InServices

Wrocław 50-538
ul. Armii Krajowej 4C/6

Doskonałym sposobem uzyskania kapitału na rozwijanie firmy są dotacje z Unii Europejskiej. Nie wystarczy jednak samo zgłoszenie chęci otrzymania dofinansowania. Przedsiębiorca występując o dotację z UE musi wypełnić dużą ilość formalnych wymogów, właściwie przygotować projekt, ominąć szereg biurokratycznych pułapek. Bez posiadania stosownej wiedzy i doświadczenia właściwe przygotowanie i złożenie projektu jest niezwykle trudne i z rzadka tylko kończą się sukcesem w postaci udzielenia dofinansowania. By powiększyć swe szanse na dofinansowanie warto zatem powierzyć przygotowanie aplikacji fachowcom.

Właśnie tego rodzaju usługi oferuje firma InServices. Firma gwarantuje profesjonalną pomoc na wszystkich szczeblach projektu, od przygotowania dokumentacji konkursowej, poprzez wnoszenie poprawek w trakcie oceny projektu aż po nadzór realizacji i rozliczenia projektu. 

InServices to nie jedynie pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych, firma prowadzi także szeroko rozumiane doradztwo biznesowe. Zajmuje się również organizacją szkoleń, zarówno dla osób planujących dopiero rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, jak i dla czynnych już przedsiębiorców pragnących poszerzyć swą wiedzę i kompetencje. W ofercie InServices znajdziemy również  Interim Management, czyli czasowe zarządzanie na zlecenie. Taki specjalista na zlecenie to doskonały sposób na rozwiązanie wielu problemów wynikających w trakcie zarządzania firmą, szczególnie przy realizowaniu nowatorskich dla stałego personelu firmy projektów, wypracowywaniu i wdrażaniu trudnych zmian restruktyzacyjnych czy planowaniu nowych strategii rozwoju firmy.