Kancelaria Prawna WMC

Wrocław 50-079
Ruska 18/31

Kancelaria Prawna WMC specjalizuje się w sprawach rozwodowych i prawie rodzinnym. Kancelarię Prawną prowadzi p. mecenas Jolanta Wolska wpisana na listę radców prawnych. Rozwód nie należy do spraw przyjemnych i w tym czasie warto mieć przy sobie zaufaną osobę w postaci prawnika.

Polskie prawo przewiduje rozwiązanie małżeństwa przez rozwód jedynie w przypadku, gdy pomiędzy małżonkami nastąpi trwały i zupełny rozkład pożycia. O zupełnym rozkładzie pożycia możemy mówić w momencie, gdy pomiędzy małżonkami ustaną więzi:
- fizyczna,
- duchowa,
- gospodarcza.

Stosunkowo najłatwiej można udowodnić ustanie więzi gospodarczej i fizycznej. Znacznie bardziej skomplikowane jest dowiedzenie, że ustała więź psychiczna. Nie ma wyraźnych wytycznych, kiedy rozkład pożycia można uznać za trwały i zupełny. Sąd ocenia sytuację pomiędzy małżonkami na podstawie życiowego doświadczenia.

Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu?

Polskie ustawodawca przewidział sytuację, kiedy pomimo trwałego i zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie rozwodu jest niemożliwe. Po pierwsze sąd nie orzeknie rozwiązania małżeństwa przez rozwód, gdy w jego skutek mogą ucierpieć małoletnie dzieci małżonków. Druga sytuacja ma miejsce, gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozpadu małżeństwa, a strona niewinna ma rozwiązanie małżeństwa się nie zgadza. I wreszcie musimy wspomnieć o sytuacji, gdy orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z normami współżycia społecznego, na przykład jedno z małżonków jest obłożnie chore i nie ma kto się nim zaopiekować.

Jak wygląda rozprawa przed sądem?

Polskie prawo nie przewiduje już rozprawy pojednawczej. zamiast niej sąd może skierować małżonków do mediatora. Ma to miejsce, gdy widzi szansę na uratowanie związku. Jeżeli nie ma szans na pojednanie, a małżonkowie są zgodni, że ich małżeństwo przestało istnieć, to w takiej sytuacji sąd może orzec rozwód już na pierwszej rozprawie.

O czym należy pamiętać?

Po pierwsze w przypadku śmierci jednego z małżonków przed orzeczeniem wyroku, postępowanie zostaje automatycznie umorzone.
Po drugie małżonkowie są formalnie rozwiedzeni z chwilą uprawomocnienia wyroku rozwodowego, a nie z chwilą jego ogłoszenia.
Po trzecie postępowanie przed sądem toczy się nawet jeśli jedna ze stron nie stawia się w sądzie.
Po czwarte w sprawach o rozwód nie możliwe jest powództwo wzajemne.

Kancelaria Prawna WMC