Karta Polaka dla dziecka ułatwi mu edukację i zapewni zniżki. Zobacz, jakich formalności należy dopełnić, żeby ją otrzymać

  • 21.05.2018, 11:00
  • Grupa Tipmedia
Karta Polaka dla dziecka ułatwi mu edukację i zapewni zniżki. Zobacz,…
Jesteś rodzicem, który posiada Kartę Polaka? Przydatne może okazać się zapewnienie jej również Twojemu dziecku. Zebraliśmy niezbędne informacje na temat wydania tego dokumentu osobie małoletniej. Dowiedz się, jakie korzyści niesie ze sobą Karta Polaka dla dziecka i sprawdź, co trzeba zrobić, aby ją dostać. Procedura jest prostsza, niż mogłoby się wydawać.

Rodzicu! Przekonaj się, czy Twojemu dziecku przysługuje Karta Polaka

Pierwszym krokiem w kierunku otrzymania Karty Polaka przez osobę małoletnią, jest sporządzenie  specjalnego wniosku. Ten obowiązek należy do prawnych opiekunów osoby niepełnoletniej, którzy posiadają Kartę Polaka albo stały pobyt Polsce. W przypadku, gdy rodzice spełniają powyższy warunek, składają oni wniosek o przyznanie Karty Polaka dziecku przed polskim konsulem, dołączając świadectwo urodzenia i paszport dziecka oraz własne Karty Polaka wraz z ważnymi dokumentami tożsamości. Oryginały służą do wglądu, natomiast kopie zostają u konsula. Procedura trwa krótko, lecz do jej przeprowadzenia wymagana jest obecność obojga rodziców.

Inna sytuacja ma miejsce, kiedy jednemu z prawnych opiekunów osoby niepełnoletniej nie została przyznana Karta Polaka. Wówczas w obecności konsula polskiego należy wyrazić pisemną zgodę na wydanie dokumentu dla swojego dziecka. Jeżeli mama, tata, dziadek lub pradziadkowie małoletniego byli polskiej narodowości, a zainteresowany to wykaże, przysługuje mu Karta Polaka na wniosek podpisany wyłącznie przez jednego rodzica albo osobę, wyznaczoną przez ustawę. Dokument będzie ważny przez 10 lat od wydania, lecz najdłużej do osiągnięcia przez młodego obcokrajowca 19 roku życia.

Czy warto starać się o Kartę Polaka dla osoby niepełnoletniej?

Karta Polaka umożliwia dziecku darmową edukację w polskiej szkole. To bardzo ważne, ponieważ polski system oświaty ma wiele do zaoferowania. Możliwość bezpłatnego rozwoju na wszystkich szczeblach edukacji (szkoła podstawowa, średnia, liceum, wyższa uczelnia) zapewnia dziecku dobry start i pozwala mu przygotować się do dorosłego życia w Polsce. Posiadana przez małoletniego Karta Polaka pozwala ubiegać się o wsparcie finansowe w formie stypendium. Oprócz udogodnień w zakresie edukacji, dokument upoważnia do 37% zniżki na podróże koleją, a także darmowego zwiedzania muzeów państwowych na terenie całego kraju. Karta Polaka przydaje się również w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Można wtedy skorzystać z ogólnodostępnej opieki medycznej. Po więcej szczegółów zapraszamy na portal visaandwork.pl, gdzie znajdują się niezbędne informacje dla obcokrajowców. W zakładce Karta Polaka zostały wypunktowane uprawnienia, do jakich upoważnia ten dokument.

Grupa Tipmedia
Podziel się: