PIT-37 - jak wypełnić i kto powinien o nim pamiętać?

 • 02.03.2021, 11:00
 • Grupa Tipmedia
PIT-37 - jak wypełnić i kto powinien o nim pamiętać?
PIT-37 jest jest najczęściej składanym zeznaniem podatkowym. Nic więc dziwnego, że to właśnie do tego formularza zadaje się najwięcej pytań. Ludzie, głównie młodzi, którzy dopiero wchodzą w wiek, kiedy należy składać takie zeznania, zastanawiają się, kto jest zobowiązany do złożenia PIT-u 37, do kiedy należy go złożyć oraz czy istnieją inne formy poza papierową?

 

1. Czym jest PIt-37?

2. Kto powinien wypełnić PIT-37 za rok 2020?

3. Rozliczenie PIT-37 online: jak to zrobić?

4. PIT-37 za 2020; do kiedy należy go rozliczyć?

Czym jest PIT-37?

Formularz PIT-37 skierowany jest do podatników, którzy nie są objęci ryczałtem ani nie zostali opodatkowani według karty podatkowej. PIT-37 to dokument, który muszą wypełnić i złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym osoby uzyskując przychody za pośrednictwem płatnika. Te dochody to chociażby emerytury i renty krajowe, wynagrodzenia i inne przychody ze stosunku pracy czy stosunku służbowego, świadczenia przedemerytalne, przychody ze stypendiów, świadczeń przedemerytalnych, z działalności wykonywanej osobiście, świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy i wielu innych.

Kto powinien wypełnić PIT-37 za rok 2020?

W 2021 roku zeznanie PIT-37 powinni złożyć osoby, które w 2020 roku uzyskali jakiekolwiek dochody ze źródeł, które położone są na terytorium naszego kraju. Z pewnością takie zeznanie złożą osoby, które:

 • uzyskały wynagrodzenia i inne przychody ze stosunków pracy oraz pokrewnych,
 • uzyskały świadczenia emerytalne, zasiłki przedemerytalne,
 • pobierały emerytury czy renty krajowe,
 • pobierały zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
 • pobierały stypendia,
 • pobierały należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych, które zajmują sie produkcją rolną,
 • uzyskały przychody z praw autorskich,
 • pobierały świadczenia wypłacane przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • uzyskały należności z umów aktywizacyjnych.

Rozliczenie PIT-37 online: jak to zrobić?

Jeszcze do niedawna można było rozliczyć PIT-37 i inne wyłącznie w wersji papierowej. Obecnie znacznym ułatwieniem są programy online, które nie wymagają od podatnika, by stawiał się osobiście w urzędzie lub wysyłał formularz pocztą. PIT 37 online to niezwykle proste i szybkie rozwiązanie, po które może sięgnąć każdy, niezależnie od wieku. Program do PIT online przygotowany przez podatnik.info pozwala na całkowicie darmowe ściągnięcie odpowiedniego narzędzia, wypełnienie PIT-u oraz wysłanie go bezpośrednio do odpowiadającego urzędu skarbowego. A wszystko to w zgodzie z certyfikatem bezpieczeństwa SSL.

Program do PIT online to znaczne ułatwienie, gdyż nie trzeba samodzielnie niczego obliczać. Program robi wszystko za podatnika. Jedynym, czego od nas wymaga program jest wprowadzenie naszych danych osobowych oraz uzupełnienie danych pochodzących z PIT-11, który każdy podatnik powinien dostać od swojego pracodawcy. Co więcej, taki program skutecznie wyłapie wszystkie błędy, takie jak błędnie wpisany identyfikator podatkowy czy brak podpisu podatnika.

PIT-37 za 2020; do kiedy należy go rozliczyć?

Posiadając wszystkie niezbędne druki, każdy podatnik ma czas do 30 kwietnia 2020 roku, by się rozliczyć z fiskusem. Warto zabrać się do tego znacznie szybciej, gdyż urzędy skarbowe mogą nakładać kary na osoby, które z tym rozliczeniem się spóźniły. Należy pamiętać, że do prawidłowego wypełnienia PIT-u 37 potrzebny jest PIT-11, który przekazuje pracodawca. Co ciekawe, druk ten powinien dotrzeć do nas najpóźniej do końca lutego, by podatnik mógł swobodnie wypełnić formularz PIT-37.

Grupa Tipmedia
Materiał Partnera
Podziel się: