Strzelectwo to idea

  • 04.01.2022, 17:40
  • mario
Strzelectwo to idea
- Pilskie strzelectwo sportowe to 3 kluby strzeleckie, bractwo kurkowe oraz Zarząd Okręgowy PZŁ – łącznie ok. 4 tysiące osób, z tego ok. 2 tysiące posiada prywatnie broń – pisze Kazimierz Sadowski, prezes wolontariusz klubu SKS „Inter-Continental” Piła, zwracając uwagę na ważność uratowania pilskiego strzelectwa. - Strzelectwo to nie tylko dyscyplina sportu, to idea - z racji na jej przydatność w zakresie przygotowania obywatela do obrony Ojczyzny

- Strzelectwo to nie tylko dyscyplina sportu, to idea z racji na jej przydatność w zakresie przygotowania Obywatela do obrony Ojczyzny. To sport proobronny uprawiany i szanowany przez Polaków Patriotów. W Polsce, w tym i w Pile, kultywowane powinny być tradycje strzeleckie – pisze Kazimierz Sadowski w swoim materiale poświęconym historii strzelectwa w Pile.

 

 

Kazimierz Sadowski, prezes wolontariusz klubu SKS „Inter-Continental” Piła, o historii strzelectwa w Pile:

-  Strzelectwo to sport proobronny uprawiany i szanowany przez Polaków Patriotów. W Polsce, w tym i w Pile, kultywowane powinny być tradycje strzeleckie zwłaszcza w rocznice Odzyskania Niepodległości Polski - nie tylko podczas składania wieńców i przemówień, ale czynnie w postaci zawodów strzeleckich w konkurencjach pro obronnych. Uzyskanie WOLNOŚCI w 1918 roku po rozbiorach, następnie w walce z bolszewikami, a później z faszyzmem było możliwe dzięki temu, że nasi – mam na myśli Polaków Patriotów – pradziadkowie, dziadkowie, rodzice o nią walczyli; w historii są przykłady, że nawet młodzież i dzieci walczyły z bronią z ręku. W tamtych trudnych czasach, oficjalne i nieoficjalne organizacje strzeleckie - w tym Bractwa Kurkowe oraz Harcerze - szkoliły się w strzelaniu.

Piła ma szczególne położenie etnograficzne i historyczne. Tu działały formacje strzeleckie, co prawda niemieckie, a władze nie zamykały strzelnic obywatelom zrzeszonym w organizacjach strzeleckich. Po uzyskaniu wolności w 1945 roku pilanie mieli możliwości szkolić się na 5 strzelnicach położonych na terenie miasta oraz wojsko i policja  na obrzeżach tj. strzelnicy garnizonowej. Zmiany systemowe w kraju przyczyniały się do popularyzacji strzelectwa które do lat 1967 było uprawiane w klubach wojskowych, policyjnych oraz LPŻ a późniejszego LOK. Po roku 1987 powstały nowe kluby i formacje strzeleckie, miejskie, gminne, szkolne oraz rozwinęły się Bractwa Kurkowe. W Pile w tym okresie działał WKS „Sokół”, LOK Piła, oraz Okręgowy Związek Strzelectwa Sportowego przy Federacji  Sportu, w roku 1992 powstała sekcja strzelecka Bractw Kurkowych, która w 1996 roku uzyskała wpis do KRS jako Pilskie Bractwo Kurkowe „Tarcza”; od 1995 roku działa Strzelecki Klub Sportowy „Inter-Continental” Piła , Uczniowski Klub Sportowy „Tarcza”  od roku 1997, w latach 2000 powstaje Pilski Klub Strzelecki, wszystkie formacje strzelają na obiektach „Tarczy” oraz w Chodzieży, Sarbce i Trzciance.   

 

***

Stowarzyszenia strzeleckie rejestrowane w PZSS: UKS „Tarcza” Piła (zawodnicy nie reprezentują miasta i powiatu). Pilski Klub Strzelecki (zawodnicy  nie reprezentują miasta i powiatu).  SKS „Inter-Continental” Piła - udział we współzawodnictwie ogólnopolskim dzieci i młodzieży. Stan Klubu - zmienny - ok. 30 zawodników w grupach dzieci i młodzieży, w tym 17 posiada licencję PZSS. Ponadto zarejestrowanych jest ok. 130 osób dorosłych.

- Działamy od 21 lat jako jedyni reprezentanci miasta i powiatu w systemie współzawodnictwa sportowego w strzelectwie. Klub nasz aktualnie wśród pilskich klubów sportowych biorących udział w sporcie kwalifikowanym zajmuje III miejsce w ilości zdobytych medali rangi Mistrzostw Polski i Europy oraz prawdopodobnie VI miejsce w klasyfikacji tz. pkt. za wyniki we współzawodnictwie sportowym; w roku 2008 wygraliśmy zarówno w klasyfikacji medalowej jak i punktowej, w Finale OOMŁ zajęliśmy II miejsce, w kraju lepszy był tylko WKS „Śląsk” Wrocław. Nasze  zawodniczki ustanowiły 2 nowe Rekordy Polski aktualne do dziś. Zawodnicy szkoleni są w cyklu rocznym oraz wytrwali w 3-letnim: sekcja podstawowa - w konkurencjach karabin pneumatyczny i kulowy, sekcja zawansowana - w konkurencjach pistolet pneumatyczny i kulowy, sekcja zawansowana - w konkurencjach strzelba do rzutków, sekcja klasy powszechnej/dorosłych - wszystkie konkurencje strzeleckie w tym karabin i pistolet centralny, zapłon, broń współczesna, historyczna oraz kolekcjonerska.

Szkolenie prowadzą dwaj szkoleniowcy na umowę natomiast, trzech w ramach wolontariatu. Klub działa w oparciu o podstawową bazę tj. salę strzelecką przy I LO Piła. Mieliśmy umowę do końca 2019 roku, prowadziliśmy tam konkurencje  pneumatyczne,  natomiast  konkurencje kulowe i do rzutków prowadziliśmy na strzelnicy „Hubertus” w Chodzieży. Poprzednie 5 lat prowadziliśmy je na strzelnicy „Tarcza” wnosząc opłaty rocznie ok. 11. tyś zł.

Proces szkoleniowy finansowany jest z dotacji celowej Powiatu Pilskiego, składek i darowizn członków klubu oraz przy wsparciu finansowym i wolontariacie rodziców zawodników. Otrzymaliśmy także wsparcie z Ministerstwa Sportu. Natomiast z miasta i gminy Pila nie otrzymaliśmy w bieżącym roku żadnej dotacji dla Klubu, występowaliśmy do P. Prezydenta dwukrotnie z wnioskiem, niestety otrzymaliśmy sympatyczne literowo odpowiedzi, lecz bez wsparcia. W 2018 roku Klub nasz przeprowadził cykl otwartych zawodów strzeleckich z okazji 100– LECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI oraz 4 Puchary Strzeleckie pod patronatem Starosty Pilskiego z udziałem reprezentacji Szkół Powiatu Pilskiego – startowało w ok. 350 strzelców.

 W temacie „Tarczy” oraz o Polskich i nie tylko Polskich strzelcach walczących o NIEPODLEGŁOŚĆ podaję więcej na stronie naszego klubu. www.icpila.eu .  

Inne Stowarzyszenia prowadzące strzelectwo:

Pilskie Bractwo Kurkowe „Tarcza” Piła oraz Liga Obrony Kraju.

Jedność Łowiecka, Rada Okręgowa PZŁ oraz Koła Łowieckie.

 

Plany rozwoju pilskiego strzelectwa sportowego na lata przyszłe

 

Baza strzelecka jest istotnym czynnikiem umożliwiającym szkolenie oraz prowadzenie zawodów, o ile mogę to przedstawię tylko koncepcje dotyczące naszego Klubu, ponieważ tylko Klub nasz ma zawodników reprezentantów regionu pilskiego, miasta i powiatu. 

Będziemy prowadzić szkolenie w konkurencjach pneumatycznych oraz organizować Klubowe i Powiatowe otwarte zawody strzeleckie dla szkół średnich i podstawowych od klasy VI wzwyż na bazie sali strzeleckiej przy I LO w Pile. Planujemy  poszukiwanie środków finansowych i materiałowych na poprawę bazy strzeleckiej przy I LO, istniejąca 21 lat sala wymaga remontu.

Szkolenie oraz zawody w konkurencjach kulowych i do rzutków będziemy prowadzić na strzelnicy „Hubertus”, z której właścicielami mamy podpisaną umowę do 2020 roku.

Jest to duże utrudnienie dla organizatorów, czyli naszego Klubu oraz dla strzelców. To inne warunki, polowe, ale tak planujemy, by zapewnić ciągłość szkolenia dzieci i młodzieży oraz umożliwić doskonalenie umiejętności strzeleckich dla osób dorosłych w tym posiadających licencję PZSS oraz własną broń sportową, historyczną czy kolekcjonerską, liczymy na dalsze wsparcie Starosty Pilskiego.

- Jak ja osobiście oraz inni strzelcy z Klubu widzą sprawę „wystawienia” CSS „Tarcza” do zbycia przez Gminę Piła? Osobiście nie rozumiem prawdziwych przyczyn zbywania obiektu społecznej użyteczność będącej w zasobach gminy od 2003 roku, nie znam listu intencyjnego – ustaleń stron podczas przekazania i przyjmowania obiektu i ternu od przedstawicieli skarbu państwa tj z WAMW.  Uważam, że o ile tam nie ma zastrzeżeń, że obiekt i teren przeznaczony jest na cele rekreacyjno – sportowe dla mieszkańców Piły, to miasto/gmina może zmienić plan zagospodarowania przestrzennego i przeznaczyć teren na każdy inny cel np. sprzedać na inne cele, niekoniecznie społeczne.

Myślałem, że wystawienie przez Radę Miasta i Gminy Piła takiego obiektu to nieporozumienie lub żart, bo przecież jest tyle innych form do utrzymania tak przydatnego społeczeństwu obiektu strzeleckiego zmodernizowanego przy udziale środków Miasta - Podatników oraz dotacji Unijnej, wartość samej modernizacji to jest 11 milionów, a przecież nie budowano tego od podstaw.

Historia obiektu. Kiedy Piła została miastem wojewódzkim, rozpoczął się największy rozwój miasta i rejonu. Powstał kompleks strzelecki „Tarcza” – jego rozkwit rozpoczyna się od 1979 roku, od tego czasu działa WKS „Sokół’  w strzelectwie sportowym  w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa. Były wtedy osie myśliwskie „Rogacz -100 m”, „Dzik w przebiegu 50 m”, „Zając w ruchu 35 m” 2 osie do rzutków „Trap” oraz 2 osie „Skeet” oraz stanowisko 2 pozimowe „Bażant”.

Zmiany organizacyjne przyczyniły się do dalszej rozbudowy kompleksu „Tarcza”. Dzięki dotacji Ministerstwa Sportu oraz Totalizatora Sportowego w latach 1986 – 1988 wybudowano nowe strzelnice, pawilony do strzelań kulowych: 18 stanowisk  pawilon 50 m oraz 18 stanowisk pawilon 25 m, pawilon 10 m – 30 stanowisk oraz 2 stanowiska do Rtp. zmodyfikowano oś „ Dzik w przebiegu 50 m” osie „Trap” i „Skeet”.  Osobiście jako pełnomocnik Dowódcy Dywizji oraz Wojewody Pilskiego miałem przyjemność kierować tymi pracami w ramach projektu MSIT tj. przygotowania XV Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży w 1988  roku – XXX lat temu, od Ministra Sportu oraz Dowódcy i Wojewody otrzymałem wyróżnienia.

Lata 90, 92 - przeprowadzono na tych strzelnicach Finał Spartakiad województwa Szczecińskiego oraz Koszalińskiego, w roku 1995 przeprowadzono I Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży – organizatorem było województwo poznańskie, a w roku 1996 - województwo pilskie – był to II Finał OOMŁ. 

Byłem na spotkaniu u zastępców p. Prezydenta, gdzie przestawiano koncepcję utrzymania obiektu strzelnic dla społeczeństwa regionu pilskiego – wydano na remont prawie 10 milionów złotych, na miejscu otrzymaliśmy odpowiedź – koszty utrzymania są duże, chociaż w ubiegłym roku bilans był na dodatni +35 tyś. zł.                                                                                            Uważam, że Zarządcą CSS nie powinna być Spółka, której celem jest zysk. Są inne obiekty gminne - miejskie np. stadiony, baseny, ścieżki rowerowe itp. które nie przynoszą miastu zysku.

Obecni na spotkaniu Przedstawiciele Rady Łowieckiej - 3 osoby oraz ja - otrzymaliśmy informację, że aktualnie miasto utraciło 3,5 miliona zł. jako subwencję na szkolnictwo – odeszły klasy gimnazjalne z miasta do powiatu w ramach szkół średnich. Miasto corocznie przekazywało ok. 500 tys. zł na szkolenie strzeleckie gimnazjalistów. P. Prezydent K. Szewc stwierdził, że skoro strzelectwo wspierane jest przez Powiat, to niech to Powiat kupi za kwotę 1, 5 miliona złotych – jest to bardzo ciekawa propozycja. Lecz czy prawdziwa, kto to sprawdzi, bo nie jesteśmy stroną dla miasta.

„Tarcza” działa w ramach spółki, może to jest przyczyną dużych kosztów utrzymania, WSZYSCY użytkownicy płacą za wynajem strzelnic, obiekt jest „obłożony” imprezami, fakt nie ma tam zawodów w sporcie kwalifikowanym PZSS, lecz to inny problem tego obiektu.

Podczas spotkania nadmieniono, że może weźmie obiekt Szkoła Policji w Pile. Nadmieniłem, że wtedy będzie inny problem, nie tylko kosztów utrzymania, bo pokryje je resort, lecz środowiskowy - ale to również inny temat.

Podczas ostatnich zawodów strzeleckich odwołałem strzelania konkurencji pistolet centralny zapłon na osi „Dzik” z racji naruszenia atestu strzelnicy przez poprzednio strzelających te konkurencje – na zdjęciach dokumentujących z tej osi, widać jak pocisk ucieka ze strzelnicy. Jest to zagrożenie dla osób spoza stanowisk strzeleckich. Wyraźnie widać na ścianach ślady rykoszet niebezpiecznych dla strzelających oraz innych osób poza strzelnicy - moim zdaniem jest to temat dla nadzoru budowlanego.

Jak to widzą INNI to można zobaczyć opinie na forach, są na tak i na nie, są Tacy, co wyrażają zdziwienie o podjętej decyzji Prezydenta?

Szkoda, ze Władze Spółki nie przeprowadziły konsultacji w temacie strzelnic, podczas koncepcji modernizacji i dążenia o środki Unijne były takie konsul-tacje, byłem na jedną zaproszony, przedstawiłem swoje poglądy i na tym po-zostało.

4. Jak widzę dalsze działanie CSS „Tarcza?:

W ubiegłym roku przedstawiłem p. Prezesowi Spółki koncepcję zarządzania takim obiektem, jego dostosowania do wszystkich potrzeb strzelców oraz uwag dotyczących poprawy bezpieczeństwa na osi „Dzik”.                         Minął tz. Okres karencji obiektu opartej na przepisach UNIJNYCH, można by było obiekt zmodernizować bez nakładów finansowych ze strony Miasta i Gminy poprzez zmianę systemu zarządzania obiektem, przekazaniem po-szczególnych pawilonów i osi FORMACJOM STRZELECKIM.                                                                                            Przypuszczałem, że tym tematem zainteresuje się P. Prezydent miasta Piła, któremu po spotkaniu na zawodach Pilskiego Bractwa Kurkowego „Tarcza” przedstawiłem temat oraz informację, że pisałem do Niego w tej sprawie.

 

- Jako obywatel Piły, strzelec, który od 1970 roku zna teren, na którym leży „Tarcza” - myślę że może będzie jeszcze „debata” lub spotkanie ze strzelcami regionu pilskiego? W zakresie CZY Piła jest przyjazna lub nie strzelectwu, czy można ograniczać KONSTYTUCYJNE PRAWA OBYWATELA.

Klub nasz oraz Koledzy znający strzelectwo od podstaw są do dyspozycji w temacie utrzymania strzelnic „Tarcza”, dla WSZYSTKICH byłoby najlepiej by taki obiekt był użytkowany przez strzelców sportowych, myśliwych oraz for-macje strzeleckie włącznie – po pewnej modernizacji i nakładach dla służb mundurowych.

Kto powinien zarządzać strzelnicami powinny podjąć decyzje Władze Samorządowe, Miasta oraz Powiatu? O ile Miasto nie chce to Powiat mógłby tym zarządzać, obecnie Władze Krajowe w tym MON ma program o tworzeniu lub odtwarzaniu strzelnic..jest to zgodne z tradycjami Polaków.

Powiat może uruchomić tematykę ”STRZELNICA W KAŻDYM POWIECIE” tylko czy kupić od Spółki czy otrzymać od Gminy Piła. OTO JEST PYTANIE.

 

Materiał na podstawie Kazimierza Sadowskiego – prezes,  wolontariusza klubu SKS „Inter-Continental” Piła.

 

mario

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu www.dzienniknowy.pl z siedzibą w Pile jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
U235
U235 05.01.2022, 20:36
Wyobraźmy sobie, że strzela ktoś do tarczy i trafia w gąsienicę barczatki, która tedy przechodziła. Co na to Sylwia Spurek. Czy nie należy zlikwidować broni palnej?

Pozostałe