Zwrot kosztów za holowanie pojazdu z ubezpieczenia OC

  • 27.02.2018, 13:00
  • Grupa Tipmedia
Zwrot kosztów za holowanie pojazdu z ubezpieczenia OC
Holowanie pojazdu może się przytrafić każdemu z nas. Może zdarzyć się to na skutek różnych okoliczności, czy zdarzeń losowym. Najbardziej kłopotliwym z nich pozostaje oczywiście wypadek komunikacyjny. Pozostaje pytanie, co z kosztami takiego niefortunnego zbiegu okoliczności.

Klasyczny przykład związku przyczynowo-skutkowego

Koszty poniesione przez poszkodowanego w związku z holowaniem auta, są klasycznym przykładem uszczerbku majątkowego, który ma postać straty rzeczywistej. Ta z kolei powoduje pomniejszenie majątku poszkodowanego. Jeżeli pojazd po kolizji nie nadaje się do dalszej jazdy, to  przysługuje mu zwrot kwoty poniesionej na odholowanie samochodu do warsztatu, czy miejsca zamieszkania. Taki modelowy przykład ukazuje dokładnie zarówno ścisły związek przyczynowy ze szkodą, jak i ekonomiczny aspekt zdarzenia. Zatem nie ma wątpliwości, że ubezpieczyciel sprawcy jest obowiązany do ich zwrotu.

Wyjątkowe sytuacje

Dyskusyjne sytuacje zdarzają się jednak, gdy dochodzi do żądania przez  poszkodowanego zwrotu kosztów holowania, a ich wysokość przekracza cenę przyjętą na lokalnym rynku. Chodzi tutaj o standardową cenę za tego typu usługę w danej okolicy.

W tym zakresie spotyka się różne poglądy. Pierwszy z nich zakłada, iż skoro poszkodowany poniósł koszty związane z naprawą, a ubezpieczyciel zobligowany jest naprawić szkodę, to ich wysokość nie powinna mieć znaczenia. Z kolei drugie stanowisko nakazuje zachowanie pewnego umiaru. Głównym jego powodem winna być przesłanka minimalizowania wysokości szkody przez poszkodowanego i zachowania stosownego rozsądku w ponoszeniu tego typu kosztów. Pojawia się zatem pytanie, co powinna zrobić firma ubezpieczeniowa? Pokryć faktycznie poniesione koszty, czy też mimo przedstawienia odpowiednich faktur, wypłacić tylko część kwoty? Jak w takim przypadku szkoda na samochodzie wpłynie na dochodzenie odszkodowań w tym zakresie?
Zachowanie odpowiednich proporcji

Zdaniem specjalisty Automobilis, firmy z bogatym doświadczeniem w sprawach o dopłaty do odszkodowań, każdy przypadek powinno się oceniać indywidualnie.

„Często mamy do czynienia z podobnymi sprawami, gdzie poszkodowany pod wpływem emocji, czy szoku powypadkowego, podejmuje nietrafione decyzje lub też nie ma możliwości zasięgnięcia odpowiedniej opinii. Czasami zachowania takie podejmowane pomimo tymczasowego braku rozeznania, czy wskutek jakiegoś urazu, nie powinny być kwestionowane przez ubezpieczyciela. Poza tym, aby uwzględnić wszystkie czynniki poszkodowany musiałby znać lokalne ceny, ewentualne warunki do negocjacji. Często zdarza się i tak, że poszkodowany mógł doznać szkody na osobie i zostać przetransportowany do szpitala, a holowanie np. zleciła policja. W takich wypadkach nie powinno się kwestionować wysokości kosztów za holowanie”.

W każdej sytuacji tego typu, gdy pojawią się wątpliwości, warto jest skorzystać z pomocy profesjonalnych podmiotów zajmujących się dochodzeniem odszkodowań. W trudnych okolicznościach taka firma podejmie racjonalne, uzasadnione decyzje i zajmie się sprawą przyznania odszkodowania lub uzyskania dopłat dla osób pokrzywdzonych.

Grupa Tipmedia
Podziel się: