USŁUGI

!!!! naprawy telewizorów - LCD i sprzętu AGD, z dojazdem, tel. 602-523-819.

nd296370

BUDOWNICTWO ogólne zagrodowe. 691-588-828.

nd296257

ODNAWIANIE wanien. 600-979-826.

nd296268

ŻALUZJE, rolety, tel. 67/2 123 123, 669-355-655 67/215-37-02. Sklep, Walki Młodych 16.

nd296218