PRAPA Piotr Rytlewski Autorska Pracownia Architektoniczna

Bydgoszcz 85-658
ul. Litewska 16

PRAPA to nie tylko pracownia architektoniczna, której nadrzędnym celem jest kreowanie projektów budowlanych. To także pełna opieka nad całym przedsięwzięciem, począwszy od przygotowania wniosku o decyzję w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu, na zakończeniu budowy kończąc.

PRAPA Piotr Rytlewski Autorska Pracownia Architektoniczna