziorkach! Kiedy Heniek to posprząta? Padlinę nielegalnie zakopaną pochodzącą z powodzi 1997 r. też należy posprzątać. Razem z ziemią, która jest nią przsiąknięta!
Dodał krtek dnia 2008-06-18 09:19:14
Stary refren Tygodnika Nieświeżego! Ten kabaret jest coraz bardziej śmieszny! Pomówić, rzucić podejrzenia, zwlec do swojego poziomu. Chachacha! Gdyby, choć jeden zarzut wobec kogoś z SEPZN się potwierdził, to ktoś z ekologów by siedział w sąsiedniej celi i mógł pogrypsować sobie z Heniem przez ścianę jak równy z równym. Niestety, ku żalowi zdesperowanych przyjaciół przestępcy, niczego ekologom nie można zarzucić. Za ekspertyzy płaci Stokłosa! Jakie to proste. Stokłosa się procesuje, powołuje ekspertów, przegrywa, płaci. A ekspertyzy są gotowe! Życzę nadziei za 3 miesiące. Wszak nadzieja matką głupich! Odmalujcie transparent pod Farmutilem, bo się już nieco zakurzył. Turyści mają się, z czego pośmiać! Taka atrakcja!
Dodał taki jeden dnia 2008-06-18 02:20:58
FINANSE IM TRZEBA PRZEŚWIETLIĆ, CIEKAWE SKĄD MAJA KASĘ NA TAKIE SHOW, EKSPERTYZY KTÓRYMI SIĘ CHWALĄ, WYJAZDY DO WARSZAWY ITP.
WĄTPIĘ, ŻEBY Z WŁASNEJ KASY TO FINANSOWALI
Dodał CIEKAWSKI dnia 2008-06-17 20:50:35
wystarczy prześwietlić tylko ich głowy
Dodał Mr X dnia 2008-06-17 17:32:44
Odnoszę wrażenie, ze członkowie Stowarzyszenia wcale nie dążą do likwidacji śmiłowskich smrodów. Straciliby rację bytu dlatego przeszkadzają w załozeniu urządzeń ten smród neutralizujących.
Dodał As dnia 2008-06-17 16:26:25
widzę, że ekologiczna brać zagościła na portalu należącym do znienawidzinej gazety
Dodał Fax dnia 2008-06-17 10:10:00
Oj, wy żuczki, nic nie kumacie. To jest zakamuflowany atak Szejnfelda na Bugajskiego. Bugajski był członkiem Stowarzyszenia i będzie uznawany za niewiarygodnego w przypadku potwierdzenia prawidłowości działalności Stowarzyszenia. Teraz będzie mu Szejnfeld wiercił dziurę w brzuchu, żeby go spacyfikować, bo Bugajski się wyemancypował i nie chce słuchać Szejnfelda - poplecznika Stokłosy. Adaś - Laluś jako wiceminister gospodarki będzie udawał, że dba o rozwój przedsiębiorczości, a od środowiska jest inny minister.
Dodał Polaryzator dnia 2008-06-17 09:37:52
ja na miejscu stokłosy to był kazał was zasmrodzić do końca, na znak protestu przeciwko opluwaniu, kazałbym otworzyć wszystkie bramy w utylizacji
Dodał Kali dnia 2008-06-17 09:33:43
"Gdyby nie odwoływanie się stowarzyszenia od każdej urzędniczej decyzji dotyczącej funkcjonowania Farmutilu, okoliczni mieszkańcy o odorach zapomnieliby już kilka lat temu".
Gdyby zamiary inwestora Farmutil, kwestionowane przez Stowarzyszenie - które działa dopiero od niespełna czterech lat - były wzorem porządku, ładu materialnego i wyższych wartości moralnych, organy administracji państwowej dawno by ośmiały odwołania, protesty, a w rezultacie lekceważyłyby w przyszłości osoby, co do których miałyby wiedzę, że są niekompetentne. Tak nie jest protesty są uzasadnione, a stanowisko Stowarzyszenia zasługuje na uwagę. Fermutil nie ma pozwolenia na działalność. Od tego trzeba zacząć. Ktoś wybuduje budę dla psa, już jest kłopot, trzeba uzyskać zezwolenie. A tu taki wielki zespół różnych form działalności gospodarczej i bez zezwolenia? Tu jest sedno rzeczy.
Dodał Fi-kołek dnia 2008-06-17 09:29:07
Psy stokłosowe podwinęły ogony?!
Dodał ??? dnia 2008-06-17 02:14:19
"...spójrz racjonalnie na problem , a nie przez pryzmat twojej nienawiści do Stokłosy ..."
Z tego krótkiego tekstu dowiadujemy się o nie mniej niż dwóch możliwościach zajęcia się problemem. Są to: 1.spojrzenie racjonalne; 2. spojrzenie przez pryzmat. To ciekawe, że w tej dychotomii spojrzenie przez pryzmat nie zasługuje na zaliczenie do czynności rozumnych. A przecież użycie pryzmatu Nicola dało tak piękne rezultaty w fizyce i chemii, naukach, którym nie można chyba odmówić, że posługują się rozumem, a aparat poznawczy, jakiego używają, stosują w badaniach jest kwintesencją racjonalizmu. To o co chodzi?
Dodał Polaryzator dnia 2008-06-16 23:40:29
Henryk Stokłosa pozostanie w areszcie. "Na dzisiejszym posiedzeniu Sąd Okręgowy w Warszawie przedłużył byłemu senatorowi ten środek zapobiegawczy do 30 września" - powiedział Radiu Merkury rzecznik tego sądu, Wojciech Małek.Czyli Heńka można się spodziewać najwcześniej W LIPCU 2015 r.


Dodał Do Wany, która ma zarośnięte uszy. dnia 2008-06-16 20:03:08
Stokłosa nie wraca, tylko wychodzi z mamra.
Dodał WANDA-L dnia 2008-06-16 15:49:32
Ta notatka służbowa konstrukcją, zamysłem twórczym przypomina niesławnej pamięci paszkwil - donos w odcinkach "Kulisy porażki (czyt. klęski) wyborczej Henryka Stokłosy." Ten styl, no i ten podpis (red), wstydliwy, jak kryptonim Bolka, będący ucieczką od odpowiedzialności. Współgra z tym tchórzostwem zatroskanie o zawartość moralną, o nasze prawo do nazywania się ekologami, szczególnie, że troska o stan środowiska jest od zawsze naczelnym hasłem Farmutilu, do zlekceważenia. Takie to proste. Należało prowadzić inwestycje tak, żeby mieszkańcy nie musieli zapominać kilka lat temu o uciążliwych smrodach, a żeby smród na masową skalę nie wystąpił. A konkretnie, ile lat temu? Kilka lat, to 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Załóżmy, że max. 9. Zajrzyjcie w swoje flepy. To wtedy smród się właśnie spotęgował. Był to czas umacniania imperium zła Stokłosy. To wtedy lało się pasem parcianym drobnych złodziejaszków, którym zarobki utrzymywało się na złodziejsko niskim poziomie. To wtedy wykorzystywało się żołnierzy służby czynnej do zbierania kamieni na polach Stokłosy, bo był senatorem i członkiem komisji obrony narodowej. Trzeba było zapewnić armii odpowiednią ilość kamieni na wypadek konfliktu.
Czego wy szukacie sługusy mafioza? Nie umiecie prawidłowo sformułować swoich pretensji, nie wiecie, jak co się nazywa w nomenklaturze prawniczej. 100000 ludzi albo się z was śmieje, albo wam złorzeczy.
Dodał Beniamin F. dnia 2008-06-16 15:45:05
LUDZIE - SĄD PRZEDŁUŻYŁ DZIŚ ARESZT DLA HENRYKA STOKŁOSY O PÓŁ MIESIĄCA, PRZED CHWILĄ PODAŁO TO RADIO RMF
CZYLI W LIPCU WRACA
Dodał WANDA dnia 2008-06-16 15:18:23
całe to stowarzyszenie jest śmiechu warte - już nawet nikt z Farmutilu nie chce z wami dyskutować na tym ustanowionym przez was poziomie, a ta pani Sienkiewicz to w ogóle pośmiewisko jest, karierę na smrodach chaiała zrobić, do parlamentu się dosteć, i co z tego wyszło? kontunuacja wiejskiego żywota i poklask grupki oszołomów ...
Dodał śmiłowianin dnia 2008-06-16 15:14:47
"Gdyby nie odwoływanie się stowarzyszenia od każdej urzędniczej decyzji dotyczącej funkcjonowania Farmutilu, okoliczni mieszkańcy o odorach zapomnieliby już kilka lat temu". Kilka lat temu nie było SEPZN. Stokłosa przez 15 lat powtarzał co roku, a szczególnie przed wyborami: "W przyszłym roku nie będzie żadnych odorów. Zakład się modernizuje..." I co? "Modernizuje" się do dziś dnia! Śmierdzi, jak śmierdziało! Na dodatek wybudował drugą utylizację i wmawiał, że "jest bezwonna". To, dlaczego teraz śmierdzą obydwie śmirdzielnie?! Niech Tygodnik Nowy o tym napisze, bo mieszkańcy są ciekawi. A najbardziej ciekawi mieszkańców to, kiedy naprawdę przestaną być truci!
Dodał sąsiad ze Śmiłowa dnia 2008-06-16 14:43:12
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności...? Oj, ponosi, ponosi. Nie za wpisy na forum, ale za zniewagi w gazecie!
Dodał buchachacha...................... dnia 2008-06-16 14:33:37
"Stowarzyszenie nie wyraziło jednak zgody na zawieszenie postępowania, uniemożliwiając tym samym przyjęcie ustaleń korzystnych dla środowiska naturalnego obszarów Śmiłowa". A to dlatego panie (red.) żeby "zawieszenie" nie trwało tyle, co modrnizacja strego zakładu - "Pilutil", która trwa nieprzerwanie od 15 lat i końca nie widać! Przypominam, że Pilutil nadal pracuje NIELEGALNIE!
Dodał DLATEGO! dnia 2008-06-16 14:27:31
Po pierwsze: Irena Sienkewicz NIE PROWADZI ŻADNEJ DZIAŁALNOŚCI GOPODARCZEJ. Firmę ma jej mąż. Opowiedzialność zbiorowa przeszła do historii, jak bolszewickie NKWD i wywózki całych rodzin na Sybir. Jak i rozstrzeliwanie przez hitlerowców rodzin za to, że brat był w partyzantce.
Po drugie: W krzakach pod domem pani Ireny Sienkiewicz siedzą różni pełnomocnicy, niekoniecznie anonimowi. Czasami pojawiają się z aparatem fotograficznym. Życzę im udanych zdjęć!
Dodał Do Józefa z Kaczor i Mańka dnia 2008-06-16 13:56:24
Niemoralne jest napadanie na ekologów! Uczciwych ludzi, którzy bronią siebie i swoich sąsiadów przed ich niszczeniem przez chciwego przedsiębiorcę, któremu nieobce jest dążenie ?po trupach do forsy?. O "moralnym prawie" mówi ktoś, kto o moralności nie ma pojęcia. Henryk Stokłosa z senackiego fotela zapytał Ministra Spaw Wewnętrznych, czy Marek Kąckowski - funkcjonariusz Policji, wykładowca w Szkole Policji, który na zebraniu wiejskim w Jeziorkach zapytał Stokłosę, kiedy przestanie śmierdzieć z Farmutilu, ma moralne prawo do wykonywania zawodu. Ekolog Marek Kąckowski został oczyszczony z pomówień Stokłosy i jego zwierzchnicy uznali, że ma takie prawo! Ekolodzy MAJĄ MORALNE PRAWO WALCZYĆ O ZDROWIE I ŻYCIE SWOJE i MIESZKAŃCÓW, BO KAŻDY OBYWATEL RP MA PRAWO DO ŻYCIA W CZYSTYM ŚRODOWISKU! Nikt nie ma moralnego prawa zarabiać pieniędzy cudzym kosztem. Tym bardziej, że koszty ponoszone przez mieszkańców powiatu pilskiego są ogromne! Płacą zdrowiem i życiem. Wstyd, że nie rozumieją tego ludzie, którzy służą wyłącznie Stokłosom i ich interesom.
Dodał eko dnia 2008-06-16 13:22:30
"ludzkie odchody powinny trafiać do oczyszczalni ścieków, bo są o wiele bardziej groźne dla środowiska, niż zwierzęce kości czy odory rozkładającego sie mięsa" Święta racja!!! Powiedz w takim razie, dlaczego z Farmutilu nieoczyszczone odchody trafiły na pola Zelgniewa, Brodnej Śmiłowa i Jeziorek zamiast do oczyszczalni? Znalazłeś sobie, gamoniu, jeden zarzut pod adresem pani Sienkiewicz, do którego skierowany do kontroli przez Farmutil PIP, nie miała zastrzeżeń. Przypatrz się zarzutom wobec Stokłosy! Tylko 6 z nich, to przekręty finansowe, a jest ich aż 22.
Dodał ekoludek dnia 2008-06-16 13:19:01
"Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej Irena Sienkiewicz powiedziała Radiu Merkury, że nie ma nic przeciwko kontroli przez starostę, wojewodę i sąd, ale nie przez anonimowego pełnomocnika Farmutilu."
- brawo Irena, ale uważaj na anonimowego pełnomocnika, bo on może siedzieć w krzakach pod twoim domem ...
:-)

Dodał Maniek dnia 2008-06-16 13:10:36
hej ekoludki - pochwalcie się lepiej czy wasza pierwsza dama już wybudowała kibel dla pracowników swojej stolarni w Jeziorkach... może chociaż małą latrynę? - zrobiła by tym gestem więcej dla środowiska niż cała ta zadyma se Stokłosą
ludzkie odchody powinny trafiać do oczyszczalni ścieków, bo są o wiele bardziej groźne dla środowiska, niż zwierzęce kości czy odory rozkładającego sie mięsa
Dodał Jozef z Kaczor dnia 2008-06-16 12:59:01
Heniek ma swoją wierna żonę, która trzyma za pysk całą firmę! Przez nią i tak rządzi. Nie widzę tutaj żadnego problemu. Henryk Stokłosa powinien opuścić więzienie dopiero po oczyszczeniu całego zdewastowanego przez siebie środowiska. Na miejscu sędziego właśnie tak bym napisał wyrok. Długość odsiadki uzależnić od czasu oczyszczenia gminy Kaczory! Myślę, że to by było sprawiedliwe. Przynajminej za przestępstwa przeciwko środowisku.
Dodał Wkurzony dnia 2008-06-16 12:49:48
Bez BEZPIECZNEJ TECHOLOGII utylizacji odpadów i padliny Farmutil zostanie zamknięty. Stokłosowie o tym doskonale wiedzą. Żadnej łaski nie robią nikomu tylko sobie, jeżeli chcą utrzymać firmy. Bez ich zakładów inne firmy w Polsce doskonale sobie poradzą ze wszystkimi odpadami i padliną. Na dodatek korzyść byłaby podwójna: 1. Śmierdzące i cieknące padlinowozy nie smrodziłyby po drogach całej Polski. 2. Gmina Kaczory mogłaby się rozwinąć nareszcie, jako zielone zagłębie i mieszkańcy mogliby zacząć rozwijać agroturystykę. Agroturystyka daje więcej miejsc pracy niż obydwie padliniarnie. Co najważniejsze - NIKOGO NIE TRUJE i jest NIEZALEŻNA do Stokłosów i ich widzimisie!
Dodał Ana100 dnia 2008-06-16 12:42:20
przepraszam , ale jak ktoś może siedzieć i sprzątać po sobie syf w innym miejscu,
nie uważasz , że to niemożliwe? spójrz racjonalnie na problem , a nie przez pryzmat twojej nienawiści do Stokłosy
Dodał też wkurzony dnia 2008-06-16 12:40:20
Ekolodzy sugerowali niewypuszczanie truciciela z mamra pewnie dlatego, że Stokłosa zasmrodził cały powiat, zatruł ziemie padlinami, rzeczki i jezioro ściekami i zwiał stąd pozostawiając po sobie gnój! Też uważam, że trzeba mu uniemożliwć następna ucieczkę! Niech siedzi i zabiera sie do posprzątania po sobie syfu, który zafundował mieszkancom wbrew ich woli!
Dodał Wkurzony! dnia 2008-06-16 12:31:16
Jak czytam wypociny Any100 (która wg mnie jest członkiem SPZN) to się zastanawiam, po co w ogóle Farmutil bawi się w te termooksydatory. NIe lepiej byłoby tę kasę przeznaczyć np na siatkówkę?
Dodał Maniek dnia 2008-06-16 12:29:46
Farmutil i Tygodnik Nowy robią to, co im najlepiej wychodzi. Kłamią, kłamią, oszukują czytelników. Kłamstwo i manipulacja! Gdyby, prawdą było chociaż jedno słowo o działaniu SEPZ niezgodnym ze Statutem, Stokłosa i jego sługusy, dawno by doprowadzili do zdelegalizowania Stowarzyszenia. To, co próbują wmówić mieszkańcom o nowym "Termooksydatorze" jest kłamstwem. Urządzenie, o którym mowa nie posiada dokumentacji, która by potwierdziła, że jest to, o czy trąbią. Nie ma ŻADNYCH ATESTÓW i dokumentu, który by dopuszczał je do użytkowania w Polsce. Moim zdaniem, jest to następna kombinacja Stokłosów przeciwko mieszkańcom gminy Kaczory i powiatu pilskiego! Dlaczego Anna Stokłosa nie może pokazać dokumentów? Bo ich nie ma. Pilutil, czyli nowa śmierdzielnia została zbudowana nielegalnie, na podstawie sfałszowanego raportu oddziaływania na środowisko. Ale nawet w tym dokumencie jest powiedziane, że jest to technologia EKSPERYMENTALNA DOPUSZCZONA DO STOSOWANIA W POLSCE I LITWIE! Czy my jesteśmy królikami doświadczalnymi dla Hiszpana, którego skutki oddziaływania na Polaków, gówno obchodzą?! Zamydlanie oczu obywatelom może się Stokłosom udać, ale SEPZN jest po to, aby te kłamstwa miały krótkie nogi i żeby już nigdy więcej Farmutil nie wprowadził nowych emitorów śmierdzącej trucizny do naszych organizmów!
Dodał Ana100 dnia 2008-06-16 11:16:44
...wszystkie krętactwa farmutilu i tygodnika nowego mają krótkie nogi..., ale tymczasem wielu mieszkańcom gminy Kaczory mącą w głowach...tymczasem!
Dodał Wacek dnia 2008-06-16 08:46:18
dokladnie sama nie potrafi porządku u siebie utrzymac a szumi wszedzie
Dodał jeziorczanin dnia 2008-06-14 13:55:03
prześwietlić tę bandę - najlepiej promieniowaniem jądrowym

Dodał ekolog dnia 2008-06-13 16:22:53