Kto i do kiedy składa rozliczenie PIT 37?

  • 28.02.2019, 13:00
  • Grupa Tipmedia
Kto i do kiedy składa rozliczenie PIT 37?
PIT-37 jest jednym z najbardziej popularnych formularz w rozliczeniach rocznych z Urzędem Skarbowym. Termin złożenia deklaracji podatkowej kończy się 30 kwietnia w 2019 roku.

PIT-37 jest formularzem przy którego pomocy rozliczają się osoby, które uzyskują dochód za pośrednictwem płatników. W obecnym roku po raz pierwszy podatnik nie mają obowiązku polegającego na samodzielnym złożeniu deklaracji podatkowej[1]. Automatycznie za podatników zrobi to usługa "Twój e-PIT".

Dla kogo PIT-37?

PIT-37 to dokument składany w Urzędzie Skarbowym przez zdecydowaną większość podatników. Muszą go złożyć wszystkie osoby, które we wskazanym roku podatkowym otrzymały przychód w formie wynagrodzeń, które wynikają ze stosunku służbowego lub stosunku pracy, otrzymywania renty czy emerytury, a także zasiłków, świadczeń przedemerytalnych i zasiłku z ubezpieczenia społecznego.

Kto jeszcze powinien się rozliczać formularzem PIT-37?  Dotyczy on również osób, którym w danym roku podatkowym przyznano stypendia albo osiągnęły przychody z praw autorskich czy innych praw majątkowych, a także działalności osobistej wykonywanej na podstawie umowy zlecenia lub kontraktu menadżerskiego. Formularz PIT-37 wypełniają osoby, które pracują za granicą. Jednak dotyczy to tylko i wyłącznie tych sytuacji, kiedy ich pracodawcą będzie polski płatnik.

Rozliczenie PIT-37

Podstawą do wypełnienia PIT-37 są dane, które są zawarte w PIT-11. PIT- 11 podatnik powinien otrzymać od swojego pracodawcy albo zleceniobiorcy przed końcem lutego (w rozliczeniu za rok 2018 terminem jest 28 luty 2019 roku). Osoba, która wykonywała pracę u kilku pracodawców albo realizowała zlecenia dla kilku zleceniodawców musi wszystkie uzyskane dochody ująć w jednym druku PIT-37. Jeżeli część dochodów, który uzyskał podatnik nie pochodzą od płatnika to w takiej sytuacji rozliczenie odbywać się powinno przez z wypełnienie formularza PIT-36.

Do niedawna istniała możliwość złożenia wniosku o rozliczenie podatnika przez płatnika. W roku 2018 zniknął PIT-12 (czyli wniosek) oraz PIT-40 (czyli rozliczenie przez pracodawcę), natomiast w roku 2019  wycofano również formularz PIT-WZ (czyli rozliczenie dokonywane przez urząd skarbowy). Ten ostatni został zastąpiony usługą "Twój e-PIT".

Podatnik ma obowiązek ująć w rozliczeniu PIT-37 przychody, koszty uzyskania, składki wpłacone na ubezpieczenia, a także zaliczki, które były wpłacone na podatek dochodowy podczas roku podatkowego. PIT-37 rozliczany może być indywidualnie oraz z małżonkiem (dotyczy sytuacji, kiedy oboje są osobami uprawnionymi do złożenia tego rodzaju deklaracji). Można go też rozliczyć jako samotny rodzic. Osoby, składające taki formularz posiadają prawa do skorzystania z ulgi oraz dokonywania odliczeń.

Deklarację PIT-37 powinny składać nie tylko uprawnione do tego osoby, które w danym roku rozliczeniowym uzyskały przychód, ale również te osoby, które w danym roku podatkowym poniosły straty.

Czy tylko e-PIT?

Twój e-PIT to nie jedyny system umożliwiający rozliczenie podatku drogą internetową. Równie przyjazny sposób rozliczania tegorocznego zeznania PIT umożliwia platforma PITax.pl, która daje możliwość wypełnienia PITu za rok 2018/2019 przeprowadzając podatnika, krok po kroku, przez proces uzupełniania dokumentu podatkowego.

Jaki jest termin rozliczenia PIT-37?

Termin złożenia formularza PIT 2018 upływa 30 kwietnia 2019 roku. Ta data jest terminem ogólnie przyjętym. Warto dodać, iż, w sytuacji kiedy w danym roku rozliczeniowym dzień ten upływa w weekend to wówczas właściwym terminem będzie pierwszy dzień roboczy po dacie 30 kwietnia.

[1] Źródło: https://pomorska.pl/rozliczenie-pit-2019-twoj-epit-do-15-lutego-2019-roku-co-musisz-wiedziec/ar/13867320

Grupa Tipmedia
Podziel się: