Technologia przewiertów bezwykopowych | DOLMENS

Wieruszów 98-400
ul. Fabryczna 3/54

Metody te pozwalają prowadzić otwór w poziomie w konkretnym kierunku, przy zachowaniu najwyższej możliwej precyzji. Zastosowanie horyzontalnych przewiertów sterowanych, umożliwia wykonanie instalacji, takich jak wodociągi, gazociągi, kanalizacja czy też linie energetyczne. Horyzontalne przewierty sterowane są wykonywane na terenach zurbanizowanych, gdzie nie ma możliwości prowadzenia tradycyjnych rozkopów, a także w przypadku obecności przeszkód, takich jak rzeki, wzniesienia, tory czy szosy. Horyzontalne przewierty sterowane w skale, stanowią jedną z najpopularniejszych metod budowy oraz modernizacji instalacji podziemnych w twardym podłożu.