Polski Ład: miliardy w ramach drugiego naboru

  • 31.05.2022, 10:27
  • Krzysztof Kuźmicz
Polski Ład: miliardy w ramach drugiego naboru
Rząd Prawa i Sprawiedliwości przekazał kolejne pieniądze na rozwój naszego regionu! Znamy już wyniki drugiego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Łącznie region dostanie ponad 800 791 480 zł bezzwrotnego dofinansowania.

Każda jednostka samorządu terytorialnego czy związek JST mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek którego wartość dofinansowania nie przekroczyła 65 mln zł, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie przekroczyła 30 mln zł oraz jeden wniosek z dofinansowaniem nie przekraczającym 5 mln zł.

- Do gmin i powiatów z północnej Wielkopolski trafi ponad 300 mln zł – mówi poseł Marcin Porzucek. - Dofinansowanie wynosi ok. 90% zadania. Dzięki temu samorządy mogą zrealizować projekty o których do niedawna mogły tylko pomarzyć. One same wskazywały co jest najbardziej oczekiwane przez mieszkańców. To druga edycja programu. W ramach pierwszej, której wyniki były ogłoszone jesienią, trwa budowa przedszkoli Szydłowie i Tarnówce, sali gimnastycznej przy szkole w Kruszewie czy amfiteatru w Czarnkowie. Natomiast pilscy kibice żużla nadal oczekują rozpoczęcie przebudowy stadionu przy ul. Bydgoskiej. Miasto otrzymało na niego 16 mln zł rządowej dotacji.

W ciągu kilku tygodni nastąpi rozstrzygnięcie dodatkowego naboru na inwestycje w gminach popegeerowskich. Starosta pilski aplikuje o środki na drogę Nowy Dwór-Leżenica. Poseł Porzucek zapewnia: Pan starosta może spać spokojnie. To bardzo dobry wniosek.

Powiat Pilski - 18 999 000 zł

1. Budowa ścieżki rowerowej Ujście – Byszki – 4 749 000 zł

2. Modernizacja dróg powiatowych na terenie PP – 14 250 000 zł

Gmina Piła - 30 000 000 zł

1. Budowa infrastruktury drogowej z oświetleniem na osiedlu Motylewo – 17 700 000 zł

2. Rewitalizacja terenów nadrzecznych Miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej 4 500 000 zł

3. Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą – 7 800 000 zł

Gmina Białośliwie – 5 100 000 zł

1. Przebudowa ul. Lipowej – 1 600 000 zł

2. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie 1 700 000 zł

3. Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 – 1 800 000 zł

Gmina Łobżenica – 10 150 000 zł

1. Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo – 4 300 000 zł

2. Budowa kanalizacji Witrogoszcz Osada- Witrogoszcz Wieś – 3 300 000 zł

3. Przebudowa budynku OSP w miejscowości Łobżenica – 2 550 000 zł

Gmina Wysoka - 6 050 000 zł

1. Remont, przebudowa oraz termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bądeczu wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy – 1 800 000 zł

2. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Młotkowie wraz z rozbudową ujęcia wodny pitnej – 4 250 000 zł

Gmina Ujście – 9 440 000 zł

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Węglewie – 3 700 000 zł

2. Budowa drogi gminnej Mirosław – Jabłonowo – 3 080 000 zł

3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Rzemieślniczej oraz ul. Ogrodowej – 2 660 000 zł

Gmina Wyrzysk - 8 000 000 zł

1. Budowa ulic na osiedlu kwiatowym - 5 000 000 zł

2. Budowa ulic na Osiedlu Leśnym oraz ul. Zduny w Wyrzysku – 3 000 000 zł

Gmina Kaczory - 11 775 000 zł

1. Modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Kaczory – 3 700 000 zł

2. Rozbudowa i nadbudowa Publicznego Przedszkola w Kaczorach – 5 525 000 zł

3. Budowa przedszkola w Rzadkowie – 2 550 000 zł

Gmina Miasteczko Krajeńskie – 9 000 000 zł

1. Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim – 2 700 000 zł

2. Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową – 6 300 000 zł

Gmina Szydłowo – 4 970 000 zł

1. Przebudowa hydrofoni Jaraczewo – 2 370 000 zł

2. Budowa drogi gminnej w Szydłowie – ul. Wspólna wraz z siecią kanalizacji deszczowej – 600 000 zł

3. Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą – 2 000 000 zł

Powiat Chodzieski – 4 700 000 zł

1. Podniesienie bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz podniesienie usług medycznych w szpitalu PCH – 4 700 000 zł

Gmina Budzyń – 10 000 000 zł

1. Przebudowa/modernizacja stacji uzdatniania wody w Budzyniu – 5 000 000 zł

2. Przebudowa stadionu sportowego w Budzyniu – 5 000 000 zł

Miasto Chodzież – 4 470 000 zł

1. Modernizacja stadionu miejskiego oraz infrastruktury zlokalizowanej na terenie miasta Chodzieży 4 470 000 zł

Gmina Chodzież – 9 970 000 zł

1. Budowa drogi Rataje os. Zielone wzgórze – 1 800 000 zł

2. Budowa drogi Strzelce – 1 970 000 zł

3. Budowa drogi Konstantynowo – Pietronki – 6 200 000 zł

Gmina Szamocin – 9 850 000 zł

1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków – 9 850 000 zł

Gmina Margonin - 9 400 000 zł

1. Budowa sieci komunikacyjnej dla transportu drogowego na terenie gminy Margonin – 4 750 000 zł

2. Rozbudowa gminnej infrastruktury szansa na wyrównanie poziomu życia na terenach dotkniętych deprywacją lokalną – 4 650 000 zł

Powiat Czarnkowsko Trzcianecki – 15 000 000 zł

1. Młynkowo – Tarnówko – 10 000 000 zł

2. Termomodernizacja budynku głównego szkoły, internatu i Sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Trzciance – 5 000 000 zł

Gmina Czarnków - 10 000 000 zł

1. Budowa oczyszczalni ścieków w Gajewie etap 1 – 4 900 000 zł

2. Budowa oczyszczalni ścieków w Gajewie etap 2– 5 100 000 zł

Gmina Drawsko – 7 920 000 zł

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drawskim Młynie i Piłce oraz termomodernizacja gminnej hali sportowej w Drawsku w Gminie Drawsko – 3 170 000 zł

2. Budowa drogi gminnej Kawczyn – Pełcza w Gminie Drawsko – 4 750 000 zł

Gmina Krzyż Wielkopolski – 4 840 000 zł

1. Przebudowa i budowa dróg gminnych: ul. Sienkiewicza, Osiedle Miejskie, ul. Dębowa oraz drogi w Hucie Szklanej – 4 750 000 zł

Gmina Lubasz –9 460 000 zł

1. Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Dębe i Krucz oraz przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie – 4 460 000 zł

2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek – 5 000 000 zł

Miasto Czarnków – 10 750 000 zł

1. Przebudowa i rewitalizacja Parku im. Stanisława Staszica w Czarnkowie – 6 000 000 zł

2. Przebudowa I części ul. Poznańskiej w Czarnkowie w ramach zadania: Przebudowa ul. Sikorskiego – etap II i III ul. Chodzieska, ul. Poznańska – 4 750 000 zł

Gmina Połajewo – 10 225 000 zł

1. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie – 5 000 000 zł

2. Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Połajewo – ul. Szkolna, ul. Lipowa, ul. Nowa, ul. Słoneczna - 5 225 000 zł

Gmina Trzcianka – 9 990 000 zł

1. Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola nr 4 w Trzciance – 9 990 000 zł

Gmina Wieleń – 10 500 000 zł

1. Budowa sieci wodociągowej dla wsi Meżyk wraz z rozbudową SUW w Rosku – 4 500 000 zł

2. Przebudowa dróg w obrębie osiedla północ w Wieleniu – 6 000 000 zł

Powiat Złotowski - 13 690 000 zł

1. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Lotyń – Lubnica – 3 750 000 zł

2. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Zakrzewo – Wersk. – 5 690 000 zł

3. Przebudowa i modernizacja budynku internatu oraz budowa boiska wielofunkcyjnego CKZIU w Złotowie przy ul. 8 marca – 4 250 000 zł

Gmina i miasto Jastrowie – 16 700 000 zł

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Sypniewo etap 1 – 4 750 000 zł

2. Modernizacja dróg gminnych na terenie Jastrowia – 4 750 000 zł

3. Zagospodarowanie terenu zespołu szkół - 7 200 000 zł

Gmina Miasta Krajenka – 7 300 000 zł

1. Przebudowa drogi gminnej Krajenka – Wąsoszki – 2 000 000 zł

2. Przebudowa drogi Krajenka – Pogórze – 5 300 000 zł

Gmina Lipka – 9 050 000 zł

1. Budowa Centrum Usług Społecznych i Zdrowotnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – 5 000 000 zł

2. Przebudowa gminnego Domu Kultury wraz z zakupem wyposażenia – 4 050 000 zł

Miasto Złotów – 4 500 000 zł

1. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie – 4 500 000 zł

Gmina Okonek –10 270 000zł

1. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej – 4 970 000 zł

2. Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P wraz z budową kanalizacji deszczowej, wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego – 5 300 000 zł

Gmina Tarnówka – 9 400 000 zł

1. Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Płytnica z modernizacja uzdatniania wody w Tarnówce – 4 550 000 zł

2. Przebudowa ul. Niepodległości – 2 550 000 zł

3. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Tarnowiec– 2 300 000 zł

Gmina Złotów – 10 220 000 zł

1. Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Wielatowo – 4 750 000 zł

2. Przebudowa i rozbudowa Sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 1 100 000 zł

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybłociu 4 370 000 zł

Gmina Zakrzewo –8 780 000 zł

1. Modernizacja budynku ośrodka zdrowia wraz z adaptacją budynku dla GOPS w Zakrzewie – 1 800 000 zł

2. Rozbudowa drogi gminnej nr 104029P – ul. Złotowska – 5 000 000 zł

3. Modernizacja budynku byłego dworca PKP – 1 980 000 zł

Powiat Wągrowiecki –24 650 000 zł

1. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Mirkowice – Gruntowice – 4 650 000 zł

2. Przebudowa drogi powiatowej Wągrowiec – Rąbczyn- granica województwa kujawsko pomorskiego – 17 000 000 zł

3. Remont drogi powiatowej etap 1 odc. Kamienica – Kopaszyn 3 000 000 zł

Gmina Damasławek – 10 000 000 zł

1. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i gospodarstw na terenach wiejskich – 3 000 000 zł

2. Budowa zachodniej obwodnicy Damasławka etap 1 i 2 oraz przebudowa ciągu komunikacyjnego w Damasławku – 5 000 000 zł

3. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej – 2 000 000 zł

Miasto i Gmina Gołańcz -8 030 000 zł

1. Budowa ulicy przy zamku wraz z infrastrukturą – 3 480 000 zł

2. Budowa remizy OSP w Olesznie – 1 500 000 zł

3. Przebudowa drogi gminnej Oleszno – Panigródz etap 3 –3 050 000 zł

Miasto Wągrowiec – 12 960 000 zł

1. Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru etap 1 – 11 300 000 zł

2. Budowa ulicy Regatowej i Jachtowej – 1 660 000 zł

Gmina Wągrowiec –8 000 000 zł

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody – 2 500 000 zł

2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Potulice – 2 500 000 zł

3. Przebudowa drogi gminnej Krosno – Bukowiec – 3 000 000 zł

Gmina Mieścisko – 2 660 000 zł

1. Przebudowa drogi gminnej Mirkowice – Mirkowiczki – 2 660 000 zł

Gmina Skoki – 10 000 000 zł

1. Budowa ul. Polnej w Skokach, etap 1 – 10 000 000 zł

Gmina Wapno – 4 750 000 zł

1. Projekt u przebudowa gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wapnie wraz z budowa systemu zagospodarowania osadów ściekowych oraz modernizacją stacji uzdatniania wody – 4 750 000 zł

Krzysztof Kuźmicz

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu www.dzienniknowy.pl z siedzibą w Pile jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe