Prawnik Spadek Oleśnica | Łukasz Bilski

Oleśnica

Działania prawnika z Oleśnicy nakierowane są przede wszystkim na pomoc osobom fizycznym w sprawach z zakresu: prawa spadkowego, rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (spory z ZUS), prawa administracyjnego, prawa karnego, karnego skarbowego oraz prawa wykroczeń. Pomaga także przedsiębiorcom, którym świadczy pomoc prawną w zakresie prawa gospodarczego (pozwy o zapłatę), handlowego i administracyjnego (koncesje, pozwolenia).